MySQL Alter Table Veld toevoegen voor of na een veld dat al aanwezig is

Ik heb dit, maar het werkt niet:

$query = "ALTER TABLE `".$table_prefix."posts_to_bookmark` 
      ADD `ping_status` INT( 1 ) NOT NULL BEFORE `onlywire_status`";

Ik waardeer het!


Antwoord 1, autoriteit 100%

$query = "ALTER TABLE `" . $table_prefix . "posts_to_bookmark` 
     ADD COLUMN `ping_status` INT(1) NOT NULL 
     AFTER `<TABLE COLUMN BEFORE THIS COLUMN>`";

Ik denk dat je ADD COLUMNmoet hebben en AFTERmoet gebruiken, niet BEFORE.

Als je een kolom aan het begin van een tabel wilt plaatsen, gebruik dan het FIRSTstatement:

$query = "ALTER TABLE `" . $table_prefix . "posts_to_bookmark`
     ADD COLUMN `ping_status` INT(1) NOT NULL 
     FIRST";

http://dev.mysql.com/doc/ refman/5.1/nl/alter-table.html

Other episodes