Krijg een willekeurig item van een JavaScript-array [DUPLICEER]

Hoe krijg ik willekeurig item van items?


Antwoord 1, Autoriteit 100%

var item = items[Math.floor(Math.random()*items.length)];

Antwoord 2, Autoriteit 5%

Gebruik Underscore (of Lodash:)):

var randomArray = [
  '#cc0000','#00cc00', '#0000cc'
];
// use _.sample
var randomElement = _.sample(randomArray);
// manually use _.random
var randomElement = randomArray[_.random(randomArray.length-1)];

of om een ​​hele array te schudden:

// use underscore's shuffle function
var firstRandomElement = _.shuffle(randomArray)[0];

Antwoord 3, Autoriteit 4%

Als u echt MOET JQUQUERY gebruiken om dit probleem op te lossen (NB: U mag niet):

(function($) {
  $.rand = function(arg) {
    if ($.isArray(arg)) {
      return arg[$.rand(arg.length)];
    } else if (typeof arg === "number") {
      return Math.floor(Math.random() * arg);
    } else {
      return 4; // chosen by fair dice roll
    }
  };
})(jQuery);
var items = [523, 3452, 334, 31, ..., 5346];
var item = jQuery.rand(items);

Deze plug-in zal een willekeurig element retourneren indien een array of een waarde van [0 .. n) een nummer krijgt, of iets anders wordt gegeven, een gegarandeerde willekeurige waarde!

Voor extra plezier wordt het array-rendement gegenereerd door de functie recursief te bellen op basis van de lengte van de array 🙂

Werkende demo op http://jsfiddle.net/2eyqx/


Antwoord 4, Autoriteit 3%

1. Oplossing: definieer array prototype

Array.prototype.random = function () {
 return this[Math.floor((Math.random()*this.length))];
}

Dat werkt op inline-arrays

[2,3,5].random()

en natuurlijk vooraf gedefinieerde arrays

var list = [2,3,5]
list.random()

2. Oplossing: Definieer aangepaste functie die de lijst accepteert en het element

retourneert

function get_random (list) {
 return list[Math.floor((Math.random()*list.length))];
}
get_random([2,3,5])

Antwoord 5, Autoriteit 2%

Hier is nog een andere manier:

function rand(items) {
  // "~~" for a closest "int"
  return items[~~(items.length * Math.random())];
}

of zoals aanbevolen door @ 1248177 :

function rand(items) {
  // "|" for a kinda "int div"
  return items[items.length * Math.random() | 0];
}

Antwoord 6, Autoriteit 2%

var random = items[Math.floor(Math.random()*items.length)]

Antwoord 7

JQuery is JavaScript! Het is gewoon een JavaScript-framework. Dus om een ​​willekeurig item te vinden, gebruik gewoon gewoon Old Javascript, bijvoorbeeld

var randomItem = items[Math.floor(Math.random()*items.length)]

Antwoord 8

var rndval=items[Math.floor(Math.random()*items.length)];

Antwoord 9

// 1. Random shuffle items
items.sort(function() {return 0.5 - Math.random()})
// 2. Get first item
var item = items[0]

Shorter:

var item = items.sort(function() {return 0.5 - Math.random()})[0];

Antwoord 10

var items = Array(523,3452,334,31,...5346);
function rand(min, max) {
 var offset = min;
 var range = (max - min) + 1;
 var randomNumber = Math.floor( Math.random() * range) + offset;
 return randomNumber;
}
randomNumber = rand(0, items.length - 1);
randomItem = items[randomNumber];

Credit:

JavaScript-functie: willekeurige nummergenerator


Antwoord 11

Als u Node.js gebruikt, kunt u uniek-willekeurig- array . Het pakt eenvoudig iets willekeurig uit een array.


Antwoord 12

Een alternatieve manier zou zijn om een ​​methode toe te voegen aan het array-prototype:

Array.prototype.random = function (length) {
    return this[Math.floor((Math.random()*length))];
 }
 var teams = ['patriots', 'colts', 'jets', 'texans', 'ravens', 'broncos']
 var chosen_team = teams.random(teams.length)
 alert(chosen_team)

Antwoord 13

const ArrayRandomModule = {
 // get random item from array
 random: function (array) {
  return array[Math.random() * array.length | 0];
 },
 // [mutate]: extract from given array a random item
 pick: function (array, i) {
  return array.splice(i >= 0 ? i : Math.random() * array.length | 0, 1)[0];
 },
 // [mutate]: shuffle the given array
 shuffle: function (array) {
  for (var i = array.length; i > 0; --i)
   array.push(array.splice(Math.random() * i | 0, 1)[0]);
  return array;
 }
}

Other episodes