jQuery – haal de eerste klasse alleen uit een element

Het element ziet er als volgt uit:

<li class="blah active"> ... </li>

jQuery.attr('class')retourneert beide klassen.
Hoe kan ik alleen de 1e klas krijgen (‘blah’ in dit geval) met jQuery?


Antwoord 1, autoriteit 100%

Je moet dat splitin een array:

console.log(jQuery('selector').attr('class').split(' ')[0]);

Antwoord 2, autoriteit 6%

var first = jQuery.attr('class').split(" ")[0];

Antwoord 3

Je kunt het volgende gebruiken om alleen de eerste klasse van een element te krijgen:

var firstClass = jQuery('selector')[0].classList[0]

Other episodes