Hoe te controleren of een arraywaarde bestaat?

Hoe kan ik controleren of $something['say']de waarde 'bla'of 'omg'heeft?

$something = array('say' => 'bla', 'say' => 'omg');

Antwoord 1, autoriteit 100%

Gebruik je de instructie if?

if(isset($something['say']) && $something['say'] === 'bla') {
  // do something
}

Trouwens, je wijst twee keer een waarde toe met de toets say, dus je array zal resulteren in een array met slechts één waarde.


Antwoord 2, autoriteit 91%

Je zou de PHP in_arrayfunctie

kunnen gebruiken

if( in_array( "bla" ,$yourarray ) )
{
  echo "has bla";
}

Antwoord 3, autoriteit 43%

Gebruik:in_array()

$search_array = array('user_from','lucky_draw_id','prize_id');
if (in_array('prize_id', $search_array)) {
  echo "The 'prize_id' element is in the array";
}

Hier is uitvoer:The 'prize_id' element is in the array


Gebruik:array_key_exists()

$search_array = array('user_from','lucky_draw_id','prize_id');
if (array_key_exists('prize_id', $search_array)) {
  echo "The 'prize_id' element is in the array";
}

Geen uitvoer


Concluderend, array_key_exists()werkt niet met een eenvoudige array. Het is alleen om te achterhalen of een arraysleutel bestaat of niet. Gebruik in plaats daarvan in_array().

Hier is meer voorbeeld:

<?php
/**++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 * 1. example with assoc array using in_array
 *
 * IMPORTANT NOTE: in_array is case-sensitive
 * in_array — Checks if a value exists in an array
 *
 * DOES NOT WORK FOR MULTI-DIMENSIONAL ARRAY
 *++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 */
$something = array('a' => 'bla', 'b' => 'omg');
if (in_array('omg', $something)) {
  echo "|1| The 'omg' value found in the assoc array ||";
}
/**++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 * 2. example with index array using in_array
 *
 * IMPORTANT NOTE: in_array is case-sensitive
 * in_array — Checks if a value exists in an array
 *
 * DOES NOT WORK FOR MULTI-DIMENSIONAL ARRAY
 *++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 */
$something = array('bla', 'omg');
if (in_array('omg', $something)) {
  echo "|2| The 'omg' value found in the index array ||";
}
/**++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 * 3. trying with array_search
 *
 * array_search — Searches the array for a given value 
 * and returns the corresponding key if successful
 *
 * DOES NOT WORK FOR MULTI-DIMENSIONAL ARRAY
 *++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 */
$something = array('a' => 'bla', 'b' => 'omg');
if (array_search('bla', $something)) {
  echo "|3| The 'bla' value found in the assoc array ||";
}
/**++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 * 4. trying with isset (fastest ever)
 *
 * isset — Determine if a variable is set and 
 * is not NULL
 *++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 */
$something = array('a' => 'bla', 'b' => 'omg');
if($something['a']=='bla'){
  echo "|4| Yeah!! 'bla' found in array ||";
}
/**
 * OUTPUT:
 * |1| The 'omg' element value found in the assoc array ||
 * |2| The 'omg' element value found in the index array ||
 * |3| The 'bla' element value found in the assoc array ||
 * |4| Yeah!! 'bla' found in array ||
 */
?>

Hier is PHP DEMO


Antwoord 4, autoriteit 8%

U kunt gebruiken:


Antwoord 5, autoriteit 5%

Om te controleren of de index is gedefinieerd: isset($something['say'])


Antwoord 6, autoriteit 4%

Je kunt testen of een array een bepaald element bevat of niet met isset()of soms nog beter array_key_exists()(de documentatie legt de verschillen uit). Als u niet zeker weet of de array een element heeft met de index ‘say’, moet u dat eerst testen, anders krijgt u mogelijk ‘warning: undefined index….’-berichten.

Voor de test of de waarde van het element gelijk is aan een string kun je == gebruiken of (alweer soms beter) de identiteitsoperator ===waarbij type jongleren niet is toegestaan .

if( isset($something['say']) && 'bla'===$something['say'] ) {
 // ...
}

Antwoord 7, Autoriteit 4%

In_array () is prima als u alleen aan het controleren bent, maar als u moet controleren of er een waarde bestaat en de bijbehorende toets retourneert, is array_search een betere optie.

$data = [
  'hello',
  'world'
];
$key = array_search('world', $data);
if ($key) {
  echo 'Key is ' . $key;
} else {
  echo 'Key not found';
}

Dit wordt afdruk ‘sleutel is 1 “


Antwoord 8, Autoriteit 2%

Gebruik gewoon de PHP-functie array_key_exists()

<?php
$search_array = array('first' => 1, 'second' => 4);
if (array_key_exists('first', $search_array)) {
  echo "The 'first' element is in the array";
}
?>

Antwoord 9, Autoriteit 2%

<?php
if (in_array('your_variable', $Your_array)) {
  $redImg = 'true code here';
} else {
  $redImg = 'false code here';
} 
?>

Antwoord 10

Nou, eerst een associatieve array kan alleen een sleutel hebben gedefinieerd, dus deze array zou nooit bestaan. Gebruik anders in_array()om te bepalen of dat specifieke arrayelement in een scala aan mogelijke oplossingen is.


Antwoord 11

bool in_array ( mixed $needle , array $haystack [, bool $strict = FALSE ] )

een ander gebruik van in_array
in_array () met een array als naald

<?php
$a = array(array('p', 'h'), array('p', 'r'), 'o');
if (in_array(array('p', 'h'), $a)) {
  echo "'ph' was found\n";
}
if (in_array(array('f', 'i'), $a)) {
  echo "'fi' was found\n";
}
if (in_array('o', $a)) {
  echo "'o' was found\n";
}
?>

Antwoord 12

Ervan uitgaande dat u een eenvoudige array gebruikt

. d.w.z.

$MyArray = array("red","blue","green");

U kunt deze functie gebruiken

function val_in_arr($val,$arr){
 foreach($arr as $arr_val){
  if($arr_val == $val){
   return true;
  }
 }
 return false;
}

Gebruik:

val_in_arr("red",$MyArray); //returns true
val_in_arr("brown",$MyArray); //returns false

Other episodes