Hoe om te gaan met meerdere heterogene invoer met Logstash?

Stel dat u 2 zeer verschillende soorten logboeken hebt, zoals technische en zakelijke logboeken, en dat u het volgende wilt:

 • onbewerkte technische logboeken worden doorgestuurd naar een greylog2-server met behulp van een gelf-uitvoer,
 • json-bedrijfslogboeken worden opgeslagen in een elasticsearch-cluster met behulp van de speciale elasticsearch_http-uitvoer.

Ik weet dat met bijvoorbeeld Syslog-NGhet configuratiebestand het mogelijk maakt om verschillende afzonderlijke inputs te definiëren die vervolgens afzonderlijk kunnen worden verwerkt voordat ze worden verzonden; wat Logstashniet lijkt te kunnen doen. Zelfs als één instantie kan worden gestart met twee specifieke configuratiebestanden, gebruiken alle logboeken hetzelfde kanaal en worden dezelfde verwerkingen toegepast …

Moet ik zoveel instanties uitvoeren als ik verschillende soorten logboeken heb?


Antwoord 1, autoriteit 100%

Moet ik zoveel instanties uitvoeren als ik verschillende soorten logboeken heb?

Nee! U kunt slechts één instantie uitvoeren om verschillende soorten logboeken te verwerken.

In het logstash-configuratiebestand kunt u elke invoer specificeren met verschillende type.
Dan kun je in het filter ifverschillende verwerkingen te onderscheiden,
en ook bij de uitgang kun je de “if”-uitvoer naar een andere bestemming gebruiken.

input {
  file {
      type => "technical"
      path => "/home/technical/log"
  }
  file {
      type => "business"
      path => "/home/business/log"
  }
} 
filter {
  if [type] == "technical" {
      # processing .......
  }
  if [type] == "business" {
      # processing .......
  }
}
output {
  if [type] == "technical" {
      # output to gelf
  }
  if [type] == "business" {
      # output to elasticsearch
  }
}

Ik hoop dat dit je kan helpen 🙂


Antwoord 2, autoriteit 9%

Ik heb tags gebruikt voor invoer van meerdere bestanden:

input {
  file {
    type => "java"
    path => "/usr/aaa/logs/stdout.log"
    codec => multiline {
      ...
    },
    tags => ["aaa"]
  }
  file {
    type => "java"
    path => "/usr/bbb/logs/stdout.log"
    codec => multiline {
        ...
    }
    tags => ["bbb"]
  }
}
output {
  stdout {
    codec => rubydebug
  }
  if "aaa" in [tags] {
    elasticsearch {
      hosts => ["192.168.100.211:9200"]
      index => "aaa"
      document_type => "aaa-%{+YYYY.MM.dd}"
    }
  }
  if "bbb" in [tags] {
    elasticsearch {
      hosts => ["192.168.100.211:9200"]
      index => "bbb"
      document_type => "bbb-%{+YYYY.MM.dd}"
    }
  }
}

Antwoord 3

Ik denk dat logstash niet meer dan 2 bestanden in het invoergedeelte kan lezen. probeer het onderstaande

input {
  file {
      type => "technical"
      path => "/home/technical/log"
  }
  file {
      type => "business"
      path => "/home/business/log"
  }
 file {
      type => "business1"
      path => "/home/business/log1"
  }
} 

Other episodes