Hoe lees / converteer ik een InputStream naar een string in Java?

Als je een java.io.InputStream-object hebt, hoe moet je dat object dan verwerken en een Stringmaken?


Stel dat ik een InputStreamheb die tekstgegevens bevat, en ik wil deze converteren naar een String, zodat ik die bijvoorbeeld naar een logbestand kan schrijven.

Wat is de gemakkelijkste manier om de InputStreamte gebruiken en om te zetten in een String?

public String convertStreamToString(InputStream is) {
  // ???
}

Antwoord 1, autoriteit 100%

Een leuke manier om dit te doen is het gebruik van Apache commonsIOUtilsom de InputStreamin een StringWriter… zoiets als

StringWriter writer = new StringWriter();
IOUtils.copy(inputStream, writer, encoding);
String theString = writer.toString();

of zelfs

// NB: does not close inputStream, you'll have to use try-with-resources for that
String theString = IOUtils.toString(inputStream, encoding); 

U kunt ook ByteArrayOutputStreamgebruiken als u uw streams en schrijvers niet wilt mixen


Antwoord 2, autoriteit 99%

Samenvat andere antwoorden Ik heb 11 manieren gevonden om dit te doen (zie hieronder). En ik schreef enkele prestatietests (zie resultaten hieronder):

Manieren om een InputStream naar een string te converteren:

 1. Gebruik IOUtils.toString(Apache Utils)

  String result = IOUtils.toString(inputStream, StandardCharsets.UTF_8);
  
 2. CharStreams(Guave) gebruiken

  String result = CharStreams.toString(new InputStreamReader(
      inputStream, Charsets.UTF_8));
  
 3. Scanner(JDK) gebruiken

  Scanner s = new Scanner(inputStream).useDelimiter("\\A");
   String result = s.hasNext() ? s.next() : "";
  
 4. Met behulp van Stream API(Java 8). Waarschuwing: deze oplossing converteert verschillende regeleinden (zoals \r\n) naar \n.

  String result = new BufferedReader(new InputStreamReader(inputStream))
    .lines().collect(Collectors.joining("\n"));
  
 5. Met behulp van parallel Stream API(Java 8). Waarschuwing: deze oplossing converteert verschillende regeleinden (zoals \r\n) naar \n.

  String result = new BufferedReader(new InputStreamReader(inputStream))
    .lines().parallel().collect(Collectors.joining("\n"));
  
 6. Gebruik InputStreamReaderen StringBuilder(JDK)

  int bufferSize = 1024;
   char[] buffer = new char[bufferSize];
   StringBuilder out = new StringBuilder();
   Reader in = new InputStreamReader(stream, StandardCharsets.UTF_8);
   for (int numRead; (numRead = in.read(buffer, 0, buffer.length)) > 0; ) {
     out.append(buffer, 0, numRead);
   }
   return out.toString();
  
 7. Gebruik StringWriteren IOUtils.copy(Apache Commons)

  StringWriter writer = new StringWriter();
   IOUtils.copy(inputStream, writer, "UTF-8");
   return writer.toString();
  
 8. Gebruik ByteArrayOutputStreamen inputStream.read(JDK)

  ByteArrayOutputStream result = new ByteArrayOutputStream();
   byte[] buffer = new byte[1024];
   for (int length; (length = inputStream.read(buffer)) != -1; ) {
     result.write(buffer, 0, length);
   }
   // StandardCharsets.UTF_8.name() > JDK 7
   return result.toString("UTF-8");
  
 9. Gebruik BufferedReader(JDK). Waarschuwing:deze oplossing converteert verschillende regeleinden (zoals \n\r) naar de systeemeigenschap line.separator(bijvoorbeeld in Windows naar ” \r\n”).

  String newLine = System.getProperty("line.separator");
   BufferedReader reader = new BufferedReader(
       new InputStreamReader(inputStream));
   StringBuilder result = new StringBuilder();
   for (String line; (line = reader.readLine()) != null; ) {
     if (result.length() > 0) {
       result.append(newLine);
     }
     result.append(line);
   }
   return result.toString();
  
 10. BufferedInputStreamen ByteArrayOutputStream(JDK)

  gebruiken

  BufferedInputStream bis = new BufferedInputStream(inputStream);
  ByteArrayOutputStream buf = new ByteArrayOutputStream();
  for (int result = bis.read(); result != -1; result = bis.read()) {
    buf.write((byte) result);
  }
  // StandardCharsets.UTF_8.name() > JDK 7
  return buf.toString("UTF-8");
  
 11. Met behulp van inputStream.read()en StringBuilder(JDK). Waarschuwing: deze oplossing heeft problemen met Unicode, bijvoorbeeld met Russische tekst (werkt alleen correct met niet-Unicode-tekst)

  StringBuilder sb = new StringBuilder();
  for (int ch; (ch = inputStream.read()) != -1; ) {
    sb.append((char) ch);
  }
  return sb.toString();
  

Waarschuwing:

 1. Oplossingen 4, 5 en 9 zetten verschillende regeleinden om in één.

 2. Oplossing 11 werkt niet correct met Unicode-tekst

Prestatietests

Prestatietests voor kleine String(lengte = 175), url in github(modus = gemiddelde tijd, systeem = Linux, score 1.343 is de beste):

       Benchmark             Mode Cnt  Score  Error Units
 8. ByteArrayOutputStream and read (JDK)    avgt  10  1,343 ± 0,028 us/op
 6. InputStreamReader and StringBuilder (JDK)  avgt  10  6,980 ± 0,404 us/op
10. BufferedInputStream, ByteArrayOutputStream avgt  10  7,437 ± 0,735 us/op
11. InputStream.read() and StringBuilder (JDK) avgt  10  8,977 ± 0,328 us/op
 7. StringWriter and IOUtils.copy (Apache)   avgt  10 10,613 ± 0,599 us/op
 1. IOUtils.toString (Apache Utils)       avgt  10 10,605 ± 0,527 us/op
 3. Scanner (JDK)                avgt  10 12,083 ± 0,293 us/op
 2. CharStreams (guava)             avgt  10 12,999 ± 0,514 us/op
 4. Stream Api (Java 8)             avgt  10 15,811 ± 0,605 us/op
 9. BufferedReader (JDK)            avgt  10 16,038 ± 0,711 us/op
 5. parallel Stream Api (Java 8)        avgt  10 21,544 ± 0,583 us/op

Prestatietests voor grote String(lengte = 50100), URL in Github (modus = gemiddelde tijd, systeem = Linux, score 200.715 is de beste):

       Benchmark            Mode Cnt  Score    Error Units
 8. ByteArrayOutputStream and read (JDK)    avgt  10  200,715 ±  18,103 us/op
 1. IOUtils.toString (Apache Utils)       avgt  10  300,019 ±  8,751 us/op
 6. InputStreamReader and StringBuilder (JDK)  avgt  10  347,616 ± 130,348 us/op
 7. StringWriter and IOUtils.copy (Apache)   avgt  10  352,791 ± 105,337 us/op
 2. CharStreams (guava)             avgt  10  420,137 ±  59,877 us/op
 9. BufferedReader (JDK)            avgt  10  632,028 ±  17,002 us/op
 5. parallel Stream Api (Java 8)        avgt  10  662,999 ±  46,199 us/op
 4. Stream Api (Java 8)             avgt  10  701,269 ±  82,296 us/op
10. BufferedInputStream, ByteArrayOutputStream avgt  10  740,837 ±  5,613 us/op
 3. Scanner (JDK)                avgt  10  751,417 ±  62,026 us/op
11. InputStream.read() and StringBuilder (JDK) avgt  10 2919,350 ± 1101,942 us/op

Grafieken (prestatietests afhankelijk van de lengte van de invoerstroom in het Windows 7-systeem)

Prestatietest (gemiddelde tijd) afhankelijk van de lengte van de invoerstroom in het Windows 7-systeem:

length 182  546   1092  3276  9828  29484  58968
 test8 0.38  0.938  1.868  4.448  13.412 36.459 72.708
 test4 2.362  3.609  5.573  12.769 40.74  81.415 159.864
 test5 3.881  5.075  6.904  14.123 50.258 129.937 166.162
 test9 2.237  3.493  5.422  11.977 45.98  89.336 177.39
 test6 1.261  2.12  4.38  10.698 31.821 86.106 186.636
 test7 1.601  2.391  3.646  8.367  38.196 110.221 211.016
 test1 1.529  2.381  3.527  8.411  40.551 105.16 212.573
 test3 3.035  3.934  8.606  20.858 61.571 118.744 235.428
 test2 3.136  6.238  10.508 33.48  43.532 118.044 239.481
 test10 1.593  4.736  7.527  20.557 59.856 162.907 323.147
 test11 3.913  11.506 23.26  68.644 207.591 600.444 1211.545

Antwoord 3, autoriteit 86%

Hier is een manier om alleen de standaard Java-bibliotheek te gebruiken (merk op dat de stream niet is gesloten, uw kilometerstand kan variëren).

static String convertStreamToString(java.io.InputStream is) {
  java.util.Scanner s = new java.util.Scanner(is).useDelimiter("\\A");
  return s.hasNext() ? s.next() : "";
}

Ik heb deze truc geleerd van “Stupid Scanner-trucs” artikel. De reden dat het werkt is omdat Scannerzich herhaalt tokens in de stream, en in dit geval scheiden we tokens met behulp van “begin van de invoergrens” (\A), waardoor we slechts één token krijgen voor de volledige inhoud van de stream.

Opmerking, als u specifiek moet zijn over de codering van de invoerstroom, kunt u het tweede argument opgeven voor de Scanner-constructor die aangeeft welke tekenset moet worden gebruikt (bijv. “UTF-8” ).

Hoedentip gaat ook naar Jacob, die me ooit op het genoemde artikel wees.


Antwoord 4, autoriteit 32%

Apache Commons staat het volgende toe:

String myString = IOUtils.toString(myInputStream, "UTF-8");

Natuurlijk kunt u naast UTF-8 ook andere tekencoderingen kiezen.

Zie ook: (documentatie)


Antwoord 5, autoriteit 11%

Rekening houdend met het bestand moet men eerst een java.io.Readerinstantie krijgen. Dit kan dan worden gelezen en toegevoegd aan een StringBuilder(we hebben StringBufferniet nodig als we het niet in meerdere threads gebruiken, en StringBuilderis sneller). De truc hier is dat we in blokken werken en als zodanig geen andere bufferstromen nodig hebben. De blokgrootte is geparametreerd voor optimalisatie van runtime-prestaties.

public static String slurp(final InputStream is, final int bufferSize) {
  final char[] buffer = new char[bufferSize];
  final StringBuilder out = new StringBuilder();
  try (Reader in = new InputStreamReader(is, "UTF-8")) {
    for (;;) {
      int rsz = in.read(buffer, 0, buffer.length);
      if (rsz < 0)
        break;
      out.append(buffer, 0, rsz);
    }
  }
  catch (UnsupportedEncodingException ex) {
    /* ... */
  }
  catch (IOException ex) {
    /* ... */
  }
  return out.toString();
}

Antwoord 6, autoriteit 10%

Gebruik:

InputStream in = /* Your InputStream */;
StringBuilder sb = new StringBuilder();
BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(in));
String read;
while ((read=br.readLine()) != null) {
  //System.out.println(read);
  sb.append(read);
}
br.close();
return sb.toString();

Antwoord 7, autoriteit 7%

Als u Google-Collections/Guava gebruikt, kunt u het volgende doen:

InputStream stream = ...
String content = CharStreams.toString(new InputStreamReader(stream, Charsets.UTF_8));
Closeables.closeQuietly(stream);

Merk op dat de tweede parameter (dwz Charsets.UTF_8) voor de InputStreamReaderniet nodig is, maar het is over het algemeen een goed idee om de codering op te geven als u deze kent (wat u zou moeten!)


Antwoord 8, autoriteit 5%

Dit is de beste pure Java-oplossing die perfect past bij Android en elke andere JVM.

Deze oplossing werkt verbazingwekkend goed… het is eenvoudig, snel en werkt net zo goed op kleine en grote streams!! (zie benchmark hierboven.. Nr. 8)

public String readFullyAsString(InputStream inputStream, String encoding)
    throws IOException {
  return readFully(inputStream).toString(encoding);
}
public byte[] readFullyAsBytes(InputStream inputStream)
    throws IOException {
  return readFully(inputStream).toByteArray();
}
private ByteArrayOutputStream readFully(InputStream inputStream)
    throws IOException {
  ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream();
  byte[] buffer = new byte[1024];
  int length = 0;
  while ((length = inputStream.read(buffer)) != -1) {
    baos.write(buffer, 0, length);
  }
  return baos;
}

Antwoord 9, autoriteit 5%

Voor de volledigheid is hier de Java 9-oplossing:

public static String toString(InputStream input) throws IOException {
  return new String(input.readAllBytes(), StandardCharsets.UTF_8);
}

Dit gebruikt de readAllBytesmethode die is toegevoegd aan Java 9.


Antwoord 10, autoriteit 3%

Gebruik:

import java.io.BufferedInputStream;
import java.io.ByteArrayOutputStream;
import java.io.InputStream;
import java.io.IOException;
public static String readInputStreamAsString(InputStream in)
  throws IOException {
  BufferedInputStream bis = new BufferedInputStream(in);
  ByteArrayOutputStream buf = new ByteArrayOutputStream();
  int result = bis.read();
  while(result != -1) {
   byte b = (byte)result;
   buf.write(b);
   result = bis.read();
  }
  return buf.toString();
}

Antwoord 11, autoriteit 2%

Dit is de meest elegante, pure Java-oplossing (geen bibliotheek) die ik bedacht na wat experimenteren:

public static String fromStream(InputStream in) throws IOException
{
  BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(in));
  StringBuilder out = new StringBuilder();
  String newLine = System.getProperty("line.separator");
  String line;
  while ((line = reader.readLine()) != null) {
    out.append(line);
    out.append(newLine);
  }
  return out.toString();
}

Antwoord 12, autoriteit 2%

Ik heb hier een benchmark gedaan op 14 verschillende antwoorden (sorry voor het niet verstrekken van credits, maar er zijn te veel dubbele antwoorden).

Het resultaat is zeer verrassend. Het blijkt dat Apache IOUtilsde langzaamste is en ByteArrayOutputStreamde snelste oplossing:

Dus eerst is hier de beste methode:

public String inputStreamToString(InputStream inputStream) throws IOException {
  try(ByteArrayOutputStream result = new ByteArrayOutputStream()) {
    byte[] buffer = new byte[1024];
    int length;
    while ((length = inputStream.read(buffer)) != -1) {
      result.write(buffer, 0, length);
    }
    return result.toString(UTF_8);
  }
}

Benchmarkresultaten van 20 MB willekeurige bytes in 20 cycli

Tijd in milliseconden

 • ByteArrayOutputStreamTest: 194
 • NioStream: 198
 • Java9ISTransferTo: 201
 • Java9ISReadAllBytes: 205
 • BufferedInputStreamVsByteArrayOutputStream: 314
 • ApacheStringWriter2: 574
 • GuavaCharStreams: 589
 • ScannerReaderNoNextTest: 614
 • ScannerReader: 633
 • ApacheStringWriter: 1544
 • StreamApi: fout
 • ParallelStreamApi: fout
 • BufferReaderTest: Fout
 • InputStreamAndStringBuilder: fout

Benchmark-broncode

import com.google.common.io.CharStreams;
import org.apache.commons.io.IOUtils;
import java.io.*;
import java.nio.ByteBuffer;
import java.nio.channels.Channels;
import java.nio.channels.ReadableByteChannel;
import java.nio.channels.WritableByteChannel;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;
import java.util.Random;
import java.util.stream.Collectors;
/**
 * Created by Ilya Gazman on 2/13/18.
 */
public class InputStreamToString {
  private static final String UTF_8 = "UTF-8";
  public static void main(String... args) {
    log("App started");
    byte[] bytes = new byte[1024 * 1024];
    new Random().nextBytes(bytes);
    log("Stream is ready\n");
    try {
      test(bytes);
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
  private static void test(byte[] bytes) throws IOException {
    List<Stringify> tests = Arrays.asList(
        new ApacheStringWriter(),
        new ApacheStringWriter2(),
        new NioStream(),
        new ScannerReader(),
        new ScannerReaderNoNextTest(),
        new GuavaCharStreams(),
        new StreamApi(),
        new ParallelStreamApi(),
        new ByteArrayOutputStreamTest(),
        new BufferReaderTest(),
        new BufferedInputStreamVsByteArrayOutputStream(),
        new InputStreamAndStringBuilder(),
        new Java9ISTransferTo(),
        new Java9ISReadAllBytes()
    );
    String solution = new String(bytes, "UTF-8");
    for (Stringify test : tests) {
      try (ByteArrayInputStream inputStream = new ByteArrayInputStream(bytes)) {
        String s = test.inputStreamToString(inputStream);
        if (!s.equals(solution)) {
          log(test.name() + ": Error");
          continue;
        }
      }
      long startTime = System.currentTimeMillis();
      for (int i = 0; i < 20; i++) {
        try (ByteArrayInputStream inputStream = new ByteArrayInputStream(bytes)) {
          test.inputStreamToString(inputStream);
        }
      }
      log(test.name() + ": " + (System.currentTimeMillis() - startTime));
    }
  }
  private static void log(String message) {
    System.out.println(message);
  }
  interface Stringify {
    String inputStreamToString(InputStream inputStream) throws IOException;
    default String name() {
      return this.getClass().getSimpleName();
    }
  }
  static class ApacheStringWriter implements Stringify {
    @Override
    public String inputStreamToString(InputStream inputStream) throws IOException {
      StringWriter writer = new StringWriter();
      IOUtils.copy(inputStream, writer, UTF_8);
      return writer.toString();
    }
  }
  static class ApacheStringWriter2 implements Stringify {
    @Override
    public String inputStreamToString(InputStream inputStream) throws IOException {
      return IOUtils.toString(inputStream, UTF_8);
    }
  }
  static class NioStream implements Stringify {
    @Override
    public String inputStreamToString(InputStream in) throws IOException {
      ReadableByteChannel channel = Channels.newChannel(in);
      ByteBuffer byteBuffer = ByteBuffer.allocate(1024 * 16);
      ByteArrayOutputStream bout = new ByteArrayOutputStream();
      WritableByteChannel outChannel = Channels.newChannel(bout);
      while (channel.read(byteBuffer) > 0 || byteBuffer.position() > 0) {
        byteBuffer.flip(); //make buffer ready for write
        outChannel.write(byteBuffer);
        byteBuffer.compact(); //make buffer ready for reading
      }
      channel.close();
      outChannel.close();
      return bout.toString(UTF_8);
    }
  }
  static class ScannerReader implements Stringify {
    @Override
    public String inputStreamToString(InputStream is) throws IOException {
      java.util.Scanner s = new java.util.Scanner(is).useDelimiter("\\A");
      return s.hasNext() ? s.next() : "";
    }
  }
  static class ScannerReaderNoNextTest implements Stringify {
    @Override
    public String inputStreamToString(InputStream is) throws IOException {
      java.util.Scanner s = new java.util.Scanner(is).useDelimiter("\\A");
      return s.next();
    }
  }
  static class GuavaCharStreams implements Stringify {
    @Override
    public String inputStreamToString(InputStream is) throws IOException {
      return CharStreams.toString(new InputStreamReader(
          is, UTF_8));
    }
  }
  static class StreamApi implements Stringify {
    @Override
    public String inputStreamToString(InputStream inputStream) throws IOException {
      return new BufferedReader(new InputStreamReader(inputStream))
          .lines().collect(Collectors.joining("\n"));
    }
  }
  static class ParallelStreamApi implements Stringify {
    @Override
    public String inputStreamToString(InputStream inputStream) throws IOException {
      return new BufferedReader(new InputStreamReader(inputStream)).lines()
          .parallel().collect(Collectors.joining("\n"));
    }
  }
  static class ByteArrayOutputStreamTest implements Stringify {
    @Override
    public String inputStreamToString(InputStream inputStream) throws IOException {
      try(ByteArrayOutputStream result = new ByteArrayOutputStream()) {
        byte[] buffer = new byte[1024];
        int length;
        while ((length = inputStream.read(buffer)) != -1) {
          result.write(buffer, 0, length);
        }
        return result.toString(UTF_8);
      }
    }
  }
  static class BufferReaderTest implements Stringify {
    @Override
    public String inputStreamToString(InputStream inputStream) throws IOException {
      String newLine = System.getProperty("line.separator");
      BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(inputStream));
      StringBuilder result = new StringBuilder(UTF_8);
      String line;
      boolean flag = false;
      while ((line = reader.readLine()) != null) {
        result.append(flag ? newLine : "").append(line);
        flag = true;
      }
      return result.toString();
    }
  }
  static class BufferedInputStreamVsByteArrayOutputStream implements Stringify {
    @Override
    public String inputStreamToString(InputStream inputStream) throws IOException {
      BufferedInputStream bis = new BufferedInputStream(inputStream);
      ByteArrayOutputStream buf = new ByteArrayOutputStream();
      int result = bis.read();
      while (result != -1) {
        buf.write((byte) result);
        result = bis.read();
      }
      return buf.toString(UTF_8);
    }
  }
  static class InputStreamAndStringBuilder implements Stringify {
    @Override
    public String inputStreamToString(InputStream inputStream) throws IOException {
      int ch;
      StringBuilder sb = new StringBuilder(UTF_8);
      while ((ch = inputStream.read()) != -1)
        sb.append((char) ch);
      return sb.toString();
    }
  }
  static class Java9ISTransferTo implements Stringify {
    @Override
    public String inputStreamToString(InputStream inputStream) throws IOException {
      ByteArrayOutputStream bos = new ByteArrayOutputStream();
      inputStream.transferTo(bos);
      return bos.toString(UTF_8);
    }
  }
  static class Java9ISReadAllBytes implements Stringify {
    @Override
    public String inputStreamToString(InputStream inputStream) throws IOException {
      return new String(inputStream.readAllBytes(), UTF_8);
    }
  }
}

Antwoord 13, autoriteit 2%

Ik zou wat Java 8-trucs gebruiken.

public static String streamToString(final InputStream inputStream) throws Exception {
  // buffering optional
  try
  (
    final BufferedReader br
      = new BufferedReader(new InputStreamReader(inputStream))
  ) {
    // parallel optional
    return br.lines().parallel().collect(Collectors.joining("\n"));
  } catch (final IOException e) {
    throw new RuntimeException(e);
    // whatever.
  }
}

In wezen hetzelfde als sommige andere antwoorden, behalve beknopter.


Antwoord 14

Ik heb een aantal timingtests uitgevoerd omdat tijd er altijd toe doet.

Ik heb geprobeerd het antwoord op verschillende manieren in een String 3 te krijgen. (hieronder weergegeven)
Ik heb try/catch-blokken weggelaten omwille van de leesbaarheid.

Om context te geven, dit is de voorgaande code voor alle 3 benaderingen:

 String response;
  String url = "www.blah.com/path?key=value";
  GetMethod method = new GetMethod(url);
  int status = client.executeMethod(method);

1)

response = method.getResponseBodyAsString();

2)

InputStream resp = method.getResponseBodyAsStream();
InputStreamReader is=new InputStreamReader(resp);
BufferedReader br=new BufferedReader(is);
String read = null;
StringBuffer sb = new StringBuffer();
while((read = br.readLine()) != null) {
  sb.append(read);
}
response = sb.toString();

3)

InputStream iStream = method.getResponseBodyAsStream();
StringWriter writer = new StringWriter();
IOUtils.copy(iStream, writer, "UTF-8");
response = writer.toString();

Dus, na het uitvoeren van 500 tests voor elke benadering met dezelfde verzoek-/antwoordgegevens, zijn hier de cijfers. Nogmaals, dit zijn mijn bevindingen en uw bevindingen zijn misschien niet precies hetzelfde, maar ik heb dit geschreven om anderen een indicatie te geven van de efficiëntieverschillen van deze benaderingen.

Ranglijsten:
Benadering #1
Benadering #3 – 2,6% langzamer dan #1
Benadering #2 – 4,3% langzamer dan #1

Elk van deze benaderingen is een geschikte oplossing om een antwoord te pakken en er een string van te maken.


Antwoord 15

Pure Java-oplossing met Streams, werkt sinds Java 8.

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.util.stream.Collectors;
// ...
public static String inputStreamToString(InputStream is) throws IOException {
  try (BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(is))) {
    return br.lines().collect(Collectors.joining(System.lineSeparator()));
  }
}

Zoals genoemd door Christoffer Hammarström hieronder ander antwoordis het veiliger om expliciet de Tekenset. D.w.z. De InputStreamReader-constructor kan als volgt worden gewijzigd:

new InputStreamReader(is, Charset.forName("UTF-8"))

Antwoord 16

Hier is min of meer het antwoord van sampath, een beetje opgeschoond en weergegeven als een functie:

String streamToString(InputStream in) throws IOException {
 StringBuilder out = new StringBuilder();
 BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(in));
 for(String line = br.readLine(); line != null; line = br.readLine()) 
  out.append(line);
 br.close();
 return out.toString();
}

Antwoord 17

Als je avontuurlijk was, zou je Scala en Java kunnen mixen en eindigen met dit:

scala.io.Source.fromInputStream(is).mkString("")

Het mixen van Java- en Scala-code en bibliotheken heeft zijn voordelen.

Zie hier de volledige beschrijving: Idiomatische manier om een InputStream naar een String in Scala te converteren


Antwoord 18

Als u Commons IO (FileUtils/IOUtils/CopyUtils) niet kunt gebruiken, volgt hier een voorbeeld waarin u een BufferedReader gebruikt om het bestand regel voor regel te lezen:

public class StringFromFile {
  public static void main(String[] args) /*throws UnsupportedEncodingException*/ {
    InputStream is = StringFromFile.class.getResourceAsStream("file.txt");
    BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(is/*, "UTF-8"*/));
    final int CHARS_PER_PAGE = 5000; //counting spaces
    StringBuilder builder = new StringBuilder(CHARS_PER_PAGE);
    try {
      for(String line=br.readLine(); line!=null; line=br.readLine()) {
        builder.append(line);
        builder.append('\n');
      }
    } 
    catch (IOException ignore) { }
    String text = builder.toString();
    System.out.println(text);
  }
}

Of als je pure snelheid wilt, zou ik een variatie voorstellen op wat Paul de Vrieze suggereerde (die het gebruik van een StringWriter (die intern een StringBuffer gebruikt) vermijdt):

public class StringFromFileFast {
  public static void main(String[] args) /*throws UnsupportedEncodingException*/ {
    InputStream is = StringFromFileFast.class.getResourceAsStream("file.txt");
    InputStreamReader input = new InputStreamReader(is/*, "UTF-8"*/);
    final int CHARS_PER_PAGE = 5000; //counting spaces
    final char[] buffer = new char[CHARS_PER_PAGE];
    StringBuilder output = new StringBuilder(CHARS_PER_PAGE);
    try {
      for(int read = input.read(buffer, 0, buffer.length);
          read != -1;
          read = input.read(buffer, 0, buffer.length)) {
        output.append(buffer, 0, read);
      }
    } catch (IOException ignore) { }
    String text = output.toString();
    System.out.println(text);
  }
}

Antwoord 19

Zorg ervoor dat u de streams aan het einde sluit als u Stream Readers gebruikt

private String readStream(InputStream iStream) throws IOException {
  //build a Stream Reader, it can read char by char
  InputStreamReader iStreamReader = new InputStreamReader(iStream);
  //build a buffered Reader, so that i can read whole line at once
  BufferedReader bReader = new BufferedReader(iStreamReader);
  String line = null;
  StringBuilder builder = new StringBuilder();
  while((line = bReader.readLine()) != null) { //Read till end
    builder.append(line);
    builder.append("\n"); // append new line to preserve lines
  }
  bReader.close();     //close all opened stuff
  iStreamReader.close();
  //iStream.close(); //EDIT: Let the creator of the stream close it!
            // some readers may auto close the inner stream
  return builder.toString();
}

EDIT: op JDK 7+ kun je try-with-resources-constructie gebruiken.

/**
 * Reads the stream into a string
 * @param iStream the input stream
 * @return the string read from the stream
 * @throws IOException when an IO error occurs
 */
private String readStream(InputStream iStream) throws IOException {
  //Buffered reader allows us to read line by line
  try (BufferedReader bReader =
         new BufferedReader(new InputStreamReader(iStream))){
    StringBuilder builder = new StringBuilder();
    String line;
    while((line = bReader.readLine()) != null) { //Read till end
      builder.append(line);
      builder.append("\n"); // append new line to preserve lines
    }
    return builder.toString();
  }
}

Antwoord 20

Dit is een aangepast antwoord van org.apache.commons.io.IOUtilsbroncode, voor degenen die de apache-implementatie willen hebben maar niet de hele bibliotheek willen.

private static final int BUFFER_SIZE = 4 * 1024;
public static String inputStreamToString(InputStream inputStream, String charsetName)
    throws IOException {
  StringBuilder builder = new StringBuilder();
  InputStreamReader reader = new InputStreamReader(inputStream, charsetName);
  char[] buffer = new char[BUFFER_SIZE];
  int length;
  while ((length = reader.read(buffer)) != -1) {
    builder.append(buffer, 0, length);
  }
  return builder.toString();
}

Antwoord 21

Gebruik de java.io.InputStream.transferTo(OutputStream)ondersteund in Java 9 en de ByteArrayOutputStream.toString(String)die de tekensetnaam aanneemt:

public static String gobble(InputStream in, String charsetName) throws IOException {
  ByteArrayOutputStream bos = new ByteArrayOutputStream();
  in.transferTo(bos);
  return bos.toString(charsetName);
}

Antwoord 22

Deze is leuk omdat:

 • Het gaat veilig om met de Charset.
 • U bepaalt de grootte van de leesbuffer.
 • U kunt de lengte van de builder opgeven en dit hoeft geen exacte waarde te zijn.
 • Is vrij van bibliotheekafhankelijkheden.
 • Is voor Java 7 of hoger.

Hoe het te doen?

public static String convertStreamToString(InputStream is) throws IOException {
  StringBuilder sb = new StringBuilder(2048); // Define a size if you have an idea of it.
  char[] read = new char[128]; // Your buffer size.
  try (InputStreamReader ir = new InputStreamReader(is, StandardCharsets.UTF_8)) {
   for (int i; -1 != (i = ir.read(read)); sb.append(read, 0, i));
  }
  return sb.toString();
}

Voor JDK 9

public static String inputStreamString(InputStream inputStream) throws IOException {
  try (inputStream) {
    return new String(inputStream.readAllBytes(), StandardCharsets.UTF_8);
  }
}

23

Nog een, voor alle veergebruikers:

import java.nio.charset.StandardCharsets;
import org.springframework.util.FileCopyUtils;
public String convertStreamToString(InputStream is) throws IOException { 
  return new String(FileCopyUtils.copyToByteArray(is), StandardCharsets.UTF_8);
}

De utility-methoden in org.springframework.util.StreamUtilszijn vergelijkbaar met die in FileCopyUtils, maar ze laten de stroom open wanneer ze klaar zijn.


24

Hier is de volledige methode voor het converteren van InputStreamin Stringzonder gebruik te maken van een bibliotheek van derden. Gebruik StringBuilderVoor Enkele Draadomgeving Gebruik anders StringBuffer.

public static String getString( InputStream is) throws IOException {
  int ch;
  StringBuilder sb = new StringBuilder();
  while((ch = is.read()) != -1)
    sb.append((char)ch);
  return sb.toString();
}

Antwoord 25

Kotlin-gebruikers doen gewoon:

println(InputStreamReader(is).readText())

terwijl

readText()

is de ingebouwde extensiemethode van de Kotlin-bibliotheek.


Antwoord 26

String inputStreamToString(InputStream inputStream, Charset charset) throws IOException {
  try (
      final StringWriter writer = new StringWriter();
      final InputStreamReader reader = new InputStreamReader(inputStream, charset)
    ) {
    reader.transferTo(writer);
    return writer.toString();
  }
}
 • pure Java-standaardbibliotheekoplossing – geen bibliotheken
 • sinds Java 10 – Reader#transferTo(java.io.Writer)
 • looploze oplossing
 • geen verwerking van nieuwe regeltekens

Antwoord 27

De gemakkelijkste manier in JDK is met de volgende codefragmenten.

String convertToString(InputStream in){
  String resource = new Scanner(in).useDelimiter("\\Z").next();
  return resource;
}

Antwoord 28

Hier is mijn op Java 8gebaseerde oplossing, die de nieuwe Stream APIgebruikt om alle regels van een InputStreamte verzamelen:

public static String toString(InputStream inputStream) {
  BufferedReader reader = new BufferedReader(
    new InputStreamReader(inputStream));
  return reader.lines().collect(Collectors.joining(
    System.getProperty("line.separator")));
}

Antwoord 29

In termen van reduceen concatkan het in Java 8 worden uitgedrukt als:

String fromFile = new BufferedReader(new  
InputStreamReader(inputStream)).lines().reduce(String::concat).get();

Other episodes