Hoe krijg je de momenteel geselecteerde <optie> in een <select> via JavaScript?

Hoe krijg je de momenteelgeselecteerde <option>van een <select>-element via JavaScript?


Antwoord 1, autoriteit 100%

Dit zal het voor u doen:

var yourSelect = document.getElementById( "your-select-id" );
alert( yourSelect.options[ yourSelect.selectedIndex ].value )

Antwoord 2, autoriteit 21%

De .selectedIndexvan het selectobject heeft een index; je kunt dat gebruiken om te indexeren in de .optionsarray.


Antwoord 3, autoriteit 4%

var payeeCountry = document.getElementById( "payeeCountry" );
alert( payeeCountry.options[ yourSelect.selectedIndex ].value );

Antwoord 4

De eigenschap selectedOptionsgebruiken:

var yourSelect = document.getElementById("your-select-id");
alert(yourSelect.selectedOptions[0].value);

Het werktin alle browsers behalve Internet Explorer.

Other episodes