Hoe krijg ik gegevens van SNMP met python?

Hoe waarde te krijgen voor mac en vlan uit fdb-tabel gebruikt python?
In bash werkt snmpwalk prima:

snmpwalk -v2c -c pub 192.168.0.100 1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.2

pysnmp:

import os, sys
import socket
import random
from struct import pack, unpack
from datetime import datetime as dt
from pysnmp.entity.rfc3413.oneliner import cmdgen
from pysnmp.proto.rfc1902 import Integer, IpAddress, OctetString
ip='192.168.0.100'
community='pub'
value=(1,3,6,1,2,1,17,7,1,2,2,1,2)
generator = cmdgen.CommandGenerator()
comm_data = cmdgen.CommunityData('server', community, 1) # 1 means version SNMP v2c
transport = cmdgen.UdpTransportTarget((ip, 161))
real_fun = getattr(generator, 'getCmd')
res = (errorIndication, errorStatus, errorIndex, varBinds)\
  = real_fun(comm_data, transport, value)
if not errorIndication is None or errorStatus is True:
    print "Error: %s %s %s %s" % res
else:
    print "%s" % varBinds

uitvoer: [(ObjectName(1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.2), NoSuchInstance(”))]

import netsnmp
def getmac():
  oid = netsnmp.VarList(netsnmp.Varbind('.1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.2'))
  res = netsnmp.snmpgetbulk(oid, Version = 2, DestHost='192.168.0.100',
              Community='pub')
  return res
print getmac()

uitvoer: (’27’, ’27’, ’25’, ’27’, ’27’, ’27’, ’24’, ’27’, ’25’, ’18’, ‘4’,
’27’, ’25’, ’27’, ’27’, ’25’, ’27’, ’27’, ’27’, ’27’, ’27’, ’27’,
’27’, ’27’, ’27’, ’27’, ’27’, ’27’, ’27’, ’27’, ’27’, ’27’, ’23’,
’25’, ’27’, ’27’, ’27’, ’25’, ’27’, ’25’, ’27’, ’27’, ’25’, ’27’,
’27’, ’27’, ’27’, ’27’, ’27’, ’27’, ’27’, ’27’, ’25’, ’27’, ’27’,
’27’, ’27’, ’27’, ’27’, ’27’, ’27’, ’27’, ’27’, ’27’, ’27’, ’25’,
’25’, ’25’, ‘7’, ’27’, ’27’, ‘9’, ’25’, ’27’, ’20’, ’19’, ’27’, ’27’,
’27’, ’27’, ’27’, ’27’, ’27’, ’27’, ’27’, ’27’, ’27’, ’27’, ’27’,
’27’, ’11’, ’25’, ’27’, ’27’, ’27’, ’27’, ’27’, ’27’, ’27’, ’27’,
’27’, ’27’, ’27’, ’27’, ’27’, ’27’, ’25’, ’27’, ’27’, ’27’, ’27’,
’27’, ’27’, ’27’, ’27’, ’27’, ‘2’, ’27’, ‘5’, ’27’, ‘0’, ’27’, ’27’,
’27’, ’27’, ’27’)

Eerste script(pysnmp) retourneert NoSuchInstance. Tweede script (netsnmp) retourneert een lijst met poorten maar zonder mac en vlan. Wat is er mis?


Antwoord 1, autoriteit 100%

In het pysnmp-voorbeeld doe je een SNMPGET (snmpget), geen GETNEXT (snmpwalk). Als je verandert,

real_fun = getattr(generator, 'getCmd')

naar

real_fun = getattr(generator, 'nextCmd')

u zult nuttige resultaten gaan zien.

Wat betreft de discrepantie die je zag in de resultaten tussen snmpwalken het resultaat van de python net-snmpbindingen: snmpwalken snmpbulkgetgedragen zich anders. Als je een snmpbulkgetdoet vanaf de opdrachtregel met dezelfde opties als de snmpwalk, krijg je dezelfde resultaten als je python net-snmpvoorbeeld.

Als u de volgende regel bijwerkt in uw voorbeeld van python net-snmp,

res = netsnmp.snmpgetbulk(oid, Version=2, DestHost='192.168.0.100', 
             Community='pub')

naar

res = netsnmp.snmpwalk(oid, Version=2, DestHost='192.168.0.100', 
            Community='pub')

dan zou je nu dezelfde lijst met resultaten van het python net-snmp-voorbeeld moeten krijgen als je ziet wanneer je een snmpwalkdoet op de opdrachtregel.

Other episodes