Hoe krijg ik de huidige tijd alleen in JavaScript

Hoe kan ik de huidige tijd in JavaScript krijgen en gebruiken in een tijdkiezer?

Ik probeerde var x = Date()en kreeg:

Di 15 mei 2012 05:45:40 GMT-0500

Maar ik heb alleen de huidige tijd nodig, bijvoorbeeld 05:45

Hoe kan ik dit aan een variabele toewijzen?


Antwoord 1, autoriteit 100%

var d = new Date("2011-04-20T09:30:51.01");
d.getHours(); // => 9
d.getMinutes(); // => 30
d.getSeconds(); // => 51

of

var d = new Date(); // for now
d.getHours(); // => 9
d.getMinutes(); // => 30
d.getSeconds(); // => 51

Antwoord 2, autoriteit 66%

Kort en eenvoudig:

new Date().toLocaleTimeString(); // 11:18:48 AM
//---
new Date().toLocaleDateString(); // 11/16/2015
//---
new Date().toLocaleString(); // 11/16/2015, 11:18:48 PM

4 uur later (gebruik milisec: sec==1000):

new Date(new Date().getTime() + 4*60*60*1000).toLocaleTimeString(); // 3:18:48 PM or 15:18:48

2 dagen voor:

new Date(new Date().getTime() - 2*24*60*60*1000).toLocaleDateString() // 11/14/2015

Antwoord 3, autoriteit 35%

De huidige tijd efficiënt ophalen en instellen met javascript

Ik kon geen oplossing vinden die precies deed wat ik nodig had. Ik wilde schone en kleine code, dus bedacht ik dit:

(Eenmaal instellen in uw master.js en aanroepen indien nodig.)

PURE JAVASCRIPT

function timeNow(i) {
 var d = new Date(),
  h = (d.getHours()<10?'0':'') + d.getHours(),
  m = (d.getMinutes()<10?'0':'') + d.getMinutes();
 i.value = h + ':' + m;
}
<a onclick="timeNow(test1)" href="#">SET TIME</a>
<input id="test1" type="time" value="10:40" />

Antwoord 4, autoriteit 10%

Probeer

new Date().toLocaleTimeString().replace("/.*(\d{2}:\d{2}:\d{2}).*/", "$1");

Of

new Date().toTimeString().split(" ")[0];

Antwoord 5, autoriteit 6%

Je kunt deze methode gewoon gebruiken.

console.log(new Date().toLocaleTimeString([], { hour: '2-digit', minute: "2-digit", hour12: false }));
console.log(new Date().toLocaleTimeString([], { hour: '2-digit', minute: "2-digit" }));

Antwoord 6, autoriteit 4%

const date = Date().slice(16,21);
console.log(date);

Antwoord 7, autoriteit 3%

Bedoel je:

var d = new Date();
var curr_hour = d.getHours();
var curr_min = d.getMinutes();

Antwoord 8, autoriteit 2%

Probeer dit:

var date = new Date();
var hour = date.getHours();
var min = date.getMinutes();

Antwoord 9, autoriteit 2%

function getCurrentTime(){
  var date = new Date();
  var hh = date.getHours();
  var mm = date.getMinutes();
  hh = hh < 10 ? '0'+hh : hh; 
  mm = mm < 10 ? '0'+mm : mm;
  curr_time = hh+':'+mm;
  return curr_time;
}

Antwoord 10, autoriteit 2%

Zo kun je het doen.

const date = new Date();
const time = date.toTimeString().split(' ')[0].split(':');
console.log(time[0] + ':' + time[1])

Antwoord 11

Bekijk deze datummethoden …


Antwoord 12

dit –

var x = new Date(); 
var h = x.getHours(); 
var m = x.getMinutes(); 
var s = x.getSeconds(); 

zo-

x = date
h = hours
m = mins
s = seconds

Antwoord 13

Dit is de kortste weg.

var now = new Date().toLocaleTimeString();
console.log(now)

Hier is ook een manier om stringmanipulatie te omzeilen die niet werd genoemd.

var now = new Date()
console.log(now.toString().substr(16,8))

Antwoord 14

Een eenvoudige manier om dit te doen in ES6, in het door u gevraagde formaat (uu:mm), is als volgt:

const goodTime = `${new Date().getHours()}:${new Date().getMinutes()}`;
console.log(goodTime);

Antwoord 15

Wijs toe aan variabelen en geef het weer.

time = new Date();
var hh = time.getHours();
var mm = time.getMinutes();
var ss = time.getSeconds() 
document.getElementById("time").value = hh + ":" + mm + ":" + ss;

Antwoord 16

var today = new Date(); //gets current date and time
var hour = today.getHours();     
var minute = today.getMinutes();
var second = today.getSeconds();

Antwoord 17

Eenvoudige functies om datum en tijd gescheiden te krijgen en met een compatibel formaat met HTML-invoer voor tijd en datum

function formatDate(date) {
 var d     = new Date(date),
   month = '' + (d.getMonth() + 1),
   day  = '' + d.getDate(),
   year = d.getFullYear();
 if (month.length < 2) month = '0' + month;
 if (day.length < 2) day = '0' + day;
 return [year, month, day].join('-');
}
function formatTime(date) {
    var hours  = new Date().getHours() > 9 ? new Date().getHours() : '0' + new Date().getHours()
    var minutes = new Date().getMinutes() > 9 ? new Date().getMinutes() : '0' + new Date().getMinutes()
    return hours + ':' + minutes
}

Antwoord 18

Probeer dit

new Date().toTimeString().slice(0, 8);

of

new Date().toTimeString().split(" ")[0];

Het zou moeten werken.


Antwoord 19

Dit werkte voor mij, maar dit hangt af van wat je krijgt als je op Date()drukt:

Date().slice(16,-12)

Antwoord 20

var hours = date.getHours();
    var minutes = date.getMinutes();
    var ampm = hours >= 12 ? 'pm' : 'am';
    hours = hours % 12;
    hours = hours ? hours : 12; // the hour '0' should be '12'
    minutes = minutes < 10 ? '0'+minutes : minutes;
    var strTime = hours + ':' + minutes + ' ' + ampm;
    console.log(strTime);
    $scope.time = strTime;
    date.setDate(date.getDate()+1);
    month = '' + (date.getMonth() + 1),
    day = '' + date.getDate(1),
    year = date.getFullYear();
    if (month.length < 2) month = '0' + month;
    if (day.length < 2) day = '0' + day;
    var tomorrow = [year, month, day].join('-');
    $scope.tomorrow = tomorrow;

Other episodes