Hoe Klasse Constructor in Visual Basic implementeren?

Ik zou graag willen weten hoe u klasseconstructeur in deze taal kunt implementeren.


Antwoord 1, Autoriteit 100%

Niet zeker wat u bedoelt met “Class Constructor”, maar ik neem aan dat u een van de onderstaande bedoelt.

Exstandsconstructeur:

Public Sub New()
End Sub

Gedeelde constructeur:

Shared Sub New()
End Sub

Antwoord 2, Autoriteit 29%

Stel dat uw klasse MyStudent wordt genoemd. Hier is hoe u uw Class Constructor definieert:

Public Class MyStudent
  Public StudentId As Integer
  'Here's the class constructor:
  Public Sub New(newStudentId As Integer)
    StudentId = newStudentId
  End Sub
End Class

Hier is hoe u het noemt:

Dim student As New MyStudent(studentId)

Natuurlijk kan uw klassenconstructeur zoveel of zo weinig argumenten bevatten als u nodig hebt – zelfs geen, in welk geval u de haakjes leeg laat. Je kunt ook verschillende constructeurs voor dezelfde klasse hebben, allemaal met verschillende combinaties van argumenten. Deze staan ​​bekend als verschillende “handtekeningen” voor uw klassenconstructeur.


Antwoord 3, Autoriteit 13%

Als u bedoelt VB 6, zou dat Private Sub Class_Initialize()zijn.

http://msdn.microsoft.com/en -US / Library / 55YZHFB2 (VS.80) .aspx

Als u bedoelt vb.net is het Public Sub New()of Shared Sub New().


Antwoord 4, Autoriteit 2%

een klasse met een veld:

Public Class MyStudent
  Public StudentId As Integer

De constructeur:

  Public Sub New(newStudentId As Integer)
    StudentId = newStudentId
  End Sub
End Class

Other episodes