Hoe kan ik inhoud weergeven in een lay-out met twee kolommen in LaTeX?

Ik ben een artikel aan het schrijven in LaTeX en ik wil graag wat inhoud weergeven in een lay-out met twee kolommen. In de linkerkolom een matrix en in de rechterkolom een lijst met items. Ik heb geprobeerd met een tabelomgeving, maar het werkt niet zoals ik wil.

Mijn vraag is hoe ik een gebied met twee kolommen in een LeTeX-document (of iets dergelijks) kan maken en bepaalde inhoud in de linker- en rechterkolom kan plaatsen? Ik wil geen lay-out met twee kolommen maken voor het hele document, alleen voor een deel ervan.


Antwoord 1, autoriteit 100%

Laad het multicol-pakket, zoals dit \usepackage{multicol}. Gebruik dan:

\begin{multicols}{2}
Column 1
\columnbreak
Column 2
\end{multicols}

Als u de \columnbreakweglaat, worden de kolommen automatisch in evenwicht gebracht.


Antwoord 2, autoriteit 22%

Gebruik twee minipagina’s.

\begin{minipage}[position]{width}
  text
 \end{minipage}

Other episodes