Hoe databases in PSQL te schakelen?

In MySQL , ik gebruikte use database_name;

Wat is de psqlequivalent?


Antwoord 1, Autoriteit 100%

In PostGresql kunt u de \connectMeta-opdracht van de Client Tool PSQL:

\connect DBNAME

of kortom:

\c DBNAME

Antwoord 2, Autoriteit 10%

U kunt verbinding maken met een database met \c <database>of \connect <database>.


Antwoord 3, Autoriteit 6%

Bij de PSQL-vraag kunt u doen:

\connect (or \c) dbname

Antwoord 4, Autoriteit 2%

U kunt de database selecteren bij het aansluiten bij PSQL. Dit is handig bij het gebruik van het vanuit een script:

sudo -u postgres psql -c "CREATE SCHEMA test AUTHORIZATION test;" test

Antwoord 5

\lvoor databases
\cdatabasename om over te schakelen naar db
\dfvoor procedures die in het bijzonder worden opgeslagen database


Antwoord 6

PSQL’s Meta-commando gebruiken \c or \connect [ dbname [ username ] [ host ] [ port ] ] | conninfo(zie documentatie ).

Voorbeeld: \c MyDatabase

Houd er rekening mee dat de meta-opdrachten \cen \connecthoofdlettergevoelig.


Antwoord 7

Hoewel niet expliciet vermeld in de vraag, is het doel om verbinding te maken met een specifiek schema/database.

Een andere optie is om rechtstreeks verbinding te maken met het schema. Voorbeeld:

sudo -u postgres psql -d my_database_name

Bron van man psql:

-d dbname
--dbname=dbname
  Specifies the name of the database to connect to. This is equivalent to specifying dbname as the first non-option argument on the command line.
  If this parameter contains an = sign or starts with a valid URI prefix (postgresql:// or postgres://), it is treated as a conninfo string. See Section 31.1.1, “Connection Strings”, in the
  documentation for more information.

Antwoord 8

Gebruik onderstaande instructie om over te schakelen naar verschillende databases die zich binnenin bevinden
uw postgreSQL RDMS

\c databaseName

Antwoord 9

U kunt ook als volgt verbinding maken met een database met een andere ROL.

\connect DBNAME ROLENAME;

of

\c DBNAME ROLENAME;

Antwoord 10

Als u bij het opstarten naar een specifieke database wilt overschakelen, probeer dan

/Applications/Postgres.app/Contents/Versions/9.5/bin/psql vigneshdb;

Postgres draait standaard op poort 5432. Als het op een andere draait, zorg er dan voor dat je de poort doorgeeft in de opdrachtregel.

/Applications/Postgres.app/Contents/Versions/9.5/bin/psql -p2345 vigneshdb;

Met een eenvoudige alias kunnen we het handig maken.

Maak een alias in uw .bashrcof .bash_profile

function psql()
{
  db=vigneshdb
  if [ "$1" != ""]; then
      db=$1
  fi
  /Applications/Postgres.app/Contents/Versions/9.5/bin/psql -p5432 $1
}

Voer psqluit in de opdrachtregel, het zal overschakelen naar de standaarddatabase; psql anotherdb, het zal bij het opstarten overschakelen naar de db met de naam in het argument.


Antwoord 11

Databases weergeven en wisselen in PostgreSQL
Wanneer u tussen databases moet wisselen, gebruikt u de opdracht \connect, of \c gevolgd door de databasenaam zoals hieronder weergegeven:

postgres=# \connect database_name
postgres=# \c database_name

Controleer de database waarmee u momenteel bent verbonden.

SELECT current_database();

PostgreSQL-lijstdatabases

postgres=# \l
 postgres=# \list

Antwoord 12

 Connect to database:
 Method 1 : enter to db : sudo -u postgres psql
 Connect to db : \c dbname
 Method 2 : directly connect to db : sudo -u postgres psql -d my_database_name

Antwoord 13

U kunt verbinding maken met

\c databasenaam

Als je alle mogelijke commando’s voor POSTGRESQL of SQL wilt zien, volg dan deze stappen:

 1. rails dbconsole
  (U wordt doorgestuurd naar uw huidige ENV-database)

 2. ?
  (Voor POSTGRESQL-opdrachten)

of

 1. \h
  (Voor SQL-opdrachten)

 2. Druk op Q om af te sluiten


Antwoord 14

gebruik \c databaseNameof \connect databaseName

(Bezig met psql 13.3)

Other episodes