Het resultaat van de SQL-query ophalen zonder de tabelindeling

Hebben we net als de optie --disable-column-nameseen optie om de SQL-query op te halen zonder het tabelformaat? Bijvoorbeeld:

mysql -u username -p password --disable-column-names --execute "select name from test"

resultaten hieronder:

-----
| A |
| B |
| C |
| D |
-----

Is het mogelijk om het zoekresultaat te krijgen met behulp van sommige sql-programmaoptie-modifiers zoals hieronder, zonder het tabelformaat?

Ik wil dit:

A
B
C
D

Antwoord 1, autoriteit 100%

Voeg de vlag -Btoe aan mysql.

mysql -B -u username -ppassword \
  --disable-column-names \
  --execute "select name from mydb.test"
-B, --batch: Print results in nontabular output format.
--execute: Execute the statement and quit.

Merk op dat -B/--batchook de schakelaar --silentinschakelt.


Antwoord 2, autoriteit 29%

Hoewel de andere antwoorden incidenteel werken, is de juiste schakelaar eigenlijk -swat een afkorting is voor --silent.

Misschien wilt u aanvullend -rspecificeren voor --raw-uitvoer, waardoor ook het ontsnappen van tekens wordt uitgeschakeld, anders worden nieuwe regel, tab, null-teken en backslash weergegeven als \n, \t, \0 en \ respectievelijk.

 ·  --silent, -s
    Silent mode. Produce less output. This option can be given multiple
    times to produce less and less output.
    This option results in nontabular output format and escaping of
    special characters. Escaping may be disabled by using raw mode; see
    the description for the --raw option.
  ·  --raw, -r
    For tabular output, the “boxing” around columns enables one column
    value to be distinguished from another. For nontabular output (such
    as is produced in batch mode or when the --batch or --silent option
    is given), special characters are escaped in the output so they can
    be identified easily. Newline, tab, NUL, and backslash are written
    as \n, \t, \0, and \\. The --raw option disables this character
    escaping.
    The following example demonstrates tabular versus nontabular output
    and the use of raw mode to disable escaping:
      % mysql
      mysql> SELECT CHAR(92);
      +----------+
      | CHAR(92) |
      +----------+
      | \    |
      +----------+
      % mysql -s
      mysql> SELECT CHAR(92);
      CHAR(92)
      \\
      % mysql -s -r
      mysql> SELECT CHAR(92);
      CHAR(92)
      \

– Oracle Corporation

MySQL 5.7 06/07/2018

Other episodes