Gebruik van ‘printf’ op een variabele in C

Ik probeer een variabele aan zichzelf toe te voegen en die variabele vervolgens af te drukken, maar ik krijg mijn code niet werkend.

Mijn uitvoerfout is

newcode1.c: In function ‘main’:
newcode1.c:20:2: warning: passing argument 1 of ‘printf’ makes pointer from integer without a cast [enabled by default]
In file included from newcode1.c:1:0:
/usr/include/stdio.h:362:12: note: expected ‘const char * __restrict__’ but argument is of type ‘int’
newcode1.c:20:2: warning: format not a string literal and no format arguments [-Wformat-security]

Antwoord 1, autoriteit 100%

Uw printfheeft een opmaakstring nodig:

printf("%d\n", x);

Deze referentiepaginageeft details over het gebruik van printfen gerelateerde functies.


Antwoord 2, autoriteit 7%

Zoals Shafik al schreef, moet je om het juiste formaat te gebruiken omdat scanfje een char oplevert.

Aarzel niet om printf – C++ Referencete bekijken als u niet zeker bent van het gebruik.

Hint: het is sneller/leuker om x = x + 1te schrijven; de kortere manier is: x++;

Other episodes