Fout bij maken van bean met naam ‘entityManagerFactory’ gedefinieerd in klassepadbron: aanroepen van init-methode mislukt

Toen ik mijn lenteproject compileerde, kreeg ik de volgende foutmelding.

Fout bij maken van bean met naam ‘entityManagerFactory’ gedefinieerd in klasse
pad bron
[org/springframework/boot/autoconfigure/orm/jpa/HibernateJpaAutoConfiguration.class]:
Aanroepen van init-methode mislukt

Ik gebruik STS Eclipse en MySql Database

Mijn verbindingsreeks in Application.Propertiesis

spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/stgdb
spring.datasource.username=root
spring.datasource.password=root
spring.datasource.driver-class-name=com.mysql.jdbc.Driver
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update

De gedetailleerde fout wordt hieronder gegeven

=================================================
2016-10-15 15:34:38.875[0;39m [31mERROR[0;39m [35m3700[0;39m [2m---[0;39m [2m[      main][0;39m [36mo.s.boot.SpringApplication       [0;39m [2m:[0;39m Application startup failed
org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'entityManagerFactory' defined in class path resource [org/springframework/boot/autoconfigure/orm/jpa/HibernateJpaAutoConfiguration.class]: Invocation of init method failed; nested exception is javax.persistence.PersistenceException: [PersistenceUnit: default] Unable to build Hibernate SessionFactory
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.initializeBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1583) ~[spring-beans-4.3.3.RELEASE.jar:4.3.3.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.doCreateBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:545) ~[spring-beans-4.3.3.RELEASE.jar:4.3.3.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.createBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:482) ~[spring-beans-4.3.3.RELEASE.jar:4.3.3.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory$1.getObject(AbstractBeanFactory.java:306) ~[spring-beans-4.3.3.RELEASE.jar:4.3.3.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.DefaultSingletonBeanRegistry.getSingleton(DefaultSingletonBeanRegistry.java:230) ~[spring-beans-4.3.3.RELEASE.jar:4.3.3.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.doGetBean(AbstractBeanFactory.java:302) ~[spring-beans-4.3.3.RELEASE.jar:4.3.3.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.getBean(AbstractBeanFactory.java:197) ~[spring-beans-4.3.3.RELEASE.jar:4.3.3.RELEASE]
  at org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.getBean(AbstractApplicationContext.java:1076) ~[spring-context-4.3.3.RELEASE.jar:4.3.3.RELEASE]
  at org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.finishBeanFactoryInitialization(AbstractApplicationContext.java:851) ~[spring-context-4.3.3.RELEASE.jar:4.3.3.RELEASE]
  at org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.refresh(AbstractApplicationContext.java:541) ~[spring-context-4.3.3.RELEASE.jar:4.3.3.RELEASE]
  at org.springframework.boot.context.embedded.EmbeddedWebApplicationContext.refresh(EmbeddedWebApplicationContext.java:122) ~[spring-boot-1.4.1.RELEASE.jar:1.4.1.RELEASE]
  at org.springframework.boot.SpringApplication.refresh(SpringApplication.java:761) [spring-boot-1.4.1.RELEASE.jar:1.4.1.RELEASE]
  at org.springframework.boot.SpringApplication.refreshContext(SpringApplication.java:371) [spring-boot-1.4.1.RELEASE.jar:1.4.1.RELEASE]
  at org.springframework.boot.SpringApplication.run(SpringApplication.java:315) [spring-boot-1.4.1.RELEASE.jar:1.4.1.RELEASE]
  at org.springframework.boot.SpringApplication.run(SpringApplication.java:1186) [spring-boot-1.4.1.RELEASE.jar:1.4.1.RELEASE]
  at org.springframework.boot.SpringApplication.run(SpringApplication.java:1175) [spring-boot-1.4.1.RELEASE.jar:1.4.1.RELEASE]
  at com.s2g.testrestapplication.TestRestApplication.main(TestRestApplication.java:10) [classes/:na]
Caused by: javax.persistence.PersistenceException: [PersistenceUnit: default] Unable to build Hibernate SessionFactory
  at org.hibernate.jpa.boot.internal.EntityManagerFactoryBuilderImpl.persistenceException(EntityManagerFactoryBuilderImpl.java:954) ~[hibernate-entitymanager-5.0.11.Final.jar:5.0.11.Final]
  at org.hibernate.jpa.boot.internal.EntityManagerFactoryBuilderImpl.build(EntityManagerFactoryBuilderImpl.java:882) ~[hibernate-entitymanager-5.0.11.Final.jar:5.0.11.Final]
  at org.springframework.orm.jpa.vendor.SpringHibernateJpaPersistenceProvider.createContainerEntityManagerFactory(SpringHibernateJpaPersistenceProvider.java:60) ~[spring-orm-4.3.3.RELEASE.jar:4.3.3.RELEASE]
  at org.springframework.orm.jpa.LocalContainerEntityManagerFactoryBean.createNativeEntityManagerFactory(LocalContainerEntityManagerFactoryBean.java:353) ~[spring-orm-4.3.3.RELEASE.jar:4.3.3.RELEASE]
  at org.springframework.orm.jpa.AbstractEntityManagerFactoryBean.buildNativeEntityManagerFactory(AbstractEntityManagerFactoryBean.java:373) ~[spring-orm-4.3.3.RELEASE.jar:4.3.3.RELEASE]
  at org.springframework.orm.jpa.AbstractEntityManagerFactoryBean.afterPropertiesSet(AbstractEntityManagerFactoryBean.java:362) ~[spring-orm-4.3.3.RELEASE.jar:4.3.3.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.invokeInitMethods(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1642) ~[spring-beans-4.3.3.RELEASE.jar:4.3.3.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.initializeBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1579) ~[spring-beans-4.3.3.RELEASE.jar:4.3.3.RELEASE]
  ... 16 common frames omitted
Caused by: org.hibernate.exception.GenericJDBCException: Unable to obtain JDBC Connection
  at org.hibernate.exception.internal.StandardSQLExceptionConverter.convert(StandardSQLExceptionConverter.java:47) ~[hibernate-core-5.0.11.Final.jar:5.0.11.Final]
  at org.hibernate.engine.jdbc.spi.SqlExceptionHelper.convert(SqlExceptionHelper.java:109) ~[hibernate-core-5.0.11.Final.jar:5.0.11.Final]
  at org.hibernate.engine.jdbc.spi.SqlExceptionHelper.convert(SqlExceptionHelper.java:95) ~[hibernate-core-5.0.11.Final.jar:5.0.11.Final]
  at org.hibernate.tool.schema.extract.internal.ExtractionContextImpl.getJdbcConnection(ExtractionContextImpl.java:65) ~[hibernate-core-5.0.11.Final.jar:5.0.11.Final]
  at org.hibernate.tool.schema.extract.internal.ExtractionContextImpl.getJdbcDatabaseMetaData(ExtractionContextImpl.java:75) ~[hibernate-core-5.0.11.Final.jar:5.0.11.Final]
  at org.hibernate.tool.schema.extract.internal.InformationExtractorJdbcDatabaseMetaDataImpl.locateTableInNamespace(InformationExtractorJdbcDatabaseMetaDataImpl.java:339) ~[hibernate-core-5.0.11.Final.jar:5.0.11.Final]
  at org.hibernate.tool.schema.extract.internal.InformationExtractorJdbcDatabaseMetaDataImpl.getTable(InformationExtractorJdbcDatabaseMetaDataImpl.java:241) ~[hibernate-core-5.0.11.Final.jar:5.0.11.Final]
  at org.hibernate.tool.schema.extract.internal.DatabaseInformationImpl.getTableInformation(DatabaseInformationImpl.java:105) ~[hibernate-core-5.0.11.Final.jar:5.0.11.Final]
  at org.hibernate.tool.schema.internal.SchemaMigratorImpl.doMigrationToTargets(SchemaMigratorImpl.java:162) ~[hibernate-core-5.0.11.Final.jar:5.0.11.Final]
  at org.hibernate.tool.schema.internal.SchemaMigratorImpl.doMigration(SchemaMigratorImpl.java:60) ~[hibernate-core-5.0.11.Final.jar:5.0.11.Final]
  at org.hibernate.tool.hbm2ddl.SchemaUpdate.execute(SchemaUpdate.java:134) ~[hibernate-core-5.0.11.Final.jar:5.0.11.Final]
  at org.hibernate.tool.hbm2ddl.SchemaUpdate.execute(SchemaUpdate.java:101) ~[hibernate-core-5.0.11.Final.jar:5.0.11.Final]
  at org.hibernate.internal.SessionFactoryImpl.<init>(SessionFactoryImpl.java:472) ~[hibernate-core-5.0.11.Final.jar:5.0.11.Final]
  at org.hibernate.boot.internal.SessionFactoryBuilderImpl.build(SessionFactoryBuilderImpl.java:444) ~[hibernate-core-5.0.11.Final.jar:5.0.11.Final]
  at org.hibernate.jpa.boot.internal.EntityManagerFactoryBuilderImpl.build(EntityManagerFactoryBuilderImpl.java:879) ~[hibernate-entitymanager-5.0.11.Final.jar:5.0.11.Final]
  ... 22 common frames omitted
Caused by: com.atomikos.jdbc.AtomikosSQLException: Connection pool exhausted - try increasing 'maxPoolSize' and/or 'borrowConnectionTimeout' on the DataSourceBean.
  at com.atomikos.jdbc.AtomikosSQLException.throwAtomikosSQLException(AtomikosSQLException.java:46) ~[transactions-jdbc-3.9.3.jar:na]
  at com.atomikos.jdbc.AbstractDataSourceBean.throwAtomikosSQLException(AbstractDataSourceBean.java:90) ~[transactions-jdbc-3.9.3.jar:na]
  at com.atomikos.jdbc.AbstractDataSourceBean.throwAtomikosSQLException(AbstractDataSourceBean.java:85) ~[transactions-jdbc-3.9.3.jar:na]
  at com.atomikos.jdbc.AbstractDataSourceBean.getConnection(AbstractDataSourceBean.java:347) ~[transactions-jdbc-3.9.3.jar:na]
  at com.atomikos.jdbc.AbstractDataSourceBean.getConnection(AbstractDataSourceBean.java:394) ~[transactions-jdbc-3.9.3.jar:na]
  at org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.DatasourceConnectionProviderImpl.getConnection(DatasourceConnectionProviderImpl.java:122) ~[hibernate-core-5.0.11.Final.jar:5.0.11.Final]
  at org.hibernate.engine.jdbc.env.internal.JdbcEnvironmentInitiator$ConnectionProviderJdbcConnectionAccess.obtainConnection(JdbcEnvironmentInitiator.java:180) ~[hibernate-core-5.0.11.Final.jar:5.0.11.Final]
  at org.hibernate.tool.schema.extract.internal.ExtractionContextImpl.getJdbcConnection(ExtractionContextImpl.java:62) ~[hibernate-core-5.0.11.Final.jar:5.0.11.Final]
  ... 33 common frames omitted
==============================
Pom.xml file
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <groupId>com.s2g.testrestapplication</groupId>
  <artifactId>testrestapplication</artifactId>
  <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
  <packaging>jar</packaging>
  <name>TestRestApplication</name>
  <description>Demo project for Spring Boot</description>
  <parent>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
    <version>1.4.1.RELEASE</version>
    <relativePath /> <!-- lookup parent from repository -->
  </parent>
  <properties>
    <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
    <project.reporting.outputEncoding>UTF-8</project.reporting.outputEncoding>
    <java.version>1.8</java.version>
  </properties>
  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>io.springfox</groupId>
      <artifactId>springfox-swagger2</artifactId>
      <version>2.2.2</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>io.springfox</groupId>
      <artifactId>springfox-swagger-ui</artifactId>
      <version>2.2.2</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-security</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>mysql</groupId>
      <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
      <scope>runtime</scope>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
      <scope>test</scope>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-data-jpa</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.opensaml</groupId>
      <artifactId>opensaml-saml-api</artifactId>
      <version>3.1.1</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.apache.commons</groupId>
      <artifactId>commons-lang3</artifactId>
      <version>3.0</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-jersey</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-jta-atomikos</artifactId>
    </dependency>
  </dependencies>
  <build>
    <plugins>
      <plugin>
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
        <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
      </plugin>
    </plugins>
  </build>
</project>

Antwoord 1, Autoriteit 100%

Ik zou beginnen met het toevoegen van de volgende afhankelijkheid:

<dependency>
  <groupId>org.hibernate</groupId>
  <artifactId>hibernate-core</artifactId>
  <version>4.1.4.Final</version>
</dependency>

en

<dependency>
  <groupId>org.hibernate</groupId>
  <artifactId>hibernate-entitymanager</artifactId>
  <version>5.2.3.Final</version>
</dependency>

UPDATE:Of voeg gewoon de volgende afhankelijkheid toe.

<dependency>
  <groupId>javax.xml.bind</groupId>
  <artifactId>jaxb-api</artifactId>
  <version>2.3.0</version>
</dependency>

Antwoord 2, autoriteit 84%

Mensen die Java 9 gebruiken, hebben deze afhankelijkheid:

<dependency>
  <groupId>javax.xml.bind</groupId>
  <artifactId>jaxb-api</artifactId>
  <version>2.3.0</version>
</dependency>

Antwoord 3, autoriteit 25%

Het toevoegen van afhankelijkheden loste het probleem voor mij niet op.

Het probleem deed zich bij mij voor vanwege “extra” velden die deel uitmaken van de “@Entity”-klasse en niet in de database voorkomen.

Ik heb de extra velden uit de @Entity-klasse verwijderd en het werkte.

Veel succes.


Antwoord 4, autoriteit 10%

Ik vermoed dat de jar-bestanden van hibernate-coreen hibernate-entitymanager-afhankelijkheden beschadigd zijn of niet correct op uw computer zijn geïnstalleerd.

Ik stel voor dat je gewoon de mappen met de namen hibernate-coreen hibernate-entitymanagerverwijdert uit je Maven lokale repositoryen Maven zal ze opnieuw installeren .

De standaardlocatie voor Maven lokale repository is C:\Documents and Settings\[USERNAME]\.m2in Windows of ~/.m2in Linux/Mac.


Antwoord 5, autoriteit 10%

Ik had hetzelfde probleem. Ik gebruikte Java 9 en de volgende afhankelijkheid in het pom-bestand:

<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-data-jpa</artifactId>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-jdbc</artifactId>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>com.h2database</groupId>
    <artifactId>h2</artifactId>
    <scope>runtime</scope>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
    <scope>test</scope>
  </dependency>
</dependencies>

Het probleem is opgelost na het toevoegen van de onderstaande afhankelijkheid in po:

<dependency>
  <groupId>javax.xml.bind</groupId>
  <artifactId>jaxb-api</artifactId>
  <version>2.3.0</version>
</dependency>

Antwoord 6, autoriteit 9%

Ik heb jdk-12.0.2.jdk, heb een oplossing voor het probleem gevonden, voeg afhankelijkheden toe aan pom.xml:

<!-- https://mvnrepository.com/artifact/javax.xml.bind/jaxb-api -->
<dependency>
  <groupId>javax.xml.bind</groupId>
  <artifactId>jaxb-api</artifactId>
  <version>2.3.1</version>
</dependency>
<!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.javassist/javassist -->
<dependency>
  <groupId>org.javassist</groupId>
  <artifactId>javassist</artifactId>
  <version>3.25.0-GA</version>
</dependency>

Antwoord 7, autoriteit 6%

In mijn geval zorgt het verwijderen van een van de onderstaande annotaties ervoor dat bijvoorbeeld de foutmelding ‘entityManagerFactory’ wordt weergegeven.

@Id
 @GeneratedValue(strategy=GenerationType.AUTO)

of

@ManyToMany(targetEntity=listOfObject_x.class)

De foutmelding verdwijnt na het toevoegen van de ontbrekende annotatie(s).

package mypackage_unameit;
import javax.persistence.PrePersist;
import javax.validation.constraints.NotNull;
import javax.validation.constraints.Size;
import lombok.Data;
@Data
@Entity
public class Someclasss {
 @Id
 @GeneratedValue(strategy=GenerationType.AUTO)
 private Long id;
 @NotNull
 @Size(min=5, message="Name must be at least 5 characters long")
 private String name;
 private Date createdAt;
 @ManyToMany(targetEntity=listOfObject_x.class)
 @Size(min=1, message="You must choose at least 1 ingredient")
 private List<listOfObject_x>  = new ArrayList<>();
 @PrePersist
 void createdAt() {
  this.createdAt = new Date();
 }
}

Antwoord 8, autoriteit 4%

Voor degenen die Gradle gebruiken in plaats van Maven, voeg dit toe aan de afhankelijkheden in uw buildbestand:

compile('javax.xml.bind:jaxb-api:2.3.0')

Antwoord 9, autoriteit 4%

Ik heb de mijne opgelost door de versies van lenteafhankelijkheden bij te werken van 2.0.4 naar 2.1.6

<parent>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
    <version>2.0.4.RELEASE</version>
    <relativePath /> <!-- lookup parent from repository -->
</parent>

naar

<parent>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
    <version>2.1.6.RELEASE</version>
    <relativePath /> <!-- lookup parent from repository -->
</parent>

Antwoord 10, autoriteit 4%

Voor degenen die geen JPA gebruiken en in plaats daarvan liever de entiteit uitsluiten, kunnen ManagerFactory en Spring Data JDBC of Spring JDBC gebruiken om de bean uit te sluiten om de uitzondering te voorkomen

@SpringBootApplication(exclude = {HibernateJpaAutoConfiguration.class})

Antwoord 11, autoriteit 2%

In mijn geval was het te wijten aan het feit dat Intellij IDEA Java 11 standaard had ingesteld als standaard project-SDK, maar het project werd geïmplementeerd in Java 8.
Ik heb “Project SDK” gewijzigd in Bestand -> Projectstructuur -> Project (in Projectinstellingen)


Antwoord 12

Ik heb het probleem kunnen oplossen door de waarde voor de maximale poolgrootte te wijzigen van één in twee

spring.datasource.hikari.maximum-pool-size=2


Antwoord 13

Probeer de klas te annoteren met @EnableTransactionManagement. Ik had hetzelfde probleem en het is opgelost door dit toe te voegen.

@EnableTransactionManagement
public class ConfigurationBean {
}

Antwoord 14

Als u JDK 1.8.0_201 of het laatst gebruikt, probeer het met oudere JDK.

Ik heb hetzelfde probleem met JDK1.8.0_201, maar het werkt met JDK1.8.0_101 zonder enige codewijziging.


Antwoord 15

Ik heb dit probleem opgelost door het toevoegen van werktuigen serialiseerbaar in het model.

@Entity
@Table(name="Model_Rest")
@IdClass(Model_Rest.class)
public class Model_Rest implements Serializable {
  /**
   * 
   */
  private static final long serialVersionUID = 1L;
  /**
   * 
   */
  //@GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO)
  //@Column(columnDefinition="id")
  @Id
  private String login;
  @Id
  private String password;
  @Autowired
  public String getLogin() {
    return login;
  }
  @Autowired
  public void setLogin(String login) {
    this.login = login;
  }
  @Autowired
  public String getPassword() {
    return password;
  }
  @Autowired
  public void setPassword(String password) {
    this.password = password;
  }
  public Model_Rest() {
    // TODO Auto-generated constructor stub
  }
  public Model_Rest(String login, String password) {
    this.login = login;
    this.password = password;
  }
  @Override
  public String toString() {
    return "Model_Rest [login=" + login + ", password=" + password + "]";
  }
 }

Antwoord 16

Deze fout kan ook gerelateerd zijn aan het feit dat u een foutmelding hebt in uw “Spring.datasce.url” wanneer u bijvoorbeeld een verkeerde DB-naam hebt gegeven


Antwoord 17

Ik had hetzelfde probleem op mijn Eclipse Luna.
Ik zie erachter dat ik JDK12 en Java 1.8 gebruik. Ik veranderde JDK naar JDK8 en het probleem werd opgelost.
Als u uw JDK in Eclipse wilt controleren, ga dan naar

Window-> Preferences-> Java- >Installed JREs 

en controleer of ze compatibel zijn met uw project.
Veel succes!


Antwoord 18

Voor mij was het de naam van de database over applicatie.Properties. Toen ik de juiste naam heb verstrekt, werkte het OK.


Antwoord 19

Gebruik @id. Worked voor mij. Anderwise IT IK WORDT DE FOUT GEWORDEN. Het is afhankelijk van is er iets dat ontbreekt in uw entiteitsklasse of repository


Antwoord 20

Voor mij was het een resultaat van een andere fout

org.postgresql.util.psqLException: fataal: wachtwoordverificatie mislukt voor gebruiker

Wat betekent dat u alleen uw authenticatiegegevens

moet bekijken


Antwoord 21

Mijn fout is opgelost na het toevoegen van deze afhankelijkheid.

<!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.hibernate/hibernate-validator -->
  <dependency>
    <groupId>org.hibernate.validator</groupId>
    <artifactId>hibernate-validator</artifactId>
    <version>6.0.16.Final</version>
  </dependency>

Antwoord 22

Probeer de veerversie te wijzigen. Ik had hetzelfde probleem en dat werkte voor mij


Antwoord 23

Ik heb de mijne opgelost door de annotatie van omgekeerde relatie voor een extra veld

te definiëren


Antwoord 24

Degene die nog steeds hetzelfde probleem heeft. Voeg de volgende regel toe in applicatie.Properties

# The SQL dialect makes Hibernate generate better SQL for the chosen database
## I am using Mysql8 so I have declared MySQL8Dialect if you have other versions just add ## that version number
spring.jpa.properties.hibernate.dialect = org.hibernate.dialect.MySQL8Dialect

Antwoord 25

In mijn geval kreeg ik deze foutmelding toen ik Proguard + Spring Boot 2 probeerde te laten werken.

Het toevoegen van -dontusemixedcaseclassnamesaan proguard.conf lost het op.


Antwoord 26

In ons geval hadden we wat extra regels in het .properties-bestand die niet nodig waren met de nieuwe afbeelding.

spring.jpa.properties.hibernate.cache.use_second_level_cache=true

Het is duidelijk dat die Entiteit niet had wat ze probeerde te laden.


Antwoord 27

Als niets werkt, heb ik één oplossing
@Access(value=Toegangstype.FIELD)
voeg deze regel toe onder de modelklasse nadat je @Entity hebt gebruikt, gevolgd door de klasse en na de klasse wanneer je id definieert en al die tijd dat je de bovenstaande regel gebruikt.


Antwoord 28

In mijn geval was het probleem meervoudig en gerelateerd aan AWS:

 1. zoals @Tareq Islam opmerkte, hielp het instellen van het dialect in application.properties. Ik gebruikte voor MySQL 5.6:

  spring.jpa.properties.hibernate.dialect = org.hibernate.dialect.MySQL55Dialect

 2. het tweede probleem hierna was dat de JDBC geen verbinding kon maken met de server vanwege een wijziging in de SSL-verbindingscodering. Ik heb het opgelost met behulp van

SSLHandShakeException Geen geschikt protocol

Maar ik moest TLS1.0 inschakelen door in te stellen op /etc/java-11-openjdk/security/java.security

jdk.tls.disabledAlgorithms=SSLv3, RC4, DES, MD5withRSA, DH keySize < 1024, EC keySize < 224, 3DES_EDE_CBC, anon, NULL

Antwoord 29

In mijn geval heb ik ddl-auto ingesteld op validatie, in het bestand application.properties

spring.jpa.hibernate.ddl-auto=validate

Hier treedt het probleem op wanneer de eigenschap hibernate.hbm2ddl.auto is ingesteld om te valideren. Alles werkt prima als het is ingesteld op geen. Ik denk dat de validator daar geen rekening mee houdt wanneer de primaire sleutel wordt gedefinieerd als GENEREERD BY DEFAULT AS IDENTITY.


Antwoord 30

Ik heb een soortgelijke fout gemaakt. De fout kwam niet eerder, maar onlangs heb ik mijn oracle db opnieuw geïnstalleerd en de instantienaam gewijzigd van ‘xe’ in ‘orcl’, maar vergeet dit stukje code in het eigenschappenbestand te wijzigen:

spring.datasource.driver-class-name=oracle.jdbc.driver.OracleDriver
spring.datasource.url=jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:***xe***
spring.datasource.username=system
spring.datasource.password=manager

Zodra ik het van ‘xe’ naar ‘orcl’ verander, is alles in orde.

Other episodes