E-mailadressen valideren met jQuery en regex

Ik weet niet zo goed hoe ik dit moet doen. Ik moet e-mailadressen valideren met regex met zoiets als dit:

[a-z0-9!#$%&'*+/=?^_`{|}~-]+(?:\.[a-z0-9!#$%&'*+/=?^_`{|}~-]+)*@(?:[a-z0-9](?:[a-z0-9-]*[a-z0-9])?\.)+(?:[A-Z]{2}|com|org|net|edu|gov|mil|biz|info|mobi|name|aero|asia|jobs|museum)

Vervolgens moet ik dit in een jQuery-functie als volgt uitvoeren:

$j("#fld_emailaddress").live('change',function() { 
var emailaddress = $j("#fld_emailaddress").val();
// validation here? 
if(emailaddress){}
// end validation
$j.ajax({ 
    type: "POST", 
     url: "../ff-admin/ff-register/ff-user-check.php", 
    data: "fld_emailaddress="+ emailaddress, 
    success: function(msg)
    { 
      if(msg == 'OK') { 
      $j("#fld_username").attr('disabled',false); 
      $j("#fld_password").attr('disabled',false); 
      $j("#cmd_register_submit").attr('disabled',false); 
      $j("#fld_emailaddress").removeClass('object_error'); // if necessary
      $j("#fld_emailaddress").addClass("object_ok");
      $j('#email_ac').html('&nbsp;<img src="img/cool.png" align="absmiddle"> <font color="Green"> Your email <strong>'+ emailaddress+'</strong> is OK.</font> ');
      } else { 
      $j("#fld_username").attr('disabled',true); 
      $j("#fld_password").attr('disabled',true); 
      $j("#cmd_register_submit").attr('disabled',true); 
      $j("#fld_emailaddress").removeClass('object_ok'); // if necessary
      $j("#fld_emailaddress").addClass("object_error");
      $j('#email_ac').html(msg);
      }
    }
   });
});

Waar gaat de validatie heen en wat is de uitdrukking?


Antwoord 1, autoriteit 100%

UPDATES


function isValidEmailAddress(emailAddress) {
  var pattern = /^([a-z\d!#$%&'*+\-\/=?^_`{|}~\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF]+(\.[a-z\d!#$%&'*+\-\/=?^_`{|}~\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF]+)*|"((([ \t]*\r\n)?[ \t]+)?([\x01-\x08\x0b\x0c\x0e-\x1f\x7f\x21\x23-\x5b\x5d-\x7e\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF]|\\[\x01-\x09\x0b\x0c\x0d-\x7f\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF]))*(([ \t]*\r\n)?[ \t]+)?")@(([a-z\d\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF]|[a-z\d\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF][a-z\d\-._~\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF]*[a-z\d\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])\.)+([a-z\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF]|[a-z\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF][a-z\d\-._~\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF]*[a-z\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])\.?$/i;
  return pattern.test(emailAddress);
}

if( !isValidEmailAddress( emailaddress ) ) { /* do stuff here */ }

Antwoord 2, autoriteit 6%

Dit is mijn oplossing:

function isValidEmailAddress(emailAddress) {
  var pattern = new RegExp(/^[+a-zA-Z0-9._-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,4}$/i);
  // alert( pattern.test(emailAddress) );
  return pattern.test(emailAddress);
};

Ik heb die RegExp hier gevonden: http://mdskinner.com /code/email-regex-and-validation-jquery


Antwoord 3, autoriteit 3%

$(document).ready(function() {
 $('#emailid').focusout(function(){
  $('#emailid').filter(function(){
   var email = $('#emailid').val();
   var emailReg = /^([\w-\.]+@([\w-]+\.)+[\w-]{2,4})?$/;
   if ( !emailReg.test( email ) ) {
    alert('Please enter valid email');
   } else {
    alert('Thank you for your valid email');
   }
  });
 });         
});

Antwoord 4

Lolz, dit is veel beter

  function isValidEmailAddress(emailAddress) {
    var pattern = new RegExp(/^([\w-\.]+@([\w-]+\.)+[\w-]{2,4})?$/);
    return pattern.test(emailAddress);
  };

Antwoord 5

Javascript:

var pattern = new RegExp("^[_A-Za-z0-9-]+(\\.[_A-Za-z0-9-]+)*@[A-Za-z0-9]+(\\.[A-Za-z0-9]+)*(\\.[A-Za-z]{2,})$");
var result = pattern .test(str);

De regex is niet toegestaan ​​voor:

[email protected]
[email protected]..

Toegestaan ​​voor:

[email protected]
[email protected]

Bron: http:/ /www.mkyong.com/regular-expressions/10-java-regular-expression-examples-you-should-know/


Antwoord 6

We kunnen ook reguliere expressies (/^([\w.-]+)@([\w-]+)((.(\w){2,3})+)$/i) gebruiken om valideer dat het formaat van het e-mailadres correct is of niet.

var emailRegex = new RegExp(/^([\w\.\-]+)@([\w\-]+)((\.(\w){2,3})+)$/i);
 var valid = emailRegex.test(emailAddress);
 if (!valid) {
  alert("Invalid e-mail address");
  return false;
 } else
  return true;

Antwoord 7

Probeer dit

function isValidEmailAddress(emailAddress) {
  var pattern = new RegExp(/^([a-zA-Z0-9_\.\-])+\@(([a-zA-Z0-9\-])+\.)+([a-zA-Z0-9]{2,4})+$/);
  return pattern.test(emailAddress);
};

Antwoord 8

u kunt deze functie gebruiken

var validateEmail = function (email) {
    var pattern = /^([a-z\d!#$%&'*+\-\/=?^_`{|}~\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF]+(\.[a-z\d!#$%&'*+\-\/=?^_`{|}~\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF]+)*|"((([ \t]*\r\n)?[ \t]+)?([\x01-\x08\x0b\x0c\x0e-\x1f\x7f\x21\x23-\x5b\x5d-\x7e\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF]|\\[\x01-\x09\x0b\x0c\x0d-\x7f\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF]))*(([ \t]*\r\n)?[ \t]+)?")@(([a-z\d\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF]|[a-z\d\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF][a-z\d\-._~\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF]*[a-z\d\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])\.)+([a-z\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF]|[a-z\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF][a-z\d\-._~\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF]*[a-z\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])\.?$/i;
    if (pattern.test(email)) {
      return true;
    }
    else {
      return false;
    }
  };

Other episodes