Cygwin – Makefile-error: recept voor doel `main.o’ is mislukt

Het lukt me momenteel niet om een goede makefile te schrijven en weet niet waarom.. -.-

Dit is mijn hoofd.c:

#include <windows.h>
#include <stdio.h>
int main(int argc, char *argv[])
{ 
  printf("MEEEEEP");
  return (0);
}

Dit is mijn makefile:

# make SYSTEM= OS= ENVIRONMENT=
# Binaries to use
ifeq ($(ENVIRONMENT),MINGW)
 CXX  = i686-pc-mingw32-g++
else
 CXX  = g++
endif
REMOVE = rm -vf
RC   = windres
EXE   = .exe
#############################################################
# Info
ifeq ($(CXX),g++)
INFO_CXX = g++ -dumpversion; g++ -dumpmachine
endif
#############################################################
# Flags
DEBUG = -DDEBUG -g
OPTIMIZATION = -O2 #-Winline -finline-functions
CFLAGS = -Wall -Wextra -W -static $(DEBUG) $(OPTIMIZATION) -D$(SYSTEM) -D$(OS) -D$(ENVIRONMENT) $(PRGFLAGS)
ifeq ($(SYSTEM),I686)
 CFLAGS  += -m32
 ifeq ($(OS),WIN32)
  CFLAGS += -D_WIN32 
 endif
 ifeq ($(ENVIRONMENT),MINGW)
  CFLAGS += -fexceptions 
 endif
endif
 LFLAGS  = 
#############################################################
# Files
CFILES   = main.c
OBJS    = ${CFILES:.c=.o}
#############################################################
# Include
INCLUDES   = -I.
#############################################################
# Library
LIBRARIES   = 
#############################################################
# Targets
.PHONY: all
all:  
  @echo == Standard build: make SYSTEM=I686 OS=WIN32 ENVIRONMENT=MINGW
  @echo
  @echo 
  make SYSTEM=I686 OS=WIN32 ENVIRONMENT=MINGW gyro
#############################################################
# Implicit rules and filename extensions... 
.SUFFIXES: .h .o .c
.c.o:   %.h
   @echo Compiling $< for $(SYSTEM) $(OS) $(ENVIRONMENT) ...
   @echo MEEP
   $(CXX) $(CFLAGS) $(INCLUDES) -c $< -o [email protected]
   @echo MEEP2
#############################################################
# Target rules
gyro: $(OBJS)
   @echo Building software for $(SYSTEM) ...
   @echo
   $(CXX) $(CFLAGS) $(LFLAGS) -o [email protected]$(EXE) $(OBJS) $(LIBRARIES)
#############################################################
# Clean
.PHONY: clean
clean:
  $(REMOVE) $(OBJS)
#############################################################
# Info
.PHONY: info
info:
  @echo 
  @echo Information about C++ Compiler/Linker:
  @echo 
  $(INFO_CXX)

Wanneer ik typ in make gyro,
ik ontvang de output:

Compiling main.c for Windows_NT ...
MEEP
g++ -Wall -Wextra -W -static -DDEBUG -g -O2 -D -DWindows_NT -D -I. -c main.c -o   main.o
makeNew.mak:83: recipe for target `main.o' failed
make: *** [main.o] Error 1

Maar Line nummer 83 achter .c.o:% .h. En ik begrijp niet waarom.
Heeft iemand een oplossing voor mij?


Antwoord 1, Autoriteit 100%

U ziet de twee lege -Dvermeldingen in de g++command line? Ze zijn het probleem veroorzaakt. U moet hebben waarden in het -Dartikelen bijv. -DWIN32

Als u aandringen op het gebruik van iets als -D $ (SYSTEM) -D $ (MILIEU), dan kun je zoiets als te gebruiken:

SYSTEM ?= generic
ENVIRONMENT ?= generic

in de makefile waardoor ze standaardwaarden.

Uw uitgang looks te ontbreken de alle belangrijke output:

<command-line>:0:1: error: macro names must be identifiers
<command-line>:0:1: error: macro names must be identifiers

Gewoon om te verduidelijken, wat er daadwerkelijk is verzonden naar g++was -D -DWindows_NT, d.w.z. definiëren een preprocessor macro genaamd -DWindows_NT; Dat is natuurlijk geen geldige identificatie (vergelijkbaar voor -D -I.)

Other episodes