C char* naar int conversie

Hoe kan ik een tweecijferig getal (type char*) omzetten in een int?


Antwoord 1, autoriteit 100%

atoikan dat voor u doen

Voorbeeld:

char string[] = "1234";
int sum = atoi( string );
printf("Sum = %d\n", sum ); // Outputs: Sum = 1234

Antwoord 2, autoriteit 13%

Gebruik atoi() van <stdlib.h>

http://linux.die.net/man/3/atoi

Of schrijf uw eigen atoi()-functie die char*zal converteren naar int

int a2i(const char *s)
{
 int sign=1;
 if(*s == '-'){
  sign = -1;
  s++;
 }
 int num=0;
 while(*s){
  num=((*s)-'0')+num*10;
  s++;  
 }
 return num*sign;
}

Other episodes