Code Expert

6814 episodes

Hoe de NaN-waarden in een kolom in Panda’s DataFrame te tellen

Ik wil het aantal NaNin elke kolom van mijn gegevens vinden, zodat ik een kolom kan laten vallen als deze minder NaNheeft dan een bepaalde drempel. Ik heb gezocht maar kon...

Dice Rolling Java-programma

Ik maak een spel met dobbelstenen! Er worden 2 dobbelstenen gegooid en er worden 2 willekeurige getallen tussen 1-6 gegenereerd. De som wordt van de 2 getallen genomen en gebruikt om...

PermissionError: [WinError 5] Toegang wordt geweigerd python gebruikt moviepy om gif te schrijven

Ik gebruik Windows 8.1 64 bit mijn code import pdb from moviepy.editor import * clip = VideoFileClip(".\a.mp4") clip.write_gif('.\aasda.gif') de uitzondering is de write_gif methode Traceback (most recent call last): File "C:abiyoutubetogif_projecttest.py", line 5, in <module> ...

Hoe controleer ik of mijn string gelijk is aan null?

Ik wil ALLEEN een actie uitvoeren ALS mijn string een betekenisvolle waarde heeft. Dus ik heb dit geprobeerd. if (!myString.equals("")) { doSomething } en dit if (!myString.equals(null)) { doSomething } en dit if ( (!myString.equals("")) && (!myString.equals(null))) { doSomething } en dit if (...

Hoe .SQLite-bestanden te openen

Ik probeer een .sqlite-bestand op Windows te openen, maar ik weet niet hoe. Weet jij er een goed programma voor? Het bevat gegevens voor statistische analyse, maar ik heb liever een .txt-bestand. Ik...