zsh: stop backward-kill-word op directoryscheidingsteken

Hoe kan ik in zshde regeleditor zo instellen dat backward-kill-wordstopt op een mapscheidingsteken? Momenteel in mijn bash-configuratie, als ik typ

cd ~/devel/sandbox

en druk dan op C-wpunt zal direct na devel/zijn. In mijn zsh-configuratie zou het punt na cd zijn. Ik wil zsh zo instellen dat het zich op dezelfde manier gedraagt ​​als bash.


Antwoord 1, autoriteit 100%

Voor recente versies van zsh kunt u eenvoudig toevoegen:

autoload -U select-word-style
select-word-style bash

naar uw zshrc zoals beschreven in de zsh-handleiding( ook man zshcontrib).


Antwoord 2, autoriteit 80%

Een andere optie is om WORDCHARS(niet-alfanumerieke tekens behandeld als onderdeel van een woord) in te stellen op iets dat /niet bevat.

Je kunt dit ook aanpassen als je liever hebt dat ^ween punt, onderstrepingsteken, etc. afbreekt. In ~/.zshrcheb ik:

WORDCHARS='*?_-.[]~=&;!#$%^(){}<>'

Antwoord 3

Een snelle google onthult:

Backward Kill

Of misschien een betere oplossing:

Bash Style Backward Kill

Other episodes