Zie wat er in een voorraad zit zonder het toe te passen

Ik zie hierje een stash kunt toepassen/afmelden en zelfs maak een nieuwe tak van een stash. Is het mogelijk om gewoon te zien wat er in de voorraad zit zonder het daadwerkelijk toe te passen?


Antwoord 1, autoriteit 100%

Van de man git-stashpagina:

De wijzigingen die door dit commando zijn weggestopt, kunnen worden weergegeven met git stash list,
geïnspecteerd met git stash show

show [<stash>]
    Show the changes recorded in the stash as a diff between the stashed state and
    its original parent. When no <stash> is given, shows the latest one. By default,
    the command shows the diffstat, but it will accept any format known to git diff
    (e.g., git stash show -p [email protected]{1} to view the second most recent stash in patch
    form).

Om de opgeslagen wijzigingen weer te geven

git stash list

Om bestanden te tonen die in de laatste voorraad zijn gewijzigd

git stash show

Dus, om de inhoud van de meest recente voorraad te bekijken, voer

git stash show -p

Als je de inhoud van een willekeurige voorraad wilt bekijken, voer je zoiets uit als

git stash show -p [email protected]{1}

Other episodes