XAMPP-poort 80 in gebruik door “Kan het proces niet openen” met PID 4 [DUPLICEER]

XAMPP werkt niet, zegt

Port 80 in use by "Unable to open process" with PID 4!
6:32:24 PM [Apache]  Apache WILL NOT start without the configured ports free!
6:32:24 PM [Apache]  You need to uninstall/disable/reconfigure the blocking application
6:32:24 PM [Apache]  or reconfigure Apache and the Control Panel to listen on a different port

Ik heb alles geprobeerd van het verwijderen van de World Wide Web Publishing-service (die niet werkte omdat ik het niet eens heb geïnstalleerd.) Om de opdrachtprompt te gebruiken die zegt

Active Connections
 Proto Local Address     Foreign Address    State      PID
 TCP  0.0.0.0:80       Dave:0         LISTENING    4
 TCP  0.0.0.0:135      Dave:0         LISTENING    776
 TCP  0.0.0.0:445      Dave:0         LISTENING    4
 TCP  0.0.0.0:2382      Dave:0         LISTENING    2576
 TCP  0.0.0.0:5357      Dave:0         LISTENING    4
 TCP  0.0.0.0:49152     Dave:0         LISTENING    548
 TCP  0.0.0.0:49153     Dave:0         LISTENING    928
 TCP  0.0.0.0:49154     Dave:0         LISTENING    972
 TCP  0.0.0.0:49155     Dave:0         LISTENING    1264
 TCP  0.0.0.0:49156     Dave:0         LISTENING    660
 TCP  0.0.0.0:49157     Dave:0         LISTENING    1832
 TCP  0.0.0.0:49159     Dave:0         LISTENING    652
 TCP  0.0.0.0:51782     Dave:0         LISTENING    1884
 TCP  127.0.0.1:51783    Dave:0         LISTENING    1884
 TCP  192.168.0.16:139    Dave:0         LISTENING    4
 TCP  192.168.0.16:50260   stackoverflow:https  ESTABLISHED   5768
 TCP  192.168.0.16:50263   ec2-54-237-50-81:https ESTABLISHED   5768
 TCP  192.168.0.16:50287   bn1wns1011221:https  ESTABLISHED   1640
 TCP  192.168.0.16:50456   bn1wns2011310:https  ESTABLISHED   1640
 TCP  192.168.0.16:50489   stackoverflow:http   ESTABLISHED   5768

Ik begrijp niet waarom het niet werkt, want het werkte een paar dagen geleden prima. Kan iemand me helpen, bedankt. Als ik netstat -a -b doe, staat er dit.

Microsoft Windows [Version 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\WINDOWS\system32>netstat -a -b
Active Connections
 Proto Local Address     Foreign Address    State
 TCP  0.0.0.0:80       Dave:0         LISTENING
 Can not obtain ownership information
 TCP  0.0.0.0:82       Dave:0         LISTENING
 [httpd.exe]
 TCP  0.0.0.0:135      Dave:0         LISTENING
 RpcSs
 [svchost.exe]
 TCP  0.0.0.0:443      Dave:0         LISTENING
 [httpd.exe]
 TCP  0.0.0.0:445      Dave:0         LISTENING
 Can not obtain ownership information
 TCP  0.0.0.0:2382      Dave:0         LISTENING
 [sqlbrowser.exe]
 TCP  0.0.0.0:3306      Dave:0         LISTENING
 [mysqld.exe]
 TCP  0.0.0.0:3306      Dave:0         LISTENING
 [mysqld.exe]
 TCP  0.0.0.0:5357      Dave:0         LISTENING
 Can not obtain ownership information
 TCP  0.0.0.0:49152     Dave:0         LISTENING
 [wininit.exe]
 TCP  0.0.0.0:49153     Dave:0         LISTENING
 EventLog
 [svchost.exe]
 TCP  0.0.0.0:49154     Dave:0         LISTENING
 Schedule
 [svchost.exe]
 TCP  0.0.0.0:49155     Dave:0         LISTENING
 [spoolsv.exe]
 TCP  0.0.0.0:49156     Dave:0         LISTENING
 [lsass.exe]
 TCP  0.0.0.0:49157     Dave:0         LISTENING
 [msmdsrv.exe]
 TCP  0.0.0.0:49159     Dave:0         LISTENING
 Can not obtain ownership information
 TCP  0.0.0.0:51782     Dave:0         LISTENING
 [sqlservr.exe]
 TCP  127.0.0.1:51783    Dave:0         LISTENING
 [sqlservr.exe]
 TCP  192.168.0.16:139    Dave:0         LISTENING
 Can not obtain ownership information
 TCP  192.168.0.16:49180   bn1wns2011302:https  ESTABLISHED
 [Explorer.EXE]
 TCP  192.168.0.16:49267   ec2-54-80-62-105:https ESTABLISHED
 [opera.exe]
 TCP  192.168.0.16:49318   bn1wns2011304:https  ESTABLISHED
 [Explorer.EXE]
 TCP  192.168.0.16:49397   ord08s08-in-f14:http  ESTABLISHED
 [opera.exe]
 TCP  192.168.0.16:49417   ord08s08-in-f14:http  ESTABLISHED
 [opera.exe]
 TCP  192.168.0.16:49418   ord08s09-in-f5:http  ESTABLISHED
 [opera.exe]
 TCP  192.168.0.16:49427   static-acs-24-101-16-41:http TIME_WAIT
 TCP  192.168.0.16:49428   static-acs-24-101-16-24:http TIME_WAIT
 TCP  192.168.0.16:49429   static-acs-24-101-16-41:http TIME_WAIT
 TCP  192.168.0.16:49430   static-acs-24-101-16-41:http TIME_WAIT
 TCP  192.168.0.16:49431   static-acs-24-101-16-41:http TIME_WAIT
 TCP  192.168.0.16:49432   ord08s08-in-f2:http  ESTABLISHED
 [opera.exe]
 TCP  192.168.0.16:49434   ord08s08-in-f5:http  ESTABLISHED
 [opera.exe]
 TCP  192.168.0.16:49435   ord08s08-in-f5:http  ESTABLISHED
 [opera.exe]
 TCP  192.168.0.16:49436   ord08s08-in-f5:http  ESTABLISHED
 [opera.exe]
 TCP  192.168.0.16:49437   ord08s08-in-f5:http  ESTABLISHED
 [opera.exe]
 TCP  192.168.0.16:49438   ord08s08-in-f5:http  ESTABLISHED
 [opera.exe]

Antwoord 1, autoriteit 100%

Stel Apache eenvoudig in om op een andere poort te luisteren. Dit kan gedaan worden door op de “Config”-knop op dezelfde regel als de “Apache”-module te klikken, het bestand “httpd.conf” in de vervolgkeuzelijst te selecteren en vervolgens de regel “Listen 80” te wijzigen in “Listen 8080”. Sla het bestand op en sluit het.

Het vermijdt nu poort 80 en gebruikt in plaats daarvan poort 8080 zonder problemen. Het enige extra dat u hoeft te doen, is ervoor zorgen dat u localhost:8080 in de browser plaatst, zodat de browser weet dat hij op poort 8080 moet kijken. Anders wordt standaard poort 80 ingesteld en kan uw lokale site niet worden gevonden.


Antwoord 2, autoriteit 36%

Dus ik heb hetzelfde probleem ondervonden toen ik de apache-service probeerde te starten en ik wil mijn oplossingen graag met je delen.
Hier zijn enkele opmerkingen over services of programma’s die poort 80 kunnen gebruiken:

 1. Skype: Skype gebruikt standaard poort 80/443. U kunt dit wijzigen via tools->options->
  geavanceerde->verbindingen en schakel het selectievakje uit “gebruik poort 80 en 443 voor extra inkomende verbindingen”.
 2. IIS: IIS gebruikt poort 80 als standaard, dus je moet het afsluiten. U kunt de volgende twee opdrachten gebruiken:
  netto stop w3svc
  net stop iisadmin
 3. SQL Server Reporting Service: u moet deze service stoppen omdat deze poort 80 kan gebruiken als IIS niet actief is. Ga naar lokale diensten en stop ermee.

Deze opties werken prima bij mij en ik kan de apache-service zonder fouten starten.

De andere optie is om Apache Luisterhaven van httpd.conf te wijzigen en een ander poortnummer in te stellen.

Ik hoop dat deze oplossing iedereen helpt die weer hetzelfde probleem is.


Antwoord 3, Autoriteit 33%

Uw poort 80 wordt door het systeem gebruikt.

 1. In Windows “World Wide Publishing” -service gebruikt deze poort en het proces is systeem dat PID 4 maximaal is en deze service stoppen (“World Wide Publishing”) zal de poort 80 bevrijden en u kunt APACHE gebruiken met deze poort . Om de service te stoppen Ga naar de “Taakbeheer – & GT; Tabblad Services “, met de rechtermuisknop op de” World Wide Publishing Service “en stop.
 2. Als je daar niet vindt, ga dan naar “Run & GT; Services.msc” en vind er weer en klik met de rechtermuisknop op de “World Wide Publishing Service” en stop.
 3. Als u daar geen “World Wide Publishing Service” hebt gevonden, ga dan naar “Run & GT; & GT; ResM.Exe & GT; & GT; Network Tab & GT; & GT; Luisterhavens” en zie welk proces poort 80

en van “Overzicht & GT; & GT; CPU”, klik met de rechtermuisknop op dat proces en klik op “Tree Process Tree”. Als dat proces systeem is die mogelijk een kritisch probleem is.


Antwoord 4, Autoriteit 8%

Ik had het volgende foutbericht
Poort 80 in gebruik door “niet in staat om proces te openen” met PID 4!
Apache start niet zonder de geconfigureerde poorten gratis!
U moet de blokkerende toepassing verwijderen / uitschakelen / herconfigureren
of herconfeer en het bedieningspaneel opnieuw configureren om op een andere poort te luisteren
Check-timer
Configuratiescherm klaar

geopend de httpd.conf en veranderde de luisterhaven van 80 tot 1234 op beide plaatsen

Luister 12.34.56.78:1234

Luister 1234

Ga vervolgens naar Config voor het XAMPP-configuratiescherm en ga naar Service en Port-instelling en veranderde de poort van 80 tot 1234

die werkte.

Other episodes