window.onload vs. body.onload vs. document.onready

Wat is het verschil tussen window.onload, document.onreadyen body.onload?


Antwoord 1, autoriteit 100%

window.onloadwacht totdat alle items zijn gedownload, zoals afbeeldingen en scripts.

DOM ready wacht totdat je via de API toegang hebt tot de DOM.

Als een kanttekening, in deze tijd, zou je window.addEventListener('load', function() { }, false)of attachEvent()voor oudere IE’s.

Other episodes