Wijzig de standaardinstellingen in Sublime Text 3

Na het installeren van sublime text 3 op Linux, kan ik de standaardinstellingen niet veranderen, bijvoorbeeld:

// Controls auto pairing of quotes, brackets etc
"auto_match_enabled": true,

Ik kan true niet vervangen door false. Het bestand lijkt alleen-lezen te zijn.


Antwoord 1, autoriteit 100%

Sublime Text 3 staat niet toe dat je de standaardinstellingen in het bestand Settings - Defaultwijzigt. Dit komt omdat dit bestand elke keer dat het programma wordt geüpgraded wordt overschreven, waardoor al uw instellingen verloren gaan. Om instellingen te wijzigen, kies Preferences -> Settings - User, maak een leeg object aan als het bestand geen inhoud heeft:

{
}

en zet je instellingen erin, met een komma na elke behalve de laatste (in principe zou het geldige JSONmoeten zijn):

{
    "auto_match_enabled": false
}

U kunt kopiëren vanuit het standaardbestand en in het gebruikersbestand plakken.


Sublime Text past instellingen toe van uw standaard .sublime-settingsbestanden & Gebruiker .sublime-settingsbestanden. Alle instellingen die in uw User-instellingenbestanden staan, overschrijven echter die in de Default-instellingenbestanden.

Dit is van toepassing op zowel Preferences.sublime-settingsals alle plug-in-specifieke .sublime-settings-bestanden.

Bovendien: project-, syntaxis- en bufferspecifieke instellingen hebben voorrang op een .sublime-settings-bestand voor algemene doeleinden. Voor meer informatie zie SublimeText/Docs/Settings

Other episodes