Welke versie van R draait op mijn computer?

Er zijn twee R-mappen op mijn computer:
de ene is /home/R-2.15.2, de andere is /home/R-2.15.1,
wanneer ik Rinvoer, kan ik R starten, nu wil ik weten welke R draait: 2.15.1 of 2.15.2?


Antwoord 1, autoriteit 100%

Voer R --versionuit, er staat informatie over de versie op de eerste regel.

Bewerken: als je deze vraag stelt, wed ik dat R niet draait vanuit een van deze mappen. Controleer de $PATH env-variabele om informatie te krijgen waar naar binaire bestanden wordt gezocht en in welke volgorde.

Bewerken 2: Gebruik het shell-commando typeom te zoeken waar het binaire bestand voor het gegeven commando is opgeslagen, -avoor alle paden, -fvoor de gehashte (eigenlijk: meest recentelijk gebruikt).


Antwoord 2, autoriteit 99%

05/20/2021 Update:

Het zou nu R.versionmoeten zijn


Naast @Piotr Jaszkowski, zou R.Version()het werk ook moeten doen


Antwoord 3, autoriteit 65%

De ingebouwde versionlaat dit zien.

> version
        _              
platform    x86_64-apple-darwin9.8.0   
...
version.string R version 2.15.2 (2012-10-26)

versionis een benoemde lijst met 14 items, eigenlijk wil je het gewoon zien:

> version[['version.string']]
        _              
[1] "R version 2.15.2 (2012-10-26)"

en in feite als je alleen de versie-tekenreeks wilt:

> strsplit(version[['version.string']], ' ')[[1]][3]
[1] "2.15.2"

Typ builtins()om alle ingebouwde functies te zien.

POSTSCRIPT: blijkt versionen R.version(vermeld door nathaninmac ) zijn aliassen voor hetzelfde.


Antwoord 4, autoriteit 23%

Probeer sessionInfo()

Naast de R-versie worden ook de versies van de geladen pakketten en meer geretourneerd.

http://stat.ethz. ch/R-manual/R-patched/library/utils/html/sessionInfo.html


Antwoord 5, autoriteit 13%

Dit zal ook werken

paste0(R.Version()[c("major","minor")], collapse = ".")

Antwoord 6

U kunt typen ‘welke R’ waaraan R binair wordt gebruikt

of typ R en zie iets als hieronder, dat zou je moeten vertellen welke versie.


R versie 2.15.1 (2012-06-22) — “Geroosterde Marshmallows”
Copyright (C) 2012 The R Foundation for Statistical Computing
..
..

Other episodes