Welke tekencodering is >?

In HTML kunt u het groter-dan-teken “>” schrijven als >

en het kleiner dan-symbool “<” als &lt;.

Is deze codering gedefinieerd door de HTML-codering of een standaard zoals ISO, UTF-xxx, BaseXXX, enz?


Antwoord 1, autoriteit 100%

Ditkan uw vraag beantwoorden. In feite is het HTML-codering voor een paar vooraf gedefinieerde tekens.

Tekens zoals &gt;en &amp;zijn specifiek HTML Entities, het zijn Named HTML Entities


Antwoord 2, autoriteit 67%

Het is helemaal geen codering. Zelfs informeel wordt het vaker ‘escape-notatie’ of iets dergelijks genoemd, geen codering.

Omdat de vraag alleen over de naamvan de constructie lijkt te gaan, zijn hier de juiste termen:

  • In SGML, waarop HTML formeel is gebaseerd tot HTML 4.01, is de term “entiteitsreferentie”. Het gebeurt zo dat alle entiteiten die vooraf in HTML zijn gedefinieerd, elk tot een enkel teken uitbreiden, en daarom worden ze vaak “tekenreferenties” of iets dergelijks genoemd, maar dat is informeel. Zelfs HTML 4.01 noemt ze “karakterreferenties”, maar normatief citeert HTML 4.01 SGML, dus dat moet als informeel worden beschouwd. In SGML worden alleen notaties die verwijzen naar tekens met hun codenummers, zoals &#62;, tekenverwijzingen genoemd.
  • In XML, waarop XHTML is gebaseerd, is de term “ entiteitsreferentie”ook.
  • In HTML5 is de term “named character reference”.

Antwoord 3

Ze worden gedefinieerd door ISO.

Deze link helpt:Character_encodings_in_HTML

Other episodes