Web kleuren in een Android-kleur XML-bronbestand

Wat al van de X11 do / W3C kleurcodes eruit zien als in de vorm van een Android-XML bronbestand?

Ik weet dat dit ziet er een beetje belachelijk als een vraag, maar gezien de stemmen blijkbaar is het nuttig en aangezien het duidelijk niet vereisen een off-site resource ik opnieuw te formatteren om het rond te houden. –Editor.


Antwoord 1, Autoriteit 100%

U hebt ongetwijfeld heeft uw eigen nu, maar voor het welzijn van anderen, vindt u W3C en x11 hieronder.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
 <color name="white">#FFFFFF</color>
 <color name="yellow">#FFFF00</color>
 <color name="fuchsia">#FF00FF</color>
 <color name="red">#FF0000</color>
 <color name="silver">#C0C0C0</color>
 <color name="gray">#808080</color>
 <color name="olive">#808000</color>
 <color name="purple">#800080</color>
 <color name="maroon">#800000</color>
 <color name="aqua">#00FFFF</color>
 <color name="lime">#00FF00</color>
 <color name="teal">#008080</color>
 <color name="green">#008000</color>
 <color name="blue">#0000FF</color>
 <color name="navy">#000080</color>
 <color name="black">#000000</color>
</resources>

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
 <color name="White">#FFFFFF</color>
 <color name="Ivory">#FFFFF0</color>
 <color name="LightYellow">#FFFFE0</color>
 <color name="Yellow">#FFFF00</color>
 <color name="Snow">#FFFAFA</color>
 <color name="FloralWhite">#FFFAF0</color>
 <color name="LemonChiffon">#FFFACD</color>
 <color name="Cornsilk">#FFF8DC</color>
 <color name="Seashell">#FFF5EE</color>
 <color name="LavenderBlush">#FFF0F5</color>
 <color name="PapayaWhip">#FFEFD5</color>
 <color name="BlanchedAlmond">#FFEBCD</color>
 <color name="MistyRose">#FFE4E1</color>
 <color name="Bisque">#FFE4C4</color>
 <color name="Moccasin">#FFE4B5</color>
 <color name="NavajoWhite">#FFDEAD</color>
 <color name="PeachPuff">#FFDAB9</color>
 <color name="Gold">#FFD700</color>
 <color name="Pink">#FFC0CB</color>
 <color name="LightPink">#FFB6C1</color>
 <color name="Orange">#FFA500</color>
 <color name="LightSalmon">#FFA07A</color>
 <color name="DarkOrange">#FF8C00</color>
 <color name="Coral">#FF7F50</color>
 <color name="HotPink">#FF69B4</color>
 <color name="Tomato">#FF6347</color>
 <color name="OrangeRed">#FF4500</color>
 <color name="DeepPink">#FF1493</color>
 <color name="Fuchsia">#FF00FF</color>
 <color name="Magenta">#FF00FF</color>
 <color name="Red">#FF0000</color>
 <color name="OldLace">#FDF5E6</color>
 <color name="LightGoldenrodYellow">#FAFAD2</color>
 <color name="Linen">#FAF0E6</color>
 <color name="AntiqueWhite">#FAEBD7</color>
 <color name="Salmon">#FA8072</color>
 <color name="GhostWhite">#F8F8FF</color>
 <color name="MintCream">#F5FFFA</color>
 <color name="WhiteSmoke">#F5F5F5</color>
 <color name="Beige">#F5F5DC</color>
 <color name="Wheat">#F5DEB3</color>
 <color name="SandyBrown">#F4A460</color>
 <color name="Azure">#F0FFFF</color>
 <color name="Honeydew">#F0FFF0</color>
 <color name="AliceBlue">#F0F8FF</color>
 <color name="Khaki">#F0E68C</color>
 <color name="LightCoral">#F08080</color>
 <color name="PaleGoldenrod">#EEE8AA</color>
 <color name="Violet">#EE82EE</color>
 <color name="DarkSalmon">#E9967A</color>
 <color name="Lavender">#E6E6FA</color>
 <color name="LightCyan">#E0FFFF</color>
 <color name="BurlyWood">#DEB887</color>
 <color name="Plum">#DDA0DD</color>
 <color name="Gainsboro">#DCDCDC</color>
 <color name="Crimson">#DC143C</color>
 <color name="PaleVioletRed">#DB7093</color>
 <color name="Goldenrod">#DAA520</color>
 <color name="Orchid">#DA70D6</color>
 <color name="Thistle">#D8BFD8</color>
 <color name="LightGrey">#D3D3D3</color>
 <color name="Tan">#D2B48C</color>
 <color name="Chocolate">#D2691E</color>
 <color name="Peru">#CD853F</color>
 <color name="IndianRed">#CD5C5C</color>
 <color name="MediumVioletRed">#C71585</color>
 <color name="Silver">#C0C0C0</color>
 <color name="DarkKhaki">#BDB76B</color>
 <color name="RosyBrown">#BC8F8F</color>
 <color name="MediumOrchid">#BA55D3</color>
 <color name="DarkGoldenrod">#B8860B</color>
 <color name="FireBrick">#B22222</color>
 <color name="PowderBlue">#B0E0E6</color>
 <color name="LightSteelBlue">#B0C4DE</color>
 <color name="PaleTurquoise">#AFEEEE</color>
 <color name="GreenYellow">#ADFF2F</color>
 <color name="LightBlue">#ADD8E6</color>
 <color name="DarkGray">#A9A9A9</color>
 <color name="Brown">#A52A2A</color>
 <color name="Sienna">#A0522D</color>
 <color name="YellowGreen">#9ACD32</color>
 <color name="DarkOrchid">#9932CC</color>
 <color name="PaleGreen">#98FB98</color>
 <color name="DarkViolet">#9400D3</color>
 <color name="MediumPurple">#9370DB</color>
 <color name="LightGreen">#90EE90</color>
 <color name="DarkSeaGreen">#8FBC8F</color>
 <color name="SaddleBrown">#8B4513</color>
 <color name="DarkMagenta">#8B008B</color>
 <color name="DarkRed">#8B0000</color>
 <color name="BlueViolet">#8A2BE2</color>
 <color name="LightSkyBlue">#87CEFA</color>
 <color name="SkyBlue">#87CEEB</color>
 <color name="Gray">#808080</color>
 <color name="Olive">#808000</color>
 <color name="Purple">#800080</color>
 <color name="Maroon">#800000</color>
 <color name="Aquamarine">#7FFFD4</color>
 <color name="Chartreuse">#7FFF00</color>
 <color name="LawnGreen">#7CFC00</color>
 <color name="MediumSlateBlue">#7B68EE</color>
 <color name="LightSlateGray">#778899</color>
 <color name="SlateGray">#708090</color>
 <color name="OliveDrab">#6B8E23</color>
 <color name="SlateBlue">#6A5ACD</color>
 <color name="DimGray">#696969</color>
 <color name="MediumAquamarine">#66CDAA</color>
 <color name="CornflowerBlue">#6495ED</color>
 <color name="CadetBlue">#5F9EA0</color>
 <color name="DarkOliveGreen">#556B2F</color>
 <color name="Indigo">#4B0082</color>
 <color name="MediumTurquoise">#48D1CC</color>
 <color name="DarkSlateBlue">#483D8B</color>
 <color name="SteelBlue">#4682B4</color>
 <color name="RoyalBlue">#4169E1</color>
 <color name="Turquoise">#40E0D0</color>
 <color name="MediumSeaGreen">#3CB371</color>
 <color name="LimeGreen">#32CD32</color>
 <color name="DarkSlateGray">#2F4F4F</color>
 <color name="SeaGreen">#2E8B57</color>
 <color name="ForestGreen">#228B22</color>
 <color name="LightSeaGreen">#20B2AA</color>
 <color name="DodgerBlue">#1E90FF</color>
 <color name="MidnightBlue">#191970</color>
 <color name="Aqua">#00FFFF</color>
 <color name="Cyan">#00FFFF</color>
 <color name="SpringGreen">#00FF7F</color>
 <color name="Lime">#00FF00</color>
 <color name="MediumSpringGreen">#00FA9A</color>
 <color name="DarkTurquoise">#00CED1</color>
 <color name="DeepSkyBlue">#00BFFF</color>
 <color name="DarkCyan">#008B8B</color>
 <color name="Teal">#008080</color>
 <color name="Green">#008000</color>
 <color name="DarkGreen">#006400</color>
 <color name="Blue">#0000FF</color>
 <color name="MediumBlue">#0000CD</color>
 <color name="DarkBlue">#00008B</color>
 <color name="Navy">#000080</color>
 <color name="Black">#000000</color>
</resources>

Antwoord 2, autoriteit 11%

U moet het bestand colors.xmlmaken in de map res/valuesvan uw project. De code van colors.xmlis

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
 <color name="orange">#ff5500</color>
 <color name="white">#ffffff</color>
 <color name="transparent">#00000000</color>
 <color name="date_color">#999999</color>
 <color name="black">#000000</color>
 <color name="gray">#999999</color>
 <color name="blue">#0066cc</color>
 <color name="gold">#e6b121</color>
 <color name="blueback">#99FFFF</color>
 <color name="articlecolor">#3399FF</color> 
 <color name="article_title">#3399FF</color> 
 <color name="cachecolor">#8ad0e8</color>
</resources>

Of u kunt op de volgende manier Colors in uw toepassing gebruiken

android.graphics.Color.TRANSPARENT;

Ook

android.graphics.Color.RED;

Antwoord 3, autoriteit 3%

Ik verander alle code in kleine letters voor mono Android

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <resources>
  <color name="white">#FFFFFF</color>
  <color name="ivory">#FFFFF0</color>
  <color name="lightyellow">#FFFFE0</color>
  <color name="yellow">#FFFF00</color>
  <color name="snow">#FFFAFA</color>
  <color name="floralwhite">#FFFAF0</color>
  <color name="lemonchiffon">#FFFACD</color>
  <color name="cornsilk">#FFF8DC</color>
  <color name="seashell">#FFF5EE</color>
  <color name="lavenderblush">#FFF0F5</color>
  <color name="papayawhip">#FFEFD5</color>
  <color name="blanchedalmond">#FFEBCD</color>
  <color name="mistyrose">#FFE4E1</color>
  <color name="bisque">#FFE4C4</color>
  <color name="moccasin">#FFE4B5</color>
  <color name="navajowhite">#FFDEAD</color>
  <color name="peachpuff">#FFDAB9</color>
  <color name="gold">#FFD700</color>
  <color name="pink">#FFC0CB</color>
  <color name="lightpink">#FFB6C1</color>
  <color name="orange">#FFA500</color>
  <color name="lightsalmon">#FFA07A</color>
  <color name="darkorange">#FF8C00</color>
  <color name="coral">#FF7F50</color>
  <color name="hotpink">#FF69B4</color>
  <color name="tomato">#FF6347</color>
  <color name="orangered">#FF4500</color>
  <color name="deeppink">#FF1493</color>
  <color name="fuchsia">#FF00FF</color>
  <color name="magenta">#FF00FF</color>
  <color name="red">#FF0000</color>
  <color name="oldlace">#FDF5E6</color>
  <color name="lightgoldenrodyellow">#FAFAD2</color>
  <color name="linen">#FAF0E6</color>
  <color name="antiquewhite">#FAEBD7</color>
  <color name="salmon">#FA8072</color>
  <color name="ghostwhite">#F8F8FF</color>
  <color name="mintcream">#F5FFFA</color>
  <color name="whitesmoke">#F5F5F5</color>
  <color name="beige">#F5F5DC</color>
  <color name="wheat">#F5DEB3</color>
  <color name="sandybrown">#F4A460</color>
  <color name="azure">#F0FFFF</color>
  <color name="honeydew">#F0FFF0</color>
  <color name="aliceblue">#F0F8FF</color>
  <color name="khaki">#F0E68C</color>
  <color name="lightcoral">#F08080</color>
  <color name="palegoldenrod">#EEE8AA</color>
  <color name="violet">#EE82EE</color>
  <color name="darksalmon">#E9967A</color>
  <color name="lavender">#E6E6FA</color>
  <color name="lightcyan">#E0FFFF</color>
  <color name="burlywood">#DEB887</color>
  <color name="plum">#DDA0DD</color>
  <color name="gainsboro">#DCDCDC</color>
  <color name="crimson">#DC143C</color>
  <color name="palevioletred">#DB7093</color>
  <color name="goldenrod">#DAA520</color>
  <color name="orchid">#DA70D6</color>
  <color name="thistle">#D8BFD8</color>
  <color name="lightgrey">#D3D3D3</color>
  <color name="tan">#D2B48C</color>
  <color name="chocolate">#D2691E</color>
  <color name="peru">#CD853F</color>
  <color name="indianred">#CD5C5C</color>
  <color name="mediumvioletred">#C71585</color>
  <color name="silver">#C0C0C0</color>
  <color name="darkkhaki">#BDB76B</color>
  <color name="rosybrown">#BC8F8F</color>
  <color name="mediumorchid">#BA55D3</color>
  <color name="darkgoldenrod">#B8860B</color>
  <color name="firebrick">#B22222</color>
  <color name="powderblue">#B0E0E6</color>
  <color name="lightsteelblue">#B0C4DE</color>
  <color name="paleturquoise">#AFEEEE</color>
  <color name="greenyellow">#ADFF2F</color>
  <color name="lightblue">#ADD8E6</color>
  <color name="darkgray">#A9A9A9</color>
  <color name="brown">#A52A2A</color>
  <color name="sienna">#A0522D</color>
  <color name="yellowgreen">#9ACD32</color>
  <color name="darkorchid">#9932CC</color>
  <color name="palegreen">#98FB98</color>
  <color name="darkviolet">#9400D3</color>
  <color name="mediumpurple">#9370DB</color>
  <color name="lightgreen">#90EE90</color>
  <color name="darkseagreen">#8FBC8F</color>
  <color name="saddlebrown">#8B4513</color>
  <color name="darkmagenta">#8B008B</color>
  <color name="darkred">#8B0000</color>
  <color name="blueviolet">#8A2BE2</color>
  <color name="lightskyblue">#87CEFA</color>
  <color name="skyblue">#87CEEB</color>
  <color name="gray">#808080</color>
  <color name="olive">#808000</color>
  <color name="purple">#800080</color>
  <color name="maroon">#800000</color>
  <color name="aquamarine">#7FFFD4</color>
  <color name="chartreuse">#7FFF00</color>
  <color name="lawngreen">#7CFC00</color>
  <color name="mediumslateblue">#7B68EE</color>
  <color name="lightslategray">#778899</color>
  <color name="slategray">#708090</color>
  <color name="olivedrab">#6B8E23</color>
  <color name="slateblue">#6A5ACD</color>
  <color name="dimgray">#696969</color>
  <color name="mediumaquamarine">#66CDAA</color>
  <color name="cornflowerblue">#6495ED</color>
  <color name="cadetblue">#5F9EA0</color>
  <color name="darkolivegreen">#556B2F</color>
  <color name="indigo">#4B0082</color>
  <color name="mediumturquoise">#48D1CC</color>
  <color name="darkslateblue">#483D8B</color>
  <color name="steelblue">#4682B4</color>
  <color name="royalblue">#4169E1</color>
  <color name="turquoise">#40E0D0</color>
  <color name="mediumseagreen">#3CB371</color>
  <color name="limegreen">#32CD32</color>
  <color name="darkslategray">#2F4F4F</color>
  <color name="seagreen">#2E8B57</color>
  <color name="forestgreen">#228B22</color>
  <color name="lightseagreen">#20B2AA</color>
  <color name="dodgerblue">#1E90FF</color>
  <color name="midnightblue">#191970</color>
  <color name="aqua">#00FFFF</color>
  <color name="cyan">#00FFFF</color>
  <color name="springgreen">#00FF7F</color>
  <color name="lime">#00FF00</color>
  <color name="mediumspringgreen">#00FA9A</color>
  <color name="darkturquoise">#00CED1</color>
  <color name="deepskyblue">#00BFFF</color>
  <color name="darkcyan">#008B8B</color>
  <color name="teal">#008080</color>
  <color name="green">#008000</color>
  <color name="darkgreen">#006400</color>
  <color name="blue">#0000FF</color>
  <color name="mediumblue">#0000CD</color>
  <color name="darkblue">#00008B</color>
  <color name="navy">#000080</color>
  <color name="black">#000000</color>
  </resources>

Antwoord 4, autoriteit 2%

Als u alleen op zoek bent naar de beschikbare kleuren die al bestaan met

@android:color/<color>

dan moet je zoeken in android.jar >> android >> R.class >> R >> color.

Hier is de lijst die wordt geleverd bij Android 4.4W die ik gebruik:

background_dark
background_light
black
darker_gray
holo_blue_bright
holo_blue_dark
holo_blue_light
holo_green_dark
holo_green_light
holo_orange_dark
holo_orange_light
holo_purple
holo_red_dark
holo_red_light
primary_text_dark
primary_text_dark_nodisable
primary_text_light
primary_text_lignt_nodisable
secondary_text_dark
secondary_text_dark_nodisable
secondaryy_text_light
secondary_text_lignt_nodisable
tab_indicator_text
tertiary_text_dark
tertiary_text_light
transparent
white
widget_edittext_dark

Antwoord 5, autoriteit 2%

Ik was specifiek op zoek naar de XML-representatie voor Android.Graphics.Color. Ik heb deze niet gevonden, dus hier ben je. Meer details vindt u in het helpdocument.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
  <color name="sysBlack">#FF000000</color>
  <color name="sysBlue">#FF0000FF</color>
  <color name="sysCyan">#FF00FFFF</color>
  <color name="sysDkGray">#FF444444</color>
  <color name="sysGray">#FF888888</color>
  <color name="sysGreen">#FF00FF00</color>
  <color name="sysLtGray">#FFCCCCCC</color>
  <color name="sysMagenta">#FFFF00FF</color>
  <color name="sysRed">#FFFF0000</color>
  <color name="sysTransparent">#00000000</color>
  <color name="sysWhite">#FFFFFFFF</color>
  <color name="sysYellow">#FFFFFF00</color>
</resources>

Natuurlijk wordt dit als volgt gebruikt:

android:textColor="@color/sysGray"

Antwoord 6, Autoriteit 2%

Met behulp van Excel heb ik de Link hierboven naar Android XML gereed code:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
  <color name="Black">#000000</color>
  <color name="Gunmetal">#2C3539</color>
  <color name="Midnight">#2B1B17</color>
  <color name="Charcoal">#34282C</color>
  <color name="Dark_Slate_Grey">#25383C</color>
  <color name="Oil">#3B3131</color>
  <color name="Black_Cat">#413839</color>
  <color name="Black_Eel">#463E3F</color>
  <color name="Black_Cow">#4C4646</color>
  <color name="Gray_Wolf">#504A4B</color>
  <color name="Vampire_Gray">#565051</color>
  <color name="Gray_Dolphin">#5C5858</color>
  <color name="Carbon_Gray">#625D5D</color>
  <color name="Ash_Gray">#666362</color>
  <color name="Cloudy_Gray">#6D6968</color>
  <color name="Smokey_Gray">#726E6D</color>
  <color name="Gray">#736F6E</color>
  <color name="Granite">#837E7C</color>
  <color name="Battleship_Gray">#848482</color>
  <color name="Gray_Cloud">#B6B6B4</color>
  <color name="Gray_Goose">#D1D0CE</color>
  <color name="Platinum">#E5E4E2</color>
  <color name="Metallic_Silver">#BCC6CC</color>
  <color name="Blue_Gray">#98AFC7</color>
  <color name="Light_Slate_Gray">#6D7B8D</color>
  <color name="Slate_Gray">#657383</color>
  <color name="Jet_Gray">#616D7E</color>
  <color name="Mist_Blue">#646D7E</color>
  <color name="Marble_Blue">#566D7E</color>
  <color name="Slate_Blue">#737CA1</color>
  <color name="Steel_Blue">#4863A0</color>
  <color name="Blue_Jay">#2B547E</color>
  <color name="Dark_Slate_Blue">#2B3856</color>
  <color name="Midnight_Blue">#151B54</color>
  <color name="Navy_Blue">#000080</color>
  <color name="Blue_Whale">#342D7E</color>
  <color name="Lapis_Blue">#15317E</color>
  <color name="Cornflower_Blue">#151B8D</color>
  <color name="Earth_Blue">#0000A0</color>
  <color name="Cobalt_Blue">#0020C2</color>
  <color name="Blueberry_Blue">#0041C2</color>
  <color name="Sapphire_Blue">#2554C7</color>
  <color name="Blue_Eyes">#1569C7</color>
  <color name="Royal_Blue">#2B60DE</color>
  <color name="Blue_Orchid">#1F45FC</color>
  <color name="Blue_Lotus">#6960EC</color>
  <color name="Light_Slate_Blue">#736AFF</color>
  <color name="Silk_Blue">#488AC7</color>
  <color name="Blue_Ivy">#3090C7</color>
  <color name="Blue_Koi">#659EC7</color>
  <color name="Columbia_Blue">#87AFC7</color>
  <color name="Baby_Blue">#95B9C7</color>
  <color name="Light_Steel_Blue">#728FCE</color>
  <color name="Ocean_Blue">#2B65EC</color>
  <color name="Blue_Ribbon">#306EFF</color>
  <color name="Blue_Dress">#157DEC</color>
  <color name="Dodger_Blue">#1589FF</color>
  <color name="Butterfly_Blue">#38ACEC</color>
  <color name="Iceberg">#56A5EC</color>
  <color name="Crystal_Blue">#5CB3FF</color>
  <color name="Deep_Sky_Blue">#3BB9FF</color>
  <color name="Denim_Blue">#79BAEC</color>
  <color name="Light_Sky_Blue">#82CAFA</color>
  <color name="Sky_Blue">#82CAFF</color>
  <color name="Jeans_Blue">#A0CFEC</color>
  <color name="Blue_Angel">#B7CEEC</color>
  <color name="Pastel_Blue">#B4CFEC</color>
  <color name="Sea_Blue">#C2DFFF</color>
  <color name="Powder_Blue">#C6DEFF</color>
  <color name="Coral_Blue">#AFDCEC</color>
  <color name="Light_Blue">#ADDFFF</color>
  <color name="Robin_Egg_Blue">#BDEDFF</color>
  <color name="Pale_Blue_Lily">#CFECEC</color>
  <color name="Light_Cyan">#E0FFFF</color>
  <color name="Water">#EBF4FA</color>
  <color name="AliceBlue">#F0F8FF</color>
  <color name="Azure">#F0FFFF</color>
  <color name="Light_Slate">#CCFFFF</color>
  <color name="Light_Aquamarine">#93FFE8</color>
  <color name="Electric_Blue">#9AFEFF</color>
  <color name="Aquamarine">#7FFFD4</color>
  <color name="Cyan_or_Aqua">#00FFFF</color>
  <color name="Tron_Blue">#7DFDFE</color>
  <color name="Blue_Zircon">#57FEFF</color>
  <color name="Blue_Lagoon">#8EEBEC</color>
  <color name="Celeste">#50EBEC</color>
  <color name="Blue_Diamond">#4EE2EC</color>
  <color name="Tiffany_Blue">#81D8D0</color>
  <color name="Cyan_Opaque">#92C7C7</color>
  <color name="Blue_Hosta">#77BFC7</color>
  <color name="Northern_Lights_Blue">#78C7C7</color>
  <color name="Medium_Turquoise">#48CCCD</color>
  <color name="Turquoise">#43C6DB</color>
  <color name="Jellyfish">#46C7C7</color>
  <color name="Mascaw_Blue_Green">#43BFC7</color>
  <color name="Light_Sea_Green">#3EA99F</color>
  <color name="Dark_Turquoise">#3B9C9C</color>
  <color name="Sea_Turtle_Green">#438D80</color>
  <color name="Medium_Aquamarine">#348781</color>
  <color name="Greenish_Blue">#307D7E</color>
  <color name="Grayish_Turquoise">#5E7D7E</color>
  <color name="Beetle_Green">#4C787E</color>
  <color name="Teal">#008080</color>
  <color name="Sea_Green">#4E8975</color>
  <color name="Camouflage_Green">#78866B</color>
  <color name="Hazel_Green">#617C58</color>
  <color name="Venom_Green">#728C00</color>
  <color name="Fern_Green">#667C26</color>
  <color name="Dark_Forrest_Green">#254117</color>
  <color name="Medium_Sea_Green">#306754</color>
  <color name="Medium_Forest_Green">#347235</color>
  <color name="Seaweed_Green">#437C17</color>
  <color name="Pine_Green">#387C44</color>
  <color name="Jungle_Green">#347C2C</color>
  <color name="Shamrock_Green">#347C17</color>
  <color name="Medium_Spring_Green">#348017</color>
  <color name="Forest_Green">#4E9258</color>
  <color name="Green_Onion">#6AA121</color>
  <color name="Spring_Green">#4AA02C</color>
  <color name="Lime_Green">#41A317</color>
  <color name="Clover_Green">#3EA055</color>
  <color name="Green_Snake">#6CBB3C</color>
  <color name="Alien_Green">#6CC417</color>
  <color name="Green_Apple">#4CC417</color>
  <color name="Yellow_Green">#52D017</color>
  <color name="Kelly_Green">#4CC552</color>
  <color name="Zombie_Green">#54C571</color>
  <color name="Frog_Green">#99C68E</color>
  <color name="Green_Peas">#89C35C</color>
  <color name="Dollar_Bill_Green">#85BB65</color>
  <color name="Dark_Sea_Green">#8BB381</color>
  <color name="Iguana_Green">#9CB071</color>
  <color name="Avocado_Green">#B2C248</color>
  <color name="Pistachio_Green">#9DC209</color>
  <color name="Salad_Green">#A1C935</color>
  <color name="Hummingbird_Green">#7FE817</color>
  <color name="Nebula_Green">#59E817</color>
  <color name="Stoplight_Go_Green">#57E964</color>
  <color name="Algae_Green">#64E986</color>
  <color name="Jade_Green">#5EFB6E</color>
  <color name="Green">#00FF00</color>
  <color name="Emerald_Green">#5FFB17</color>
  <color name="Lawn_Green">#87F717</color>
  <color name="Chartreuse">#8AFB17</color>
  <color name="Dragon_Green">#6AFB92</color>
  <color name="Mint_green">#98FF98</color>
  <color name="Green_Thumb">#B5EAAA</color>
  <color name="Light_Jade">#C3FDB8</color>
  <color name="Tea_Green">#CCFB5D</color>
  <color name="Green_Yellow">#B1FB17</color>
  <color name="Slime_Green">#BCE954</color>
  <color name="Goldenrod">#EDDA74</color>
  <color name="Harvest_Gold">#EDE275</color>
  <color name="Sun_Yellow">#FFE87C</color>
  <color name="Yellow">#FFFF00</color>
  <color name="Corn_Yellow">#FFF380</color>
  <color name="Parchment">#FFFFC2</color>
  <color name="Cream">#FFFFCC</color>
  <color name="Lemon_Chiffon">#FFF8C6</color>
  <color name="Cornsilk">#FFF8DC</color>
  <color name="Beige">#F5F5DC</color>
  <color name="AntiqueWhite">#FAEBD7</color>
  <color name="BlanchedAlmond">#FFEBCD</color>
  <color name="Vanilla">#F3E5AB</color>
  <color name="Tan_Brown">#ECE5B6</color>
  <color name="Peach">#FFE5B4</color>
  <color name="Mustard">#FFDB58</color>
  <color name="Rubber_Ducky_Yellow">#FFD801</color>
  <color name="Bright_Gold">#FDD017</color>
  <color name="Golden_brown">#EAC117</color>
  <color name="Macaroni_and_Cheese">#F2BB66</color>
  <color name="Saffron">#FBB917</color>
  <color name="Beer">#FBB117</color>
  <color name="Cantaloupe">#FFA62F</color>
  <color name="Bee_Yellow">#E9AB17</color>
  <color name="Brown_Sugar">#E2A76F</color>
  <color name="BurlyWood">#DEB887</color>
  <color name="Deep_Peach">#FFCBA4</color>
  <color name="Ginger_Brown">#C9BE62</color>
  <color name="School_Bus_Yellow">#E8A317</color>
  <color name="Sandy_Brown">#EE9A4D</color>
  <color name="Fall_Leaf_Brown">#C8B560</color>
  <color name="Gold">#D4A017</color>
  <color name="Sand">#C2B280</color>
  <color name="Cookie_Brown">#C7A317</color>
  <color name="Caramel">#C68E17</color>
  <color name="Brass">#B5A642</color>
  <color name="Khaki">#ADA96E</color>
  <color name="Camel_brown">#C19A6B</color>
  <color name="Bronze">#CD7F32</color>
  <color name="Tiger_Orange">#C88141</color>
  <color name="Cinnamon">#C58917</color>
  <color name="Dark_Goldenrod">#AF7817</color>
  <color name="Copper">#B87333</color>
  <color name="Wood">#966F33</color>
  <color name="Oak_Brown">#806517</color>
  <color name="Moccasin">#827839</color>
  <color name="Army_Brown">#827B60</color>
  <color name="Sandstone">#786D5F</color>
  <color name="Mocha">#493D26</color>
  <color name="Taupe">#483C32</color>
  <color name="Coffee">#6F4E37</color>
  <color name="Brown_Bear">#835C3B</color>
  <color name="Red_Dirt">#7F5217</color>
  <color name="Sepia">#7F462C</color>
  <color name="Orange_Salmon">#C47451</color>
  <color name="Rust">#C36241</color>
  <color name="Red_Fox">#C35817</color>
  <color name="Chocolate">#C85A17</color>
  <color name="Sedona">#CC6600</color>
  <color name="Papaya_Orange">#E56717</color>
  <color name="Halloween_Orange">#E66C2C</color>
  <color name="Pumpkin_Orange">#F87217</color>
  <color name="Construction_Cone_Orange">#F87431</color>
  <color name="Sunrise_Orange">#E67451</color>
  <color name="Mango_Orange">#FF8040</color>
  <color name="Dark_Orange">#F88017</color>
  <color name="Coral">#FF7F50</color>
  <color name="Basket_Ball_Orange">#F88158</color>
  <color name="Light_Salmon">#F9966B</color>
  <color name="Tangerine">#E78A61</color>
  <color name="Dark_Salmon">#E18B6B</color>
  <color name="Light_Coral">#E77471</color>
  <color name="Bean_Red">#F75D59</color>
  <color name="Valentine_Red">#E55451</color>
  <color name="Shocking_Orange">#E55B3C</color>
  <color name="Red">#FF0000</color>
  <color name="Scarlet">#FF2400</color>
  <color name="Ruby_Red">#F62217</color>
  <color name="Ferrari_Red">#F70D1A</color>
  <color name="Fire_Engine_Red">#F62817</color>
  <color name="Lava_Red">#E42217</color>
  <color name="Love_Red">#E41B17</color>
  <color name="Grapefruit">#DC381F</color>
  <color name="Chestnut_Red">#C34A2C</color>
  <color name="Cherry_Red">#C24641</color>
  <color name="Mahogany">#C04000</color>
  <color name="Chilli_Pepper">#C11B17</color>
  <color name="Cranberry">#9F000F</color>
  <color name="Red_Wine">#990012</color>
  <color name="Burgundy">#8C001A</color>
  <color name="Blood_Red">#7E3517</color>
  <color name="Sienna">#8A4117</color>
  <color name="Sangria">#7E3817</color>
  <color name="Firebrick">#800517</color>
  <color name="Maroon">#810541</color>
  <color name="Plum_Pie">#7D0541</color>
  <color name="Velvet_Maroon">#7E354D</color>
  <color name="Plum_Velvet">#7D0552</color>
  <color name="Rosy_Finch">#7F4E52</color>
  <color name="Puce">#7F5A58</color>
  <color name="Dull_Purple">#7F525D</color>
  <color name="Rosy_Brown">#B38481</color>
  <color name="Khaki_Rose">#C5908E</color>
  <color name="Pink_Bow">#C48189</color>
  <color name="Lipstick_Pink">#C48793</color>
  <color name="Rose">#E8ADAA</color>
  <color name="Desert_Sand">#EDC9AF</color>
  <color name="Pig_Pink">#FDD7E4</color>
  <color name="Cotton_Candy">#FCDFFF</color>
  <color name="Pink_Bubblegum">#FFDFDD</color>
  <color name="Misty_Rose">#FBBBB9</color>
  <color name="Pink">#FAAFBE</color>
  <color name="Light_Pink">#FAAFBA</color>
  <color name="Flamingo_Pink">#F9A7B0</color>
  <color name="Pink_Rose">#E7A1B0</color>
  <color name="Pink_Daisy">#E799A3</color>
  <color name="Cadillac_Pink">#E38AAE</color>
  <color name="Blush_Red">#E56E94</color>
  <color name="Hot_Pink">#F660AB</color>
  <color name="Watermelon_Pink">#FC6C85</color>
  <color name="Violet_Red">#F6358A</color>
  <color name="Deep_Pink">#F52887</color>
  <color name="Pink_Cupcake">#E45E9D</color>
  <color name="Pink_Lemonade">#E4287C</color>
  <color name="Neon_Pink">#F535AA</color>
  <color name="Magenta">#FF00FF</color>
  <color name="Dimorphotheca_Magenta">#E3319D</color>
  <color name="Bright_Neon_Pink">#F433FF</color>
  <color name="Pale_Violet_Red">#D16587</color>
  <color name="Tulip_Pink">#C25A7C</color>
  <color name="Medium_Violet_Red">#CA226B</color>
  <color name="Rogue_Pink">#C12869</color>
  <color name="Burnt_Pink">#C12267</color>
  <color name="Bashful_Pink">#C25283</color>
  <color name="Carnation_Pink">#C12283</color>
  <color name="Plum">#B93B8F</color>
  <color name="Viola_Purple">#7E587E</color>
  <color name="Purple_Iris">#571B7E</color>
  <color name="Plum_Purple">#583759</color>
  <color name="Indigo">#4B0082</color>
  <color name="Purple_Monster">#461B7E</color>
  <color name="Purple_Haze">#4E387E</color>
  <color name="Eggplant">#614051</color>
  <color name="Grape">#5E5A80</color>
  <color name="Purple_Jam">#6A287E</color>
  <color name="Dark_Orchid">#7D1B7E</color>
  <color name="Purple_Flower">#A74AC7</color>
  <color name="Medium_Orchid">#B048B5</color>
  <color name="Purple_Amethyst">#6C2DC7</color>
  <color name="Dark_Violet">#842DCE</color>
  <color name="Violet">#8D38C9</color>
  <color name="Purple_Sage_Bush">#7A5DC7</color>
  <color name="Lovely_Purple">#7F38EC</color>
  <color name="Purple">#8E35EF</color>
  <color name="Aztec_Purple">#893BFF</color>
  <color name="Medium_Purple">#8467D7</color>
  <color name="Jasmine_Purple">#A23BEC</color>
  <color name="Purple_Daffodil">#B041FF</color>
  <color name="Tyrian_Purple">#C45AEC</color>
  <color name="Crocus_Purple">#9172EC</color>
  <color name="Purple_Mimosa">#9E7BFF</color>
  <color name="Heliotrope_Purple">#D462FF</color>
  <color name="Crimson">#E238EC</color>
  <color name="Purple_Dragon">#C38EC7</color>
  <color name="Lilac">#C8A2C8</color>
  <color name="Blush_Pink">#E6A9EC</color>
  <color name="Mauve">#E0B0FF</color>
  <color name="Wisteria_Purple">#C6AEC7</color>
  <color name="Blossom_Pink">#F9B7FF</color>
  <color name="Thistle">#D2B9D3</color>
  <color name="Periwinkle">#E9CFEC</color>
  <color name="Lavender_Pinocchio">#EBDDE2</color>
  <color name="Lavender">#E3E4FA</color>
  <color name="Pearl">#FDEEF4</color>
  <color name="SeaShell">#FFF5EE</color>
  <color name="Milk_White">#FEFCFF</color>
  <color name="White">#FFFFFF</color>
</resources>

Antwoord 7

<!-- Black Transparent -->
<color name="transparent_black_hex_1">#11000000</color>
<color name="transparent_black_hex_2">#22000000</color>
<color name="transparent_black_hex_3">#33000000</color>
<color name="transparent_black_hex_4">#44000000</color>
<color name="transparent_black_hex_5">#55000000</color>
<color name="transparent_black_hex_6">#66000000</color>
<color name="transparent_black_hex_7">#77000000</color>
<color name="transparent_black_hex_8">#88000000</color>
<color name="transparent_black_hex_9">#99000000</color>
<color name="transparent_black_hex_10">#aa000000</color>
<color name="transparent_black_hex_11">#bb000000</color>
<color name="transparent_black_hex_12">#cc000000</color>
<color name="transparent_black_hex_13">#dd000000</color>
<color name="transparent_black_hex_14">#ee000000</color>
<color name="transparent_black_hex_15">#ff000000</color>
<color name="transparent_black_percent_5">#0D000000</color>
<color name="transparent_black_percent_10">#1A000000</color>
<color name="transparent_black_percent_15">#26000000</color>
<color name="transparent_black_percent_20">#33000000</color>
<color name="transparent_black_percent_25">#40000000</color>
<color name="transparent_black_percent_30">#4D000000</color>
<color name="transparent_black_percent_35">#59000000</color>
<color name="transparent_black_percent_40">#66000000</color>
<color name="transparent_black_percent_45">#73000000</color>
<color name="transparent_black_percent_50">#80000000</color>
<color name="transparent_black_percent_55">#8C000000</color>
<color name="transparent_black_percent_60">#99000000</color>
<color name="transparent_black_percent_65">#A6000000</color>
<color name="transparent_black_percent_70">#B3000000</color>
<color name="transparent_black_percent_75">#BF000000</color>
<color name="transparent_black_percent_80">#CC000000</color>
<color name="transparent_black_percent_85">#D9000000</color>
<color name="transparent_black_percent_90">#E6000000</color>
<color name="transparent_black_percent_95">#F2000000</color>
<!-- White Transparent -->
<color name="transparent_white_hex_1">#11ffffff</color>
<color name="transparent_white_hex_2">#22ffffff</color>
<color name="transparent_white_hex_3">#33ffffff</color>
<color name="transparent_white_hex_4">#44ffffff</color>
<color name="transparent_white_hex_5">#55ffffff</color>
<color name="transparent_white_hex_6">#66ffffff</color>
<color name="transparent_white_hex_7">#77ffffff</color>
<color name="transparent_white_hex_8">#88ffffff</color>
<color name="transparent_white_hex_9">#99ffffff</color>
<color name="transparent_white_hex_10">#aaffffff</color>
<color name="transparent_white_hex_11">#bbffffff</color>
<color name="transparent_white_hex_12">#ccffffff</color>
<color name="transparent_white_hex_13">#ddffffff</color>
<color name="transparent_white_hex_14">#eeffffff</color>
<color name="transparent_white_hex_15">#ffffffff</color>
<color name="transparent_white_percent_5">#0Dffffff</color>
<color name="transparent_white_percent_10">#1Affffff</color>
<color name="transparent_white_percent_15">#26ffffff</color>
<color name="transparent_white_percent_20">#33ffffff</color>
<color name="transparent_white_percent_25">#40ffffff</color>
<color name="transparent_white_percent_30">#4Dffffff</color>
<color name="transparent_white_percent_35">#59ffffff</color>
<color name="transparent_white_percent_40">#66ffffff</color>
<color name="transparent_white_percent_45">#73ffffff</color>
<color name="transparent_white_percent_50">#80ffffff</color>
<color name="transparent_white_percent_55">#8Cffffff</color>
<color name="transparent_white_percent_60">#99ffffff</color>
<color name="transparent_white_percent_65">#A6ffffff</color>
<color name="transparent_white_percent_70">#B3ffffff</color>
<color name="transparent_white_percent_75">#BFffffff</color>
<color name="transparent_white_percent_80">#CCffffff</color>
<color name="transparent_white_percent_85">#D9ffffff</color>
<color name="transparent_white_percent_90">#E6ffffff</color>
<color name="transparent_white_percent_95">#F2ffffff</color>

Antwoord 8

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<color name="Black">#FF000000</color>  
<color name="Black_overlay">#66000000</color>
<color name="Black_transparent_black_hex_1">#11000000</color>
<color name="Black_transparent_black_hex_10">#aa000000</color>
<color name="Black_transparent_black_hex_11">#bb000000</color>
<color name="Black_transparent_black_hex_12">#cc000000</color>
<color name="Black_transparent_black_hex_13">#dd000000</color>
<color name="Black_transparent_black_hex_14">#ee000000</color>
<color name="Black_transparent_black_hex_15">#ff000000</color>
<color name="Black_transparent_black_hex_2">#22000000</color>
<color name="Black_transparent_black_hex_3">#33000000</color>
<color name="Black_transparent_black_hex_4">#44000000</color>
<color name="Black_transparent_black_hex_5">#55000000</color>
<color name="Black_transparent_black_hex_6">#66000000</color>
<color name="Black_transparent_black_hex_7">#77000000</color>
<color name="Black_transparent_black_hex_8">#88000000</color>
<color name="Black_transparent_black_hex_9">#99000000</color>
<color name="Black_transparent_black_percent_10">#1A000000</color>
<color name="Black_transparent_black_percent_15">#26000000</color>
<color name="Black_transparent_black_percent_20">#33000000</color>
<color name="Black_transparent_black_percent_25">#40000000</color>
<color name="Black_transparent_black_percent_30">#4D000000</color>
<color name="Black_transparent_black_percent_35">#59000000</color>
<color name="Black_transparent_black_percent_40">#66000000</color>
<color name="Black_transparent_black_percent_45">#73000000</color>
<color name="Black_transparent_black_percent_5">#0D000000</color>
<color name="Black_transparent_black_percent_50">#80000000</color>
<color name="Black_transparent_black_percent_55">#8C000000</color>
<color name="Black_transparent_black_percent_60">#99000000</color>
<color name="Black_transparent_black_percent_65">#A6000000</color>
<color name="Black_transparent_black_percent_70">#B3000000</color>
<color name="Black_transparent_black_percent_75">#BF000000</color>
<color name="Black_transparent_black_percent_80">#CC000000</color>
<color name="Black_transparent_black_percent_85">#D9000000</color>
<color name="Black_transparent_black_percent_90">#E6000000</color>
<color name="Black_transparent_black_percent_95">#F2000000</color>
 <color name="BlanchedAlmond">#FFEBCD</color>
 <color name="Blue_AliceBlue">#F0F8FF</color>
 <color name="Blue_Aqua">#00FFFF</color>
 <color name="Blue_Aquamarine">#7FFFD4</color>
 <color name="Blue">#0000FF</color>
 <color name="Blue_BlueNavy">#000080</color>
 <color name="Blue_BlueViolet">#8A2BE2</color>
 <color name="Blue_CadetBlue">#5F9EA0</color>
 <color name="Blue_CornflowerBlue">#6495ED</color>
 <color name="Blue_DarkBlue">#00008B</color>
 <color name="Blue_DarkSlateBlue">#483D8B</color>
 <color name="Blue_DeepSkyBlue">#00BFFF</color>
 <color name="Blue_DodgerBlue">#1E90FF</color>
 <color name="Blue_Lavender">#E6E6FA</color>
 <color name="Blue_LavenderBlush">#FFF0F5</color>
 <color name="Blue_LightBlue">#ADD8E6</color>
 <color name="Blue_LightSkyBlue">#87CEFA</color>
 <color name="Blue_LightSteelBlue">#B0C4DE</color>
 <color name="Blue_MediumBlue">#0000CD</color>
 <color name="Blue_MediumSlateBlue">#7B68EE</color>
 <color name="Blue_MidnightBlue">#191970</color>
 <color name="Blue_Navy">#000080</color>
 <color name="Blue_PowderBlue">#B0E0E6</color>
 <color name="Blue_RoyalBlue">#4169E1</color>
 <color name="Blue_SkyBlue">#87CEEB</color>
 <color name="Blue_SlateBlue">#6A5ACD</color>
 <color name="Blue_SteelBlue">#4682B4</color>
 <color name="Brown">#A52A2A</color>
 <color name="Brown_BurlyWood">#DEB887</color>
 <color name="Brown_Chocolate">#D2691E</color>
 <color name="Brown_DarkKhaki">#BDB76B</color>
 <color name="Brown_RosyBrown">#BC8F8F</color>
 <color name="Brown_SandyBrown">#F4A460</color>
 <color name="Chartreuse">#7FFF00</color>
 <color name="Coral">#FF7F50</color>
 <color name="Cornsilk">#FFF8DC</color>
 <color name="Cyan">#00FFFF</color>
 <color name="DarkMagenta">#8B008B</color>
 <color name="DarkOrchid">#9932CC</color>
 <color name="DarkSalmon">#E9967A</color>
 <color name="DarkTurquoise">#00CED1</color>
 <color name="DarkViolet">#9400D3</color>
 <color name="Fuchsia">#FF00FF</color>
 <color name="Gainsboro">#DCDCDC</color>
 <color name="Gray">#808080</color>
 <color name="Gray_DarkGray1">#A9A9A9</color>
 <color name="Gray_DarkGray">#2F4F4F</color>
 <color name="Gray_DimGray">#696969</color>
 <color name="Gray_LightGray">#D3D3D3</color>
 <color name="Gray_LightSlateGray">#778899</color>
 <color name="Gray_SlateGray">#708090</color>
 <color name="Green">#008000</color>
 <color name="Green_DarkGreen">#006400</color>
 <color name="Green_DarkOliveGreen">#556B2F</color>
 <color name="Green_DarkSeaGreen">#8FBC8F</color>
 <color name="Green_ForestGreen">#228B22</color>
 <color name="Green_GreenYellow">#ADFF2F</color>
 <color name="Green_LawnGreen">#7CFC00</color>
 <color name="Green_LightGreen">#90EE90</color>
 <color name="Green_LightSeaGreen">#20B2AA</color>
 <color name="Green_LimeGreen">#32CD32</color>
 <color name="Green_MediumSeaGreen">#3CB371</color>
 <color name="Green_MediumSpringGreen">#00FA9A</color>
 <color name="Green_PaleGreen">#98FB98</color>
 <color name="Green_SeaGreen">#2E8B57</color>
 <color name="Green_SpringGreen">#00FF7F</color>
 <color name="Green_YellowGreen">#9ACD32</color>
 <color name="Indigo">#4B0082</color>
 <color name="Khaki">#F0E68C</color>
 <color name="LemonChiffon">#FFFACD</color>
 <color name="LightCoral">#F08080</color>
 <color name="LightGoldenrodYellow">#FAFAD2</color>
 <color name="LightSalmon">#FFA07A</color>
 <color name="Lime">#00FF00</color>
 <color name="Linen">#FAF0E6</color>
 <color name="Magenta">#FF00FF</color>
 <color name="Maroon">#800000</color>
 <color name="MediumAquamarine">#66CDAA</color>
 <color name="MediumOrchid">#BA55D3</color>
 <color name="MediumPurple">#9370DB</color>
 <color name="MediumTurquoise">#48D1CC</color>
 <color name="MintCream">#F5FFFA</color>
 <color name="Moccasin">#FFE4B5</color>
 <color name="OldLace">#FDF5E6</color>
 <color name="Olive">#808000</color>
 <color name="OliveDrab">#6B8E23</color>
 <color name="Orange">#FFA500</color>
 <color name="Orange_DarkOrange">#FF8C00</color>
 <color name="Orchid">#DA70D6</color>
 <color name="PaleTurquoise">#AFEEEE</color>
 <color name="PapayaWhip">#FFEFD5</color>
 <color name="PeachPuff">#FFDAB9</color>
 <color name="Peru">#CD853F</color>
 <color name="Pink">#FFC0CB</color>
 <color name="Pink_DeepPink">#FF1493</color>
 <color name="Pink_HotPink">#FF69B4</color>
 <color name="Pink_LightPink">#FFB6C1</color>
 <color name="Plum">#DDA0DD</color>
 <color name="Purple">#800080</color>
 <color name="Red">#FF0000</color>
 <color name="Red_Crimson">#DC143C</color>
 <color name="Red_DarkCyan">#008B8B</color>
 <color name="Red_DarkRed">#8B0000</color>
 <color name="Red_FireBrick">#B22222</color>
 <color name="Red_IndianRed">#CD5C5C</color>
 <color name="Red_LightCyan">#E0FFFF</color>
 <color name="Red_MediumVioletRed">#C71585</color>
 <color name="Red_MistyRose">#FFE4E1</color>
 <color name="Red_OrangeRed">#FF4500</color>
 <color name="Red_PaleVioletRed">#DB7093</color>
 <color name="Red_Tomato">#FF6347</color>
 <color name="SaddleBrown">#8B4513</color>
 <color name="Salmon">#FA8072</color>
 <color name="Seashell">#FFF5EE</color>
 <color name="Sienna">#A0522D</color>
 <color name="Silver">#C0C0C0</color>
 <color name="Tan">#D2B48C</color>
 <color name="Thistle">#D8BFD8</color>
 <color name="Turquoise">#40E0D0</color>
 <color name="Violet">#EE82EE</color>
 <color name="White_AntiqueWhite">#FAEBD7</color>
 <color name="White_Azure">#F0FFFF</color>
 <color name="White_Beige">#F5F5DC</color>
 <color name="White_Bisque">#FFE4C4</color>
 <color name="White_FloralWhite">#FFFAF0</color>
 <color name="White_GhostWhite">#F8F8FF</color>
 <color name="White_Honeydew">#F0FFF0</color>
 <color name="White_Ivory">#FFFFF0</color>
 <color name="White_NavajoWhite">#FFDEAD</color>
 <color name="White_Snow">#FFFAFA</color>
 <color name="White_Teal">#008080</color>
<color name="White_transparent_white_hex_1">#11ffffff</color>
<color name="White_transparent_white_hex_10">#aaffffff</color>
<color name="White_transparent_white_hex_11">#bbffffff</color>
<color name="White_transparent_white_hex_12">#ccffffff</color>
<color name="White_transparent_white_hex_13">#ddffffff</color>
<color name="White_transparent_white_hex_14">#eeffffff</color>
<color name="White_transparent_white_hex_15">#ffffffff</color>
<color name="White_transparent_white_hex_2">#22ffffff</color>
<color name="White_transparent_white_hex_3">#33ffffff</color>
<color name="White_transparent_white_hex_4">#44ffffff</color>
<color name="White_transparent_white_hex_5">#55ffffff</color>
<color name="White_transparent_white_hex_6">#66ffffff</color>
<color name="White_transparent_white_hex_7">#77ffffff</color>
<color name="White_transparent_white_hex_8">#88ffffff</color>
<color name="White_transparent_white_hex_9">#99ffffff</color>
<color name="White_transparent_white_percent_10">#1Affffff</color>
<color name="White_transparent_white_percent_15">#26ffffff</color>
<color name="White_transparent_white_percent_20">#33ffffff</color>
<color name="White_transparent_white_percent_25">#40ffffff</color>
<color name="White_transparent_white_percent_30">#4Dffffff</color>
<color name="White_transparent_white_percent_35">#59ffffff</color>
<color name="White_transparent_white_percent_40">#66ffffff</color>
<color name="White_transparent_white_percent_45">#73ffffff</color>
<color name="White_transparent_white_percent_5">#0Dffffff</color>
<color name="White_transparent_white_percent_50">#80ffffff</color>
<color name="White_transparent_white_percent_55">#8Cffffff</color>
<color name="White_transparent_white_percent_60">#99ffffff</color>
<color name="White_transparent_white_percent_65">#A6ffffff</color>
<color name="White_transparent_white_percent_70">#B3ffffff</color>
<color name="White_transparent_white_percent_75">#BFffffff</color>
<color name="White_transparent_white_percent_80">#CCffffff</color>
<color name="White_transparent_white_percent_85">#D9ffffff</color>
<color name="White_transparent_white_percent_90">#E6ffffff</color>
<color name="White_transparent_white_percent_95">#F2ffffff</color>
 <color name="White_Wheat">#F5DEB3</color>
 <color name="White_White">#FFFFFF</color>
 <color name="White_WhiteSmoke">#F5F5F5</color>
 <color name="Yellow">#FFFF00</color>
 <color name="Yellow_DarkGoldenrod">#B8860B</color>
 <color name="Yellow_Gold">#FFD700</color>
 <color name="Yellow_GoldenRod">#DAA520</color>
 <color name="Yellow_LightYellow">#FFFFE0</color>
 <color name="Yellow_PaleGoldenrod">#EEE8AA</color>


Antwoord 9

Antwoord van @rolnad bewerken :-Witruimte uit naam verwijderen

<color name="Black">#000000</color>
<color name="Gunmetal">#2C3539</color>
<color name="Midnight">#2B1B17</color>
<color name="Charcoal">#34282C</color>
<color name="DarkSlateGrey">#25383C</color>
<color name="Oil">#3B3131</color>
<color name="BlackCat">#413839</color>
<color name="BlackEel">#463E3F</color>
<color name="BlackCow">#4C4646</color>
<color name="GrayWolf">#504A4B</color>
<color name="VampireGray">#565051</color>
<color name="GrayDolphin">#5C5858</color>
<color name="CarbonGray">#625D5D</color>
<color name="AshGray">#666362</color>
<color name="CloudyGray">#6D6968</color>
<color name="SmokeyGray">#726E6D</color>
<color name="Gray">#736F6E</color>
<color name="Granite">#837E7C</color>
<color name="BattleshipGray">#848482</color>
<color name="GrayCloud">#B6B6B4</color>
<color name="GrayGoose">#D1D0CE</color>
<color name="Platinum">#E5E4E2</color>
<color name="MetallicSilver">#BCC6CC</color>
<color name="BlueGray">#98AFC7</color>
<color name="LightSlateGray">#6D7B8D</color>
<color name="SlateGray">#657383</color>
<color name="JetGray">#616D7E</color>
<color name="MistBlue">#646D7E</color>
<color name="MarbleBlue">#566D7E</color>
<color name="SteelBlue">#4863A0</color>
<color name="BlueJay">#2B547E</color>
<color name="DarkSlateBlue">#2B3856</color>
<color name="MidnightBlue">#151B54</color>
<color name="NavyBlue">#000080</color>
<color name="BlueWhale">#342D7E</color>
<color name="LapisBlue">#15317E</color>
<color name="EarthBlue">#0000A0</color>
<color name="CobaltBlue">#0020C2</color>
<color name="BlueberryBlue">#0041C2</color>
<color name="SapphireBlue">#2554C7</color>
<color name="BlueEyes">#1569C7</color>
<color name="RoyalBlue">#2B60DE</color>
<color name="BlueOrchid">#1F45FC</color>
<color name="BlueLotus">#6960EC</color>
<color name="LightSlateBlue">#736AFF</color>
<color name="Slate_Blue">#357EC7</color>
<color name="SilkBlue">#488AC7</color>
<color name="BlueIvy">#3090C7</color>
<color name="BlueKoi">#659EC7</color>
<color name="ColumbiaBlue">#87AFC7</color>
<color name="BabyBlue">#95B9C7</color>
<color name="LightSteelBlue">#728FCE</color>
<color name="OceanBlue">#2B65EC</color>
<color name="BlueRibbon">#306EFF</color>
<color name="BlueDress">#157DEC</color>
<color name="DodgerBlue">#1589FF</color>
<color name="Cornflower_Blue">#6495ED</color>
<color name="ButterflyBlue">#38ACEC</color>
<color name="Iceberg">#56A5EC</color>
<color name="CrystalBlue">#5CB3FF</color>
<color name="DeepSkyBlue">#3BB9FF</color>
<color name="DenimBlue">#79BAEC</color>
<color name="LightSkyBlue">#82CAFA</color>
<color name="SkyBlue">#82CAFF</color>
<color name="JeansBlue">#A0CFEC</color>
<color name="BlueAngel">#B7CEEC</color>
<color name="PastelBlue">#B4CFEC</color>
<color name="SeaBlue">#C2DFFF</color>
<color name="PowderBlue">#C6DEFF</color>
<color name="CoralBlue">#AFDCEC</color>
<color name="LightBlue">#ADDFFF</color>
<color name="RobinEggBlue">#BDEDFF</color>
<color name="PaleBlueLily">#CFECEC</color>
<color name="LightCyan">#E0FFFF</color>
<color name="Water">#EBF4FA</color>
<color name="AliceBlue">#F0F8FF</color>
<color name="Azure">#F0FFFF</color>
<color name="LightSlate">#CCFFFF</color>
<color name="LightAquamarine">#93FFE8</color>
<color name="ElectricBlue">#9AFEFF</color>
<color name="Aquamarine">#7FFFD4</color>
<color name="CyanorAqua">#00FFFF</color>
<color name="TronBlue">#7DFDFE</color>
<color name="BlueZircon">#57FEFF</color>
<color name="BlueLagoon">#8EEBEC</color>
<color name="Celeste">#50EBEC</color>
<color name="BlueDiamond">#4EE2EC</color>
<color name="TiffanyBlue">#81D8D0</color>
<color name="CyanOpaque">#92C7C7</color>
<color name="BlueHosta">#77BFC7</color>
<color name="NorthernLightsBlue">#78C7C7</color>
<color name="MediumTurquoise">#48CCCD</color>
<color name="Turquoise">#43C6DB</color>
<color name="Jellyfish">#46C7C7</color>
<color name="MascawBlueGreen">#43BFC7</color>
<color name="LightSeaGreen">#3EA99F</color>
<color name="DarkTurquoise">#3B9C9C</color>
<color name="SeaTurtleGreen">#438D80</color>
<color name="MediumAquamarine">#348781</color>
<color name="GreenishBlue">#307D7E</color>
<color name="GrayishTurquoise">#5E7D7E</color>
<color name="BeetleGreen">#4C787E</color>
<color name="Teal">#008080</color>
<color name="SeaGreen">#4E8975</color>
<color name="CamouflageGreen">#78866B</color>
<color name="HazelGreen">#617C58</color>
<color name="VenomGreen">#728C00</color>
<color name="FernGreen">#667C26</color>
<color name="DarkForrestGreen">#254117</color>
<color name="MediumSeaGreen">#306754</color>
<color name="MediumForestGreen">#347235</color>
<color name="SeaweedGreen">#437C17</color>
<color name="PineGreen">#387C44</color>
<color name="JungleGreen">#347C2C</color>
<color name="ShamrockGreen">#347C17</color>
<color name="MediumSpringGreen">#348017</color>
<color name="ForestGreen">#4E9258</color>
<color name="GreenOnion">#6AA121</color>
<color name="SpringGreen">#4AA02C</color>
<color name="LimeGreen">#41A317</color>
<color name="CloverGreen">#3EA055</color>
<color name="GreenSnake">#6CBB3C</color>
<color name="AlienGreen">#6CC417</color>
<color name="GreenApple">#4CC417</color>
<color name="YellowGreen">#52D017</color>
<color name="KellyGreen">#4CC552</color>
<color name="ZombieGreen">#54C571</color>
<color name="FrogGreen">#99C68E</color>
<color name="GreenPeas">#89C35C</color>
<color name="DollarBillGreen">#85BB65</color>
<color name="DarkSeaGreen">#8BB381</color>
<color name="IguanaGreen">#9CB071</color>
<color name="AvocadoGreen">#B2C248</color>
<color name="PistachioGreen">#9DC209</color>
<color name="SaladGreen">#A1C935</color>
<color name="HummingbirdGreen">#7FE817</color>
<color name="NebulaGreen">#59E817</color>
<color name="StoplightGoGreen">#57E964</color>
<color name="AlgaeGreen">#64E986</color>
<color name="JadeGreen">#5EFB6E</color>
<color name="Green">#00FF00</color>
<color name="EmeraldGreen">#5FFB17</color>
<color name="LawnGreen">#87F717</color>
<color name="Chartreuse">#8AFB17</color>
<color name="DragonGreen">#6AFB92</color>
<color name="Mintgreen">#98FF98</color>
<color name="GreenThumb">#B5EAAA</color>
<color name="LightJade">#C3FDB8</color>
<color name="TeaGreen">#CCFB5D</color>
<color name="GreenYellow">#B1FB17</color>
<color name="SlimeGreen">#BCE954</color>
<color name="Goldenrod">#EDDA74</color>
<color name="HarvestGold">#EDE275</color>
<color name="SunYellow">#FFE87C</color>
<color name="Yellow">#FFFF00</color>
<color name="CornYellow">#FFF380</color>
<color name="Parchment">#FFFFC2</color>
<color name="Cream">#FFFFCC</color>
<color name="LemonChiffon">#FFF8C6</color>
<color name="Cornsilk">#FFF8DC</color>
<color name="Beige">#F5F5DC</color>
<color name="AntiqueWhite">#FAEBD7</color>
<color name="BlanchedAlmond">#FFEBCD</color>
<color name="Vanilla">#F3E5AB</color>
<color name="TanBrown">#ECE5B6</color>
<color name="Peach">#FFE5B4</color>
<color name="Mustard">#FFDB58</color>
<color name="RubberDuckyYellow">#FFD801</color>
<color name="BrightGold">#FDD017</color>
<color name="Goldenbrown">#EAC117</color>
<color name="MacaroniandCheese">#F2BB66</color>
<color name="Saffron">#FBB917</color>
<color name="Beer">#FBB117</color>
<color name="Cantaloupe">#FFA62F</color>
<color name="BeeYellow">#E9AB17</color>
<color name="BrownSugar">#E2A76F</color>
<color name="BurlyWood">#DEB887</color>
<color name="DeepPeach">#FFCBA4</color>
<color name="GingerBrown">#C9BE62</color>
<color name="SchoolBusYellow">#E8A317</color>
<color name="SandyBrown">#EE9A4D</color>
<color name="FallLeafBrown">#C8B560</color>
<color name="Gold">#D4A017</color>
<color name="Sand">#C2B280</color>
<color name="CookieBrown">#C7A317</color>
<color name="Caramel">#C68E17</color>
<color name="Brass">#B5A642</color>
<color name="Khaki">#ADA96E</color>
<color name="Camelbrown">#C19A6B</color>
<color name="Bronze">#CD7F32</color>
<color name="TigerOrange">#C88141</color>
<color name="Cinnamon">#C58917</color>
<color name="DarkGoldenrod">#AF7817</color>
<color name="Copper">#B87333</color>
<color name="Wood">#966F33</color>
<color name="OakBrown">#806517</color>
<color name="Moccasin">#827839</color>
<color name="ArmyBrown">#827B60</color>
<color name="Sandstone">#786D5F</color>
<color name="Mocha">#493D26</color>
<color name="Taupe">#483C32</color>
<color name="Coffee">#6F4E37</color>
<color name="BrownBear">#835C3B</color>
<color name="RedDirt">#7F5217</color>
<color name="Sepia">#7F462C</color>
<color name="OrangeSalmon">#C47451</color>
<color name="Rust">#C36241</color>
<color name="RedFox">#C35817</color>
<color name="Chocolate">#C85A17</color>
<color name="Sedona">#CC6600</color>
<color name="PapayaOrange">#E56717</color>
<color name="HalloweenOrange">#E66C2C</color>
<color name="PumpkinOrange">#F87217</color>
<color name="ConstructionConeOrange">#F87431</color>
<color name="SunriseOrange">#E67451</color>
<color name="MangoOrange">#FF8040</color>
<color name="DarkOrange">#F88017</color>
<color name="Coral">#FF7F50</color>
<color name="BasketBallOrange">#F88158</color>
<color name="LightSalmon">#F9966B</color>
<color name="Tangerine">#E78A61</color>
<color name="DarkSalmon">#E18B6B</color>
<color name="LightCoral">#E77471</color>
<color name="BeanRed">#F75D59</color>
<color name="ValentineRed">#E55451</color>
<color name="ShockingOrange">#E55B3C</color>
<color name="Red">#FF0000</color>
<color name="Scarlet">#FF2400</color>
<color name="RubyRed">#F62217</color>
<color name="FerrariRed">#F70D1A</color>
<color name="FireEngineRed">#F62817</color>
<color name="LavaRed">#E42217</color>
<color name="LoveRed">#E41B17</color>
<color name="Grapefruit">#DC381F</color>
<color name="ChestnutRed">#C34A2C</color>
<color name="CherryRed">#C24641</color>
<color name="Mahogany">#C04000</color>
<color name="ChilliPepper">#C11B17</color>
<color name="Cranberry">#9F000F</color>
<color name="RedWine">#990012</color>
<color name="Burgundy">#8C001A</color>
<color name="BloodRed">#7E3517</color>
<color name="Sienna">#8A4117</color>
<color name="Sangria">#7E3817</color>
<color name="Firebrick">#800517</color>
<color name="Maroon">#810541</color>
<color name="PlumPie">#7D0541</color>
<color name="VelvetMaroon">#7E354D</color>
<color name="PlumVelvet">#7D0552</color>
<color name="RosyFinch">#7F4E52</color>
<color name="Puce">#7F5A58</color>
<color name="DullPurple">#7F525D</color>
<color name="RosyBrown">#B38481</color>
<color name="KhakiRose">#C5908E</color>
<color name="PinkBow">#C48189</color>
<color name="LipstickPink">#C48793</color>
<color name="Rose">#E8ADAA</color>
<color name="DesertSand">#EDC9AF</color>
<color name="PigPink">#FDD7E4</color>
<color name="CottonCandy">#FCDFFF</color>
<color name="PinkBubblegum">#FFDFDD</color>
<color name="MistyRose">#FBBBB9</color>
<color name="Pink">#FAAFBE</color>
<color name="LightPink">#FAAFBA</color>
<color name="FlamingoPink">#F9A7B0</color>
<color name="PinkRose">#E7A1B0</color>
<color name="PinkDaisy">#E799A3</color>
<color name="CadillacPink">#E38AAE</color>
<color name="CarnationPink">#F778A1</color>
<color name="BlushRed">#E56E94</color>
<color name="HotPink">#F660AB</color>
<color name="WatermelonPink">#FC6C85</color>
<color name="VioletRed">#F6358A</color>
<color name="DeepPink">#F52887</color>
<color name="PinkCupcake">#E45E9D</color>
<color name="PinkLemonade">#E4287C</color>
<color name="NeonPink">#F535AA</color>
<color name="Magenta">#FF00FF</color>
<color name="DimorphothecaMagenta">#E3319D</color>
<color name="BrightNeonPink">#F433FF</color>
<color name="PaleVioletRed">#D16587</color>
<color name="TulipPink">#C25A7C</color>
<color name="MediumVioletRed">#CA226B</color>
<color name="RoguePink">#C12869</color>
<color name="BurntPink">#C12267</color>
<color name="BashfulPink">#C25283</color>
<color name="Carnation_Pink">#C12283</color>
<color name="Plum">#B93B8F</color>
<color name="ViolaPurple">#7E587E</color>
<color name="PurpleIris">#571B7E</color>
<color name="PlumPurple">#583759</color>
<color name="Indigo">#4B0082</color>
<color name="PurpleMonster">#461B7E</color>
<color name="PurpleHaze">#4E387E</color>
<color name="Eggplant">#614051</color>
<color name="Grape">#5E5A80</color>
<color name="PurpleJam">#6A287E</color>
<color name="DarkOrchid">#7D1B7E</color>
<color name="PurpleFlower">#A74AC7</color>
<color name="MediumOrchid">#B048B5</color>
<color name="PurpleAmethyst">#6C2DC7</color>
<color name="DarkViolet">#842DCE</color>
<color name="Violet">#8D38C9</color>
<color name="PurpleSageBush">#7A5DC7</color>
<color name="LovelyPurple">#7F38EC</color>
<color name="Purple">#8E35EF</color>
<color name="AztechPurple">#893BFF</color>
<color name="MediumPurple">#8467D7</color>
<color name="JasminePurple">#A23BEC</color>
<color name="PurpleDaffodil">#B041FF</color>
<color name="TyrianPurple">#C45AEC</color>
<color name="CrocusPurple">#9172EC</color>
<color name="PurpleMimosa">#9E7BFF</color>
<color name="HeliotropePurple">#D462FF</color>
<color name="Crimson">#E238EC</color>
<color name="PurpleDragon">#C38EC7</color>
<color name="Lilac">#C8A2C8</color>
<color name="BlushPink">#E6A9EC</color>
<color name="Mauve">#E0B0FF</color>
<color name="WiseriaPurple">#C6AEC7</color>
<color name="BlossomPink">#F9B7FF</color>
<color name="Thistle">#D2B9D3</color>
<color name="Periwinkle">#E9CFEC</color>
<color name="LavenderPinocchio">#EBDDE2</color>
<color name="Lavender">#E3E4FA</color>
<color name="Pearl">#FDEEF4</color>
<color name="SeaShell">#FFF5EE</color>
<color name="MilkWhite">#FEFCFF</color>
<color name="White">#FFFFFF</color>


Antwoord 10

Hier is het verbeterde antwoord van Lars: dit werkt met de nieuwe Android “L” (preview)

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
 <item name="White" type="color">#FFFFFFFF</item>
 <item name="Ivory" type="color">#FFFFFFF0</item>
 <item name="LightYellow" type="color">#FFFFFFE0</item>
 <item name="Yellow" type="color">#FFFFFF00</item>
 <item name="Snow" type="color">#FFFFFAFA</item>
 <item name="FloralWhite" type="color">#FFFFFAF0</item>
 <item name="LemonChiffon" type="color">#FFFFFACD</item>
 <item name="Cornsilk" type="color">#FFFFF8DC</item>
 <item name="Seashell" type="color">#FFFFF5EE</item>
 <item name="LavenderBlush" type="color">#FFFFF0F5</item>
 <item name="PapayaWhip" type="color">#FFFFEFD5</item>
 <item name="BlanchedAlmond" type="color">#FFFFEBCD</item>
 <item name="MistyRose" type="color">#FFFFE4E1</item>
 <item name="Bisque" type="color">#FFFFE4C4</item>
 <item name="Moccasin" type="color">#FFFFE4B5</item>
 <item name="NavajoWhite" type="color">#FFFFDEAD</item>
 <item name="PeachPuff" type="color">#FFFFDAB9</item>
 <item name="Gold" type="color">#FFFFD700</item>
 <item name="Pink" type="color">#FFFFC0CB</item>
 <item name="LightPink" type="color">#FFFFB6C1</item>
 <item name="Orange" type="color">#FFFFA500</item>
 <item name="LightSalmon" type="color">#FFFFA07A</item>
 <item name="DarkOrange" type="color">#FFFF8C00</item>
 <item name="Coral" type="color">#FFFF7F50</item>
 <item name="HotPink" type="color">#FFFF69B4</item>
 <item name="Tomato" type="color">#FFFF6347</item>
 <item name="OrangeRed" type="color">#FFFF4500</item>
 <item name="DeepPink" type="color">#FFFF1493</item>
 <item name="Fuchsia" type="color">#FFFF00FF</item>
 <item name="Magenta" type="color">#FFFF00FF</item>
 <item name="Red" type="color">#FFFF0000</item>
 <item name="OldLace" type="color">#FFFDF5E6</item>
 <item name="LightGoldenrodYellow" type="color">#FFFAFAD2</item>
 <item name="Linen" type="color">#FFFAF0E6</item>
 <item name="AntiqueWhite" type="color">#FFFAEBD7</item>
 <item name="Salmon" type="color">#FFFA8072</item>
 <item name="GhostWhite" type="color">#FFF8F8FF</item>
 <item name="MintCream" type="color">#FFF5FFFA</item>
 <item name="WhiteSmoke" type="color">#FFF5F5F5</item>
 <item name="Beige" type="color">#FFF5F5DC</item>
 <item name="Wheat" type="color">#FFF5DEB3</item>
 <item name="SandyBrown" type="color">#FFF4A460</item>
 <item name="Azure" type="color">#FFF0FFFF</item>
 <item name="Honeydew" type="color">#FFF0FFF0</item>
 <item name="AliceBlue" type="color">#FFF0F8FF</item>
 <item name="Khaki" type="color">#FFF0E68C</item>
 <item name="LightCoral" type="color">#FFF08080</item>
 <item name="PaleGoldenrod" type="color">#FFEEE8AA</item>
 <item name="Violet" type="color">#FFEE82EE</item>
 <item name="DarkSalmon" type="color">#FFE9967A</item>
 <item name="Lavender" type="color">#FFE6E6FA</item>
 <item name="LightCyan" type="color">#FFE0FFFF</item>
 <item name="BurlyWood" type="color">#FFDEB887</item>
 <item name="Plum" type="color">#FFDDA0DD</item>
 <item name="Gainsboro" type="color">#FFDCDCDC</item>
 <item name="Crimson" type="color">#FFDC143C</item>
 <item name="PaleVioletRed" type="color">#FFDB7093</item>
 <item name="Goldenrod" type="color">#FFDAA520</item>
 <item name="Orchid" type="color">#FFDA70D6</item>
 <item name="Thistle" type="color">#FFD8BFD8</item>
 <item name="LightGrey" type="color">#FFD3D3D3</item>
 <item name="Tan" type="color">#FFD2B48C</item>
 <item name="Chocolate" type="color">#FFD2691E</item>
 <item name="Peru" type="color">#FFCD853F</item>
 <item name="IndianRed" type="color">#FFCD5C5C</item>
 <item name="MediumVioletRed" type="color">#FFC71585</item>
 <item name="Silver" type="color">#FFC0C0C0</item>
 <item name="DarkKhaki" type="color">#FFBDB76B</item>
 <item name="RosyBrown" type="color">#FFBC8F8F</item>
 <item name="MediumOrchid" type="color">#FFBA55D3</item>
 <item name="DarkGoldenrod" type="color">#FFB8860B</item>
 <item name="FireBrick" type="color">#FFB22222</item>
 <item name="PowderBlue" type="color">#FFB0E0E6</item>
 <item name="LightSteelBlue" type="color">#FFB0C4DE</item>
 <item name="PaleTurquoise" type="color">#FFAFEEEE</item>
 <item name="GreenYellow" type="color">#FFADFF2F</item>
 <item name="LightBlue" type="color">#FFADD8E6</item>
 <item name="DarkGray" type="color">#FFA9A9A9</item>
 <item name="Brown" type="color">#FFA52A2A</item>
 <item name="Sienna" type="color">#FFA0522D</item>
 <item name="YellowGreen" type="color">#FF9ACD32</item>
 <item name="DarkOrchid" type="color">#FF9932CC</item>
 <item name="PaleGreen" type="color">#FF98FB98</item>
 <item name="DarkViolet" type="color">#FF9400D3</item>
 <item name="MediumPurple" type="color">#FF9370DB</item>
 <item name="LightGreen" type="color">#FF90EE90</item>
 <item name="DarkSeaGreen" type="color">#FF8FBC8F</item>
 <item name="SaddleBrown" type="color">#FF8B4513</item>
 <item name="DarkMagenta" type="color">#FF8B008B</item>
 <item name="DarkRed" type="color">#FF8B0000</item>
 <item name="BlueViolet" type="color">#FF8A2BE2</item>
 <item name="LightSkyBlue" type="color">#FF87CEFA</item>
 <item name="SkyBlue" type="color">#FF87CEEB</item>
 <item name="Gray" type="color">#FF808080</item>
 <item name="Olive" type="color">#FF808000</item>
 <item name="Purple" type="color">#FF800080</item>
 <item name="Maroon" type="color">#FF800000</item>
 <item name="Aquamarine" type="color">#FF7FFFD4</item>
 <item name="Chartreuse" type="color">#FF7FFF00</item>
 <item name="LawnGreen" type="color">#FF7CFC00</item>
 <item name="MediumSlateBlue" type="color">#FF7B68EE</item>
 <item name="LightSlateGray" type="color">#FF778899</item>
 <item name="SlateGray" type="color">#FF708090</item>
 <item name="OliveDrab" type="color">#FF6B8E23</item>
 <item name="SlateBlue" type="color">#FF6A5ACD</item>
 <item name="DimGray" type="color">#FF696969</item>
 <item name="MediumAquamarine" type="color">#FF66CDAA</item>
 <item name="CornflowerBlue" type="color">#FF6495ED</item>
 <item name="CadetBlue" type="color">#FF5F9EA0</item>
 <item name="DarkOliveGreen" type="color">#FF556B2F</item>
 <item name="Indigo" type="color">#FF4B0082</item>
 <item name="MediumTurquoise" type="color">#FF48D1CC</item>
 <item name="DarkSlateBlue" type="color">#FF483D8B</item>
 <item name="SteelBlue" type="color">#FF4682B4</item>
 <item name="RoyalBlue" type="color">#FF4169E1</item>
 <item name="Turquoise" type="color">#FF40E0D0</item>
 <item name="MediumSeaGreen" type="color">#FF3CB371</item>
 <item name="LimeGreen" type="color">#FF32CD32</item>
 <item name="DarkSlateGray" type="color">#FF2F4F4F</item>
 <item name="SeaGreen" type="color">#FF2E8B57</item>
 <item name="ForestGreen" type="color">#FF228B22</item>
 <item name="LightSeaGreen" type="color">#FF20B2AA</item>
 <item name="DodgerBlue" type="color">#FF1E90FF</item>
 <item name="MidnightBlue" type="color">#FF191970</item>
 <item name="Aqua" type="color">#FF00FFFF</item>
 <item name="Cyan" type="color">#FF00FFFF</item>
 <item name="SpringGreen" type="color">#FF00FF7F</item>
 <item name="Lime" type="color">#FF00FF00</item>
 <item name="MediumSpringGreen" type="color">#FF00FA9A</item>
 <item name="DarkTurquoise" type="color">#FF00CED1</item>
 <item name="DeepSkyBlue" type="color">#FF00BFFF</item>
 <item name="DarkCyan" type="color">#FF008B8B</item>
 <item name="Teal" type="color">#FF008080</item>
 <item name="Green" type="color">#FF008000</item>
 <item name="DarkGreen" type="color">#FF006400</item>
 <item name="Blue" type="color">#FF0000FF</item>
 <item name="MediumBlue" type="color">#FF0000CD</item>
 <item name="DarkBlue" type="color">#FF00008B</item>
 <item name="Navy" type="color">#FF000080</item>
 <item name="Black" type="color">#FF000000</item>
 <integer-array name="androidcolors">
     <item>@color/White</item>
     <item>@color/Ivory</item>
     <item>@color/LightYellow</item>
     <item>@color/Yellow</item>
     <item>@color/Snow</item>
     <item>@color/FloralWhite</item>
     <item>@color/LemonChiffon</item>
     <item>@color/Cornsilk</item>
     <item>@color/Seashell</item>
     <item>@color/LavenderBlush</item>
     <item>@color/PapayaWhip</item>
     <item>@color/BlanchedAlmond</item>
     <item>@color/MistyRose</item>
     <item>@color/Bisque</item>
     <item>@color/Moccasin</item>
     <item>@color/NavajoWhite</item>
     <item>@color/PeachPuff</item>
     <item>@color/Gold</item>
     <item>@color/Pink</item>
     <item>@color/LightPink</item>
     <item>@color/Orange</item>
     <item>@color/LightSalmon</item>
     <item>@color/DarkOrange</item>
     <item>@color/Coral</item>
     <item>@color/HotPink</item>
     <item>@color/Tomato</item>
     <item>@color/OrangeRed</item>
     <item>@color/DeepPink</item>
     <item>@color/Fuchsia</item>
     <item>@color/Magenta</item>
     <item>@color/Red</item>
     <item>@color/OldLace</item>
     <item>@color/LightGoldenrodYellow</item>
     <item>@color/Linen</item>
     <item>@color/AntiqueWhite</item>
     <item>@color/Salmon</item>
     <item>@color/GhostWhite</item>
     <item>@color/MintCream</item>
     <item>@color/WhiteSmoke</item>
     <item>@color/Beige</item>
     <item>@color/Wheat</item>
     <item>@color/SandyBrown</item>
     <item>@color/Azure</item>
     <item>@color/Honeydew</item>
     <item>@color/AliceBlue</item>
     <item>@color/Khaki</item>
     <item>@color/LightCoral</item>
     <item>@color/PaleGoldenrod</item>
     <item>@color/Violet</item>
     <item>@color/DarkSalmon</item>
     <item>@color/Lavender</item>
     <item>@color/LightCyan</item>
     <item>@color/BurlyWood</item>
     <item>@color/Plum</item>
     <item>@color/Gainsboro</item>
     <item>@color/Crimson</item>
     <item>@color/PaleVioletRed</item>
     <item>@color/Goldenrod</item>
     <item>@color/Orchid</item>
     <item>@color/Thistle</item>
     <item>@color/LightGrey</item>
     <item>@color/Tan</item>
     <item>@color/Chocolate</item>
     <item>@color/Peru</item>
     <item>@color/IndianRed</item>
     <item>@color/MediumVioletRed</item>
     <item>@color/Silver</item>
     <item>@color/DarkKhaki</item>
     <item>@color/RosyBrown</item>
     <item>@color/MediumOrchid</item>
     <item>@color/DarkGoldenrod</item>
     <item>@color/FireBrick</item>
     <item>@color/PowderBlue</item>
     <item>@color/LightSteelBlue</item>
     <item>@color/PaleTurquoise</item>
     <item>@color/GreenYellow</item>
     <item>@color/LightBlue</item>
     <item>@color/DarkGray</item>
     <item>@color/Brown</item>
     <item>@color/Sienna</item>
     <item>@color/YellowGreen</item>
     <item>@color/DarkOrchid</item>
     <item>@color/PaleGreen</item>
     <item>@color/DarkViolet</item>
     <item>@color/MediumPurple</item>
     <item>@color/LightGreen</item>
     <item>@color/DarkSeaGreen</item>
     <item>@color/SaddleBrown</item>
     <item>@color/DarkMagenta</item>
     <item>@color/DarkRed</item>
     <item>@color/BlueViolet</item>
     <item>@color/LightSkyBlue</item>
     <item>@color/SkyBlue</item>
     <item>@color/Gray</item>
     <item>@color/Olive</item>
     <item>@color/Purple</item>
     <item>@color/Maroon</item>
     <item>@color/Aquamarine</item>
     <item>@color/Chartreuse</item>
     <item>@color/LawnGreen</item>
     <item>@color/MediumSlateBlue</item>
     <item>@color/LightSlateGray</item>
     <item>@color/SlateGray</item>
     <item>@color/OliveDrab</item>
     <item>@color/SlateBlue</item>
     <item>@color/DimGray</item>
     <item>@color/MediumAquamarine</item>
     <item>@color/CornflowerBlue</item>
     <item>@color/CadetBlue</item>
     <item>@color/DarkOliveGreen</item>
     <item>@color/Indigo</item>
     <item>@color/MediumTurquoise</item>
     <item>@color/DarkSlateBlue</item>
     <item>@color/SteelBlue</item>
     <item>@color/RoyalBlue</item>
     <item>@color/Turquoise</item>
     <item>@color/MediumSeaGreen</item>
     <item>@color/LimeGreen</item>
     <item>@color/DarkSlateGray</item>
     <item>@color/SeaGreen</item>
     <item>@color/ForestGreen</item>
     <item>@color/LightSeaGreen</item>
     <item>@color/DodgerBlue</item>
     <item>@color/MidnightBlue</item>
     <item>@color/Aqua</item>
     <item>@color/Cyan</item>
     <item>@color/SpringGreen</item>
     <item>@color/Lime</item>
     <item>@color/MediumSpringGreen</item>
     <item>@color/DarkTurquoise</item>
     <item>@color/DeepSkyBlue</item>
     <item>@color/DarkCyan</item>
     <item>@color/Teal</item>
     <item>@color/Green</item>
     <item>@color/DarkGreen</item>
     <item>@color/Blue</item>
     <item>@color/MediumBlue</item>
     <item>@color/DarkBlue</item>
     <item>@color/Navy</item>
     <item>@color/Black</item>
   </integer-array>
</resources>

Antwoord 11

Meestal tweedehands kleuren in Android

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
  <color name="colorPrimary">#fa3d2f</color>
  <color name="colorPrimaryDark">#d9221f</color>
  <color name="colorAccent">#FF4081</color>
  <!-- Android -->
  <color name="myPrimaryColor">#4688F2</color>
  <color name="myPrimaryDarkColor">#366AD3</color>
  <color name="myAccentColor">#FF9800</color>
  <color name="myDrawerBackground">#F2F2F2</color>
  <color name="myWindowBackground">#DEDEDE</color>
  <color name="myTextPrimaryColor">#000000</color>
  <color name="myNavigationColor">#000000</color>
  <color name="dim_gray">#696969</color>
  <color name="white">#ffffff</color>
  <color name="cetagory_item_bg_01">#ffffff</color>
  <color name="cetagory_item_bg_02">#d3dce5</color>
  <color name="cetagory_item_bg_03">#aecce8</color>
  <color name="cetagory_item_more_bg">#88add9</color>
  <color name="item_details_fragment_bg">#ededed</color>
  <!-- common -->
  <color name="common_white_1">#ffffff</color>
  <color name="common_white_2">#feffff</color>
  <color name="common_white_30">#4dffffff</color>
  <color name="common_white_10">#1aFFFFFF</color>
  <color name="common_gray_txt">#514e4e</color>
  <color name="common_gray_bg">#9fa0a0</color>
  <color name="common_black_10">#1a000000</color>
  <color name="common_black_30_1">#4d000000</color>
  <color name="common_black_30_2">#4d010000</color>
  <color name="common_black_50">#80000000</color>
  <color name="common_black_70">#B3000000</color>
  <color name="common_black_15">#26000000</color>
  <color name="common_red">#ed2024</color>
  <color name="common_yellow">#fff51e</color>
  <color name="common_light_gray_txt">#b9b9ba</color>
  <color name="indicator_gray">#737172</color>
  <color name="common_red_txt">#ff4141</color>
  <color name="common_blue_bg">#0055bd</color>
  <color name="fragment_bg">#efefef</color>
  <color name="main_gray_color">#9d9e9e</color>
  <color name="hint_color">#ababac</color>
  <color name="troubleshooting_txt_color">#231815</color>
  <color name="common_sc_main_color">#0055bd</color>
  <color name="common_ec_blue_txt">#0055bd</color>
  <color name="main_dark">#000000</color>
  <color name="introduction_text">#9FA0A0</color>
  <color name="orange">#FFB600</color>
  <color name="btn_login_email_pressed">#ccFFB600</color>
  <color name="text_dark">#9FA0A0</color>
  <color name="btn_login_facebook">#2E5DAC</color>
  <color name="btn_login_facebook_pressed">#802E5DAC</color>
  <color name="btn_login_twitter">#59ADEC</color>
  <color name="btn_login_twitter_pressed">#8059ADEC</color>
  <color name="spinner_background">#808080</color>
  <color name="clock_remain">#3d3939</color>
  <color name="border_bottom">#C9CACA</color>
  <color name="dash_border">#C9CACA</color>
  <color name="date_color">#b5b5b6</color>
  <!--send trouble shooting-->
  <color name="send_trouble_back_ground">#eae9e8</color>
  <color name="send_trouble_background_header">#cccccc</color>
  <color name="send_trouble_text_color_header">#666666</color>
  <color name="send_trouble_edit_text_color_boder">#c4c3c3</color>
  <color name="send_trouble_bg">#9fa0a0</color>
  <!--copy code-->
  <color name="back_ground_dialog">#90000000</color>
  <!--ec detail product-->
  <color name="ec_btn_go_to_shop_page_off">#0055bd</color>
  <color name="ec_btn_go_to_shop_page_on">#800055bd</color>
  <color name="ec_btn_go_to_detail_page_on">#80FFFFFF</color>
  <color name="ec_btn_login_facebook_off">#2675d7</color>
  <color name="ec_btn_login_facebook_on">#802675d7</color>
  <color name="ec_btn_login_twitter_on">#8044baff</color>
  <color name="ec_btn_login_twitter_off">#44baff</color>
  <color name="ec_btn_login_email_on">#80ffffff</color>
  <color name="ec_btn_login_email_off">#ffffff</color>
  <color name="ec_text_login_email">#ff5500</color>
  <color name="ec_point_manager_text_chart">#0063dd</color>
  <color name="common_green">#45cc28</color>
  <color name="green1">#139E91</color>
  <color name="blacklight">#212121</color>
  <color name="black_opacity_60">#99000000</color>
  <color name="white_50_percent_opacity">#7fffffff</color>
  <color name="line_config">#c9caca</color>
  <color name="black_semi_transparent">#B2000000</color>
  <color name="background">#e5e5e5</color>
  <color name="half_black">#808080</color>
  <color name="white_pressed">#f1f1f1</color>
  <color name="pink">#e91e63</color>
  <color name="pink_pressed">#ec407a</color>
  <color name="blue_semi_transparent">#805677fc</color>
  <color name="blue_semi_transparent_pressed">#80738ffe</color>
  <color name="black">#000000</color>
  <color name="gray">#A9A9A9</color>
  <color name="nav_header_background">#fdfdfe</color>
  <color name="video_thumbnail_placeholder_color">#d3d3d3</color>
  <color name="video_des_background_color">#cec8c8</color>
</resources>

Antwoord 12

ADVANCES COLOR.xmlbestand met alfabetische volgorde

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<!-- Android style -->
<color name="android_green">#A4C639</color>
<!-- Android Holo style -->
<color name="holo_blue_bright">#ff00ddff</color>
<color name="holo_blue_dark">#ff0099cc</color>
<color name="holo_blue_light">#ff33b5e5</color>
<color name="holo_green_dark">#ff669900</color>
<color name="holo_green_light">#ff99cc00</color>
<color name="holo_orange_dark">#ffff8800</color>
<color name="holo_orange_light">#ffffbb33</color>
<color name="holo_purple">#ffaa66cc</color>
<color name="holo_red_dark">#ffcc0000</color>
<color name="holo_red_light">#ffff4444</color>
<!-- Windows 8 style -->
<color name="win8_magenta">#FF0097</color>
<color name="win8_purple">#A200FF</color>
<color name="win8_teal">#00ABA9</color>
<color name="win8_lime">#8CBF26</color>
<color name="win8_brown">#A05000</color>
<color name="win8_pink">#E671B8</color>
<color name="win8_orange">#F09609</color>
<color name="win8_blue">#1BA1E2</color>
<color name="win8_red">#E51400</color>
<color name="win8_green">#339933</color>
<!-- Common -->
<color name="white">#FFFFFF</color>
<color name="black">#000000</color>
<color name="red">#FF0000</color>
<color name="green">#008000</color>
<color name="blue">#0000FF</color>
<color name="yellow">#FFFF00</color>
<color name="teal">#008080</color>
<color name="Orange">#FFA500</color>
<!-- Generic -->
<!-- Generic Dark -->
<color name="DarkTurquoise">#00CED1</color>
<color name="DarkCyan">#008B8B</color>
<color name="DarkGreen">#006400</color>
<color name="DarkSalmon">#E9967A</color>
<color name="DarkBlue">#00008B</color>
<color name="DarkOrange">#FF8C00</color>
<color name="DarkOrchid">#9932CC</color>
<color name="DarkViolet">#9400D3</color>
<color name="DarkMagenta">#8B008B</color>
<color name="DarkRed">#8B0000</color>
<color name="DarkOliveGreen">#556B2F</color>
<color name="DarkSlateGray">#2F4F4F</color>
<color name="DarkSlateBlue">#483D8B</color>
<color name="DarkSeaGreen">#8FBC8F</color>
<color name="DarkGray">#A9A9A9</color>
<color name="DarkGoldenrod">#B8860B</color>
<color name="DarkKhaki">#BDB76B</color>
<!-- Generic Light -->
<color name="LightGrey">#D3D3D3</color>
<color name="LightSteelBlue">#B0C4DE</color>
<color name="LightBlue">#ADD8E6</color>
<color name="LightPink">#FFB6C1</color>
<color name="LightSalmon">#FFA07A</color>
<color name="LightCyan">#E0FFFF</color>
<color name="LightCoral">#F08080</color>
<color name="LightSkyBlue">#87CEFA</color>
<color name="LightSeaGreen">#20B2AA</color>
<color name="LightSlateGray">#778899</color>
<color name="LightGreen">#90EE90</color>
<color name="LightYellow">#FFFFE0</color>
<color name="LightGoldenrodYellow">#FAFAD2</color>
<!-- Generic Medium -->
<color name="MediumSlateBlue">#7B68EE</color>
<color name="MediumAquamarine">#66CDAA</color>
<color name="MediumVioletRed">#C71585</color>
<color name="MediumOrchid">#BA55D3</color>
<color name="MediumPurple">#9370DB</color>
<color name="MediumBlue">#0000CD</color>
<color name="MediumTurquoise">#48D1CC</color>
<color name="MediumSeaGreen">#3CB371</color>
<color name="MediumSpringGreen">#00FA9A</color>
<!-- a -->
<color name="Azure">#F0FFFF</color>
<color name="AliceBlue">#F0F8FF</color>
<color name="AntiqueWhite">#FAEBD7</color>
<color name="Aquamarine">#7FFFD4</color>
<!-- b -->
<color name="Beige">#F5F5DC</color>
<color name="BurlyWood">#DEB887</color>
<color name="Brown">#A52A2A</color>
<color name="BlueViolet">#8A2BE2</color>
<color name="aqua">#00FFFF</color>
<color name="Bisque">#FFE4C4</color>
<color name="BlanchedAlmond">#FFEBCD</color>
<!-- c -->
<color name="Cornsilk">#FFF8DC</color>
<color name="Coral">#FF7F50</color>
<color name="Chocolate">#D2691E</color>
<color name="Crimson">#DC143C</color>
<color name="CornflowerBlue">#6495ED</color>
<color name="CadetBlue">#5F9EA0</color>
<color name="Chartreuse">#7FFF00</color>
<!-- d -->
<color name="DeepPink">#FF1493</color>
<color name="DeepSkyBlue">#00BFFF</color>
<color name="DimGray">#696969</color>
<color name="DodgerBlue">#1E90FF</color>
<!-- e -->
<!-- f -->
<color name="fuchsia">#FF00FF</color>
<color name="ForestGreen">#228B22</color>
<color name="FloralWhite">#FFFAF0</color>
<color name="FireBrick">#B22222</color>
<color name="Fuchsia">#FF00FF</color>
<!-- g -->
<color name="Gold">#FFD700</color>
<color name="GreenYellow">#ADFF2F</color>
<color name="gray">#808080</color>
<color name="Goldenrod">#DAA520</color>
<color name="Gainsboro">#DCDCDC</color>
<color name="GhostWhite">#F8F8FF</color>
<!-- h -->
<color name="Honeydew">#F0FFF0</color>
<color name="HotPink">#FF69B4</color>
<!-- i -->
<color name="Indigo">#4B0082</color>
<color name="Ivory">#FFFFF0</color>
<color name="IndianRed">#CD5C5C</color>
<!-- j -->
<!-- k -->
<color name="Khaki">#F0E68C</color>
<!-- l -->
<color name="lime">#00FF00</color>
<color name="LawnGreen">#7CFC00</color>
<color name="LavenderBlush">#FFF0F5</color>
<color name="Linen">#FAF0E6</color>
<color name="LemonChiffon">#FFFACD</color>
<color name="Lavender">#E6E6FA</color>
<color name="LimeGreen">#32CD32</color>
<!-- m -->
<color name="maroon">#800000</color>
<color name="Moccasin">#FFE4B5</color>
<color name="Maroon">#800000</color>
<color name="MintCream">#F5FFFA</color>
<color name="Magenta">#FF00FF</color>
<color name="MidnightBlue">#191970</color>
<color name="MistyRose">#FFE4E1</color>
<!-- n -->
<color name="navy">#000080</color>
<color name="NavajoWhite">#FFDEAD</color>
<!-- o -->
<color name="olive">#808000</color>
<color name="OliveDrab">#6B8E23</color>
<color name="OrangeRed">#FF4500</color>
<color name="OldLace">#FDF5E6</color>
<color name="Orchid">#DA70D6</color>
<!-- p -->
<color name="PeachPuff">#FFDAB9</color>
<color name="Pink">#FFC0CB</color>
<color name="Peru">#CD853F</color>
<color name="PaleGoldenrod">#EEE8AA</color>
<color name="PaleVioletRed">#DB7093</color>
<color name="Plum">#DDA0DD</color>
<color name="PaleGreen">#98FB98</color>
<color name="PowderBlue">#B0E0E6</color>
<color name="PaleTurquoise">#AFEEEE</color>
<color name="PapayaWhip">#FFEFD5</color>
<!-- q -->
<!-- r -->
<color name="RoyalBlue">#4169E1</color>
<color name="RosyBrown">#BC8F8F</color>
<!-- s -->
<color name="silver">#C0C0C0</color>
<color name="Seashell">#FFF5EE</color>
<color name="Snow">#FFFAFA</color>
<color name="Sienna">#A0522D</color>
<color name="SpringGreen">#00FF7F</color>
<color name="SkyBlue">#87CEEB</color>
<color name="SeaGreen">#2E8B57</color>
<color name="SteelBlue">#4682B4</color>
<color name="SlateGray">#708090</color>
<color name="SlateBlue">#6A5ACD</color>
<color name="SaddleBrown">#8B4513</color>
<color name="Salmon">#FA8072</color>
<color name="SandyBrown">#F4A460</color>
<!-- t -->
<color name="Thistle">#D8BFD8</color>
<color name="Turquoise">#40E0D0</color>
<color name="Tan">#D2B48C</color>
<color name="Tomato">#FF6347</color>
<!-- u -->
<!-- v -->
<color name="purple">#800080</color>
<color name="Violet">#EE82EE</color>
<!-- w -->
<color name="WhiteSmoke">#F5F5F5</color>
<color name="Wheat">#F5DEB3</color>
<!-- x -->
<!-- y -->
<color name="YellowGreen">#9ACD32</color>
<!-- z -->
</resources>

Other episodes