Wat zijn “argumenten” in python

Ik ben nieuw bij python en ben een online boek aan het lezen. Er is een hoofdstuk waarin wordt uitgelegd wat de argumenten zijn en wanneer ze worden gebruikt, maar ik begrijp de uitleg niet zo goed. Kan iemand beter uitleggen wat argumenten zijn?
En probeer het alsjeblieft zo eenvoudig mogelijk uit te leggen, want ik ben een beginner en Engels is niet mijn moedertaal


Antwoord 1, autoriteit 100%

Een argument is gewoon een waarde die aan een functie wordt gegeven wanneer je deze aanroept:

x = foo( 3 )     # 3 is the argument for foo
y = bar( 4, "str" ) # 4 and "str" are the two arguments for bar

Argumenten worden meestal gecontrasteerd met parameters, dit zijn namen die worden gebruikt om aan te geven welke argumenten een functie nodig heeft wanneer deze wordt aangeroepen. Wanneer een functie wordt aangeroepen, krijgt elke parameter een van de argumentwaarden toegewezen.

# foo has two named parameters, x and y
def foo ( x, y ):
  return x + y
z = foo( 3, 6 )

fookrijgt twee argumenten, 3 en 6. Het eerste argument wordt toegewezen aan de eerste parameter, x. Het tweede argument wordt toegewezen aan de tweede parameter, y.


Antwoord 2

Python-functies hebben verschillende parameters.
args (argumenten) en kwargs (zoekwoordargumenten)
args zijn vereiste parameters, terwijl kwargs standaardwaarden hebben ingesteld

De volgende functie heeft arg ‘foo’ en kwarg ‘bar’ nodig

def hello_world(foo, bar='bye'):
  print(foo)
  print(bar)

Zo kun je de functie aanroepen

>>> hello_world('hello')
hello
>>> hello_world('hello', bar='cya')
hello
cya

Other episodes