Wat is het verschil tussen een StackPanel en DockPanel in WPF?

Wat kan een DockPanelwat een StackPanelniet kan? Als iemand een afbeelding heeft van iets dat kan worden bereikt met een StackPanel, maar geen DockPanel, dan zou dat geweldig zijn.


Antwoord 1, autoriteit 100%

Stapelpaneel: het StackPanel, zoals de naam al aangeeft, rangschikt de inhoud horizontaal of verticaal. Verticaal is de standaardinstelling, maar dit kan worden gewijzigd met de eigenschap Orientation. Inhoud wordt automatisch uitgerekt op basis van de oriëntatie (zie onderstaande schermafbeelding), en dit kan worden geregeld door de eigenschappen HorizontalAlignmentof VerticalAlignmentte wijzigen.

StackPanel voorbeeld screenshot

Dockpaneel: het DockPanelwordt gebruikt om elementen aan de randen van de container te verankeren en is een goede keuze om de algemene structuur van de gebruikersinterface van de toepassing in te stellen. Elementen worden gedockt met behulp van de bijgevoegde eigenschap DockPanel.Dock. De volgorde waarin elementen worden gedockt, bepaalt de lay-out.

DockPanel voorbeeld screenshot

Other episodes