Wat is het nut van “Initial Catalog” in een SQL Server-verbindingsreeks?

Elke SQL Server-verbindingsreeks die ik ooit zie, ziet er ongeveer zo uit:

Data Source=MyLocalSqlServerInstance;Initial Catalog=My Nifty Database;
    Integrated Security=SSPI;

Heb ik de instelling Initiële catalogus nodig? (Blijkbaar niet, aangezien de app waar ik aan werk ook zonder lijkt te werken.)

Nou, waar is het dan voor?


Antwoord 1, autoriteit 100%

Als de gebruikersnaam in de verbindingsreeks toegang heeft tot meer dan één database, moet u de database specificeren waarmee u de verbindingsreeks wilt verbinden. Als uw gebruiker slechts één database beschikbaar heeft, heeft u gelijk dat het er niet toe doet. Maar het is een goede gewoonte om dit in uw verbindingsreeks te zetten.


Antwoord 2, autoriteit 59%

Dit is de initiële databasevan de gegevensbron wanneer u verbinding maakt.

Voor de duidelijkheid bewerkt:

Als u meerdere databases in uw SQL Server-instantie heeft en u niet de standaarddatabase wilt gebruiken, moet u op een of andere manier aangeven welke u gaat gebruiken.


Antwoord 3, autoriteit 22%

Door een initiële catalogus in te stellen, kunt u de database instellen die standaard wordt gebruikt voor query’s die op die verbinding worden uitgevoerd. Als u dit niet instelt voor een verbinding met een server waarop meerdere databases aanwezig zijn, zult u in veel gevallen in elke query een USE-statement moeten hebben om expliciet aan te geven op welke database u de query probeert uit te voeren. De instelling Initiële catalogus is een goede manier om expliciet een standaarddatabase te declareren.

Other episodes