Wat is het equivalent van het gegevenstype Long in PostgreSQL?

Ik wil weten wat het equivalent is van het gegevenstype Longin PostgreSQL?


Antwoord 1, autoriteit 100%

Volgens de documentenziet het eruit als bigintis je vriend, met een bereik van -9223372036854775808 tot 9223372036854775807.


Antwoord 2, autoriteit 15%

Zou een bigint moeten zijn

Bigint 8 bytes groot geheel getal -9223372036854775808 tot 9223372036854775807

Vanaf hier: http://www.postgresql.org/docs /current/interactive/datatype-numeric.html

Other episodes