Wat is een klokcyclus en kloksnelheid?

Ik heb een boek gelezen over de processor van de computer. En ik kwam enkele termen tegen zoals klokteken, klokcyclus en kloksnelheid die ik erg moeilijk te begrijpen vind. Ik zal zeer dankbaar zijn als iemand dit in een eenvoudige taal kan verduidelijken. Bij voorbaat dank!


Antwoord 1, autoriteit 100%

De snelheid van een computerprocessor, of CPU, wordt bepaald door de Clock Cycle, de hoeveelheid tijd tussen twee pulsen van een oscillator. Over het algemeen geldt: hoe hoger het aantal pulsen per seconde, hoe sneller de computerprocessor informatie kan verwerken. De kloksnelheid wordt gemeten in Hz, meestal megahertz (MHz) of gigahertz (GHz). Een 4GHz-processor voert bijvoorbeeld 4.000.000.000 klokcycli per seconde uit.
Computerprocessors kunnen, afhankelijk van het type processor, één of meer instructies per klokcyclus uitvoeren. Vroege computerprocessors en langzamere processors kunnen slechts één instructie per klokcyclus uitvoeren, maar snellere, meer geavanceerde processors kunnen meerdere instructies per klokcyclus uitvoeren, waardoor gegevens efficiënter worden verwerkt.

Anderzijdsverwijst de kloksnelheid (ook wel kloksnelheid genoemd) naar het aantal pulsen per seconde dat wordt gegenereerd door een oscillator die het tempo voor de processor bepaalt. Kloksnelheid wordt meestal gemeten in MHz (megahertz, of miljoenen pulsen per seconde) of GHz (gigahertz, of miljarden pulsen per seconde). De huidige personal computers draaien met een kloksnelheid van honderden megahertz en sommige zelfs meer dan één gigahertz. De kloksnelheid wordt bepaald door een circuit met kwartskristallen, vergelijkbaar met die in radiocommunicatieapparatuur.


Antwoord 2, autoriteit 2%

Een klokcyclus is een enkele periode van een oscillerend kloksignaal.

Kloksnelheid, tarief, en frequentie worden gebruikt om hetzelfde te beschrijven: het aantal klokcycli per seconde, gemeten in Hertz (HZ).

Verwarrend, kloksnelheid kan ook verwijzen naar klokcyclustijd, die de lengte van een klokcyclus is, of de tijdsduur tussen kloktikken.

Other episodes