Wat doet de reguliere expressie \\s*,\\s*?

Ik vraag me af wat deze regel code doet met een url die is opgenomen in een string met de naam surl?

String[] stokens = surl.split("\\s*,\\s*");

Laten we doen alsof dit de surl = “http://myipaddress:8080/Map/MapServer.html” is
Wat wordt stokens?


Antwoord 1, autoriteit 100%

Die regex "\\s*,\\s*" betekent:

  • \s* een willekeurig aantal spatietekens
  • een komma
  • \s* een willekeurig aantal spatietekens

die op komma’s wordt gesplitst en spaties aan weerszijden in beslag neemt


Antwoord 2, autoriteit 26%

  • \s staat voor “witruimteteken”.
  • Het bevat [ \t\n\x0B\f\r]. Dat wil zeggen: \s komt overeen met een spatie( ) of een tab(\t) of een regel(\n)
    break of een verticale tab(\x0B soms aangeduid als \v) of een formulierfeed(\f) of een regelterugloop(\r) .

\\s*,\\s*

Er staat nul of meer witruimtetekens, gevolgd door een komma en gevolgd door nul of meer witruimtetekens.

Dit worden korte handuitdrukkingen genoemd.

Je kunt vergelijkbare regex vinden op deze site: http://www.regular-expressions. info/shorthand.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eighteen − seventeen =

Other episodes