Wat betekent %*% in R

Ik volg een aantal codeen ik kan alles toepassen totdat ik bij het commando kom:

s1 %*% cc1$xcoef

Deze regel werkt niet voor mij en ik kan geen documentatie vinden om het doel ervan uit te leggen. Ik krijg deze foutmelding:

Error in s1 %*% cc1$xcoef : non-conformable arguments

Wat doet de %*%en kan ik een andere functie gebruiken?

Ik gebruik R versie 3.0.3 (2014-03-06) “Warm Puppy”


Antwoord 1, autoriteit 100%

Gebruik ?'%*%'om de documentatie te krijgen.

%*%is matrixvermenigvuldiging. Voor matrixvermenigvuldiging heb je een m x nmatrix maal een n x pmatrix nodig.


Antwoord 2, autoriteit 24%

matrix vermenigvuldiging, zie het volgende voorbeeld:

> A <- matrix (c(1,3,4, 5,8,9, 1,3,3), 3,3)
> A
   [,1] [,2] [,3]
[1,]  1  5  1
[2,]  3  8  3
[3,]  4  9  3
> 
> B <- matrix (c(2,4,5, 8,9,2, 3,4,5), 3,3)
> 
> B
   [,1] [,2] [,3]
[1,]  2  8  3
[2,]  4  9  4
[3,]  5  2  5
> 
> 
> A %*% B
   [,1] [,2] [,3]
[1,]  27  55  28
[2,]  53 102  56
[3,]  59 119  63
> B %*% A
   [,1] [,2] [,3]
[1,]  38 101  35
[2,]  47 128  43
[3,]  31  86  26

Zie ook:

http://en.wikipedia.org/wiki/Matrix_multiplication

Als dit niet de grootte van de matrixregel volgt, krijgt u de foutmelding:

> A <- matrix(c(1,2,3,4,5,6), 3,2)
  > A
   [,1] [,2]
[1,]  1  4
[2,]  2  5
[3,]  3  6
> B <- matrix (c(3,1,3,4,4,4,4,4,3), 3,3)
> B
     [,1] [,2] [,3]
  [1,]  3  4  4
  [2,]  1  4  4
  [3,]  3  4  3
  > A%*%B
  Error in A %*% B : non-conformable arguments

Other episodes