Wat betekent de /= operator in Python?

Wat betekent de operator /=(slash is gelijk aan) in Python?

Ik weet dat |=een set-operator is. Ik heb /=echter nog niet eerder gezien.


Antwoord 1, autoriteit 100%

Het is een afkorting van de toewijzingsoperator voor /en =.

Voorbeeld:

x = 12
x /= 3
# equivalent to
x = x / 3

Als u help('/=')gebruikt, kunt u het volledige aantal symbolen krijgen dat door deze syntaxis wordt ondersteund (inclusief maar niet beperkt tot +=, -=en *=), wat ik sterk zou aanmoedigen.


Antwoord 2

Het is een uitgebreide toewijzingsoperator voor het delen van drijvende komma’s. Het is gelijk aan

x = x / 3

Volgens het bovenstaande antwoord van Makota wordt het volgende geleverd door python 3, inclusief de doeltypen en operators, zie https://docs.python.org/3/reference/simple_stmts.html#augmented-assignment-statementsvoor meer info:

augmented_assignment_stmt ::= augtarget augop (expression_list | yield_expression)

augtarget ::= identifier | attribuutref | abonnement | snijden

augop ::= “+=” | “-=” | “*=” | “@=” | “/=” | “//=” | “%=” | “**=”
| “>>=” | “<<=” | “&=” | “^=” | “|=”

Other episodes