Wat betekenen !1 en !0 in Javascript?

Mogelijk duplicaat:
retour !1 in javascript

In een JavaScript-bestand dat ik vandaag moest lezen, stond een regel waarin een variabele als een faculteit werd gedeclareerd, zoals deze:

var myVariable = !1;

en toen werd iets soortgelijks gebruikt als parameter in een functie als deze:

return variable.myFunction(!0);

Kan iemand mij uitleggen wat het uitroepteken in deze context betekent en uiteindelijk, waarom dit over het algemeen wordt gebruikt voor (voordelen)?

Bij voorbaat dank!


Antwoord 1, autoriteit 100%

De ! is de boolean NOT-operator.

NIET (!): schakelt een verklaring van waar naar onwaar of van onwaar naar waar.

!0 = true
!1 = false

Ditis een briljante introductie tot booleaanse operatoren en hun gebruik in javascript.

Other episodes