Waarom bedoelt ENOENT “Geen bestand of map”?

Wat betekent de ENTin ENOENT?

Zou de fout niet:

Zo’n bestand of map bestaat niet

alleen genoemd worden door ENOFILE?

Is er een verhaal of reden?


Antwoord 1, autoriteit 100%

Het is een afkorting van Error NO ENTry (of Error NO ENTity), en kan eigenlijk voor meer dan alleen bestanden/mappen worden gebruikt.

Het is afgekort omdat C-compilers in het begin niet meer dan 8 tekens in symbolen ondersteunden.


Antwoord 2, autoriteit 14%

Het is gewoon “Geen dergelijke directory-invoer”. Aangezien directory-items directory’s of bestanden kunnen zijn (of symlinks, of sockets, of pipes, of apparaten), zou de naam ENOFILEte beperkt zijn in zijn betekenis.


Antwoord 3

Voor een volledige lijst van alle codes en een betere beschrijving van wat elke code betekent, zie errno.h
Dit is een include-bestand dat deel uitmaakt van de C-standaardbibliotheek en de opmerkingen verduidelijken waar de fout over gaat.
In dit geval:

#define ENOENT 2 /* Zo’n bestand of map bestaat niet */

Other episodes