Waar slaan OSX-applicaties doorgaans gebruikersconfiguratiegegevens op?

Het is me opgevallen dat in OSX de installatie vaak een kwestie is van slepen en neerzetten van één bestand. Ik neem aan dat dat bestand een archief is van alle benodigde bits van de applicatie en dat de applicatie er direct vanaf draait. Waar slaat de applicatie configuratiegegevens op, met name per gebruikersinstellingen wanneer er meerdere gebruikers zijn? Op Windows kan dit soort dingen in het register komen onder HKLU of HKLM, of in de map Application Data voor de gebruiker of voor alle gebruikers.


Antwoord 1, autoriteit 100%

In /Users/username/Library/Preferences.

Je ziet ook dat er dingen worden geplaatst in /Users/username/Library/Application Support.

Beide mappen hebben corresponderende wereldwijde locaties buiten /Users, namelijk onder /Library. Deze lijken echter om voor de hand liggende redenen zeer weinig te worden gebruikt door applicaties als zodanig.

Het formaat van de voorkeuren voor OSX-native applicaties zijn meestal .plist (property-list) bestanden met een naam gegeven in omgekeerde-domeinnaamsyntaxis. Er is een zelfstandige toepassing genaamd Property List Editor waarmee u dergelijke bestanden kunt bekijken en bewerken. (Volgens mij maakt het deel uit van de XCode/developer-tools download.) Natuurlijk is er niets dat je ervan weerhoudt om je eigen opslagsysteem voor voorkeuren te gebruiken, en natuurlijk zullen applicaties die meestal platformonafhankelijk zijn, de neiging hebben om dit te doen, maar de voorkeuren moeten niettemin worden geplaatst in de directory /Users/username/Library/Preferences.

Bewerken:als je software voor de Mac schrijft en het Cocoa-framework gebruikt, dan heeft Apple dit document voor het deel van de Cocoa API dat zich bezighoudt met het opslaan en ophalen van voorkeursinstellingen : Gebruikersstandaardprogrammering


Antwoord 2, autoriteit 15%

Ook
/Users/username/Library/Containersen /Users/username/Library/Group Containers
zijn plaatsen om naar te zoeken.


Antwoord 3, autoriteit 8%

Als aanvulling op het antwoord van harms, merk ik op dat, net als het Windows-register, OS X-voorkeuren opzettelijk niet worden verwijderd wanneer de app wordt verwijderd, maar, in tegenstelling tot het Windows-register, kunnen voorkeuren tijdens het upgraden van computer naar computer migreren uw Mac en gebruik de “gebruikersmigratie”-faciliteit.

Dit kan tot verrassende resultaten leiden, zoals het installeren van “NeatoApp 2008” en de ontdekking dat het alle instellingen kent die u voor “NeatoApp 2003” hebt gekozen, ook al is de 2003-versie nooit op uw huidige computer geïnstalleerd.

Other episodes