Waar komt de conventie om /healthz te gebruiken voor applicatiestatuscontroles vandaan?

In het Kubernetes/Docker-ecosysteem is er een conventie om /healthzte gebruiken als eindpunt voor de statuscontrole voor applicaties.

Waar komt de naam ‘healthz’ vandaan en is er een bepaalde semantiek aan die naam verbonden?


Antwoord 1, autoriteit 100%

Het komt van oudsher uit de interne praktijken van Google. Ze worden “z-pagina’s” genoemd.

De reden dat het eindigt op zis om botsingen met daadwerkelijke applicatie-eindpunten met dezelfde naam (zoals /status) te verminderen. Bekijk deze talk voor meer informatie: https://vimeo.com/173610242

Vergelijkbare eindpunten (in ieder geval binnen Google) zijn /varz, /statusz, /rpcz. Services die door Google zijn ontwikkeld, krijgen deze eindpunten automatisch om hun gezondheid en statistieken te exporteren en er zijn tools die de blootgestelde statistieken/statussen van alle geïmplementeerde services verzamelen.

Open source-tools zoals Prometheus implementeren dit patroon (aangezien de oorspronkelijke auteurs van Prometheus ook ex-Googlers zijn) door naar een bekend eindpunt te gaan om statistieken van uw toepassing te verzamelen. Op dezelfde manier stelt OpenCensusje in staat om z-pages van je app (idealiter op een andere poort) bloot te leggen om problemen te diagnosticeren.

Other episodes