Waar is JRE 11?

(om duidelijkerte zijn)

Je kunt JRE 8vinden, JRE 9en JRE 10op de officiële website van Oracle (klik op elk) . Maar waar is JRE 11?!

JDK 11 bevat ook geen JRE. Ik verwachtte dat JRE met JDK zou worden geïnstalleerd.

Moeten eindgebruikers van onze apps JDK installeren?


ORIGINELE versie van de vraag:

Ik heb Oracle JDK 11 gedownload en geïnstalleerd vanaf de officiële website. Ik heb zowel ..._linux-x64_bin.rpmals ..._windows-x64_bin.exegeïnstalleerd (eerst op een Linux-machine en ten tweede op een Windows-computer). Maar ik zag iets onverwachts! Waar is JRE?

Dit is een momentopname van het installatiepad op CentOS 7. Zoals je kunt zien is er geen map JRE:

# ls /usr/java/jdk-11.0.1/
bin conf include jmods legal lib README.html release

Dezelfde momentopname over Oracle JDK 8 (zie speciaal de map JRE):

# ls /usr/java/jdk1.8.0_191-amd64/
bin       lib     src.zip
COPYRIGHT    LICENSE   THIRDPARTYLICENSEREADME-JAVAFX.txt
include     man     THIRDPARTYLICENSEREADME.txt
javafx-src.zip README.html
jre       release

Dezelfde snapshots op Windows-computer:

> dir /b "C:\Program Files\Java\jdk-11.0.1" 
bin                      
conf                     
COPYRIGHT                   
include                    
jmods                     
legal                     
lib                      
README.html                  
release                                           
> dir /b "C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_181" 
bin                      
COPYRIGHT                   
include                    
javafx-src.zip                
jre                      
lib                      
LICENSE                    
README.html                  
release                    
src.zip                    
THIRDPARTYLICENSEREADME-JAVAFX.txt      
THIRDPARTYLICENSEREADME.txt 

Op een Windows-machine zijn er nog twee andere verschillen tussen JDK 8 en JDK 11.

 1. Een op zichzelf staande JREnaast JDKzoals je kunt zien:

  > dir /b "C:\Program Files\Java"      
  jdk-11.0.1  
  jdk1.8.0_181 
  jre1.8.0_181 
  
 2. In pad C:\Program Files (x86)\Common Files\Oracle\Java:

  > dir "C:\Program Files (x86)\Common Files\Oracle\Java"                                  
  ...                                                          
  ...        14 java.settings.cfg                                 
  ...  <JUNCTION>   javapath [C:\Program Files (x86)\Common Files\Oracle\Java\javapath_target_3015921] 
  ...  <DIR>     javapath_target_3015921 
  ...
  

  Zoals je ziet verwijst javapath(dat is in de omgevingsvariabele PATH) naar javapath_target_3015921. Deze map bevat 3 uitvoerbare bestanden van JDK 8 (die geen links zijn!):

  > dir /b "C:\Program Files (x86)\Common Files\Oracle\Java\javapath" 
  java.exe             
  javaw.exe            
  javaws.exe 
  

Eindelijk heb ik op internet gezocht naar een zelfstandige JRE en ontdekte dat deze niet bestaat!

Moeten eindgebruikers van onze programma’s JDK installeren?


Antwoord 1, autoriteit 100%

De hele structuur met Java 11 is veranderd. Java is nu een modulair platform, waar u uw eigen “JRE”-distributie kunt maken met specifiek de modules die u nodig hebt om uw toepassing uit te voeren.

De release-opmerkingen op https://www. oracle.com/technetwork/java/javase/11-relnote-issues-5012449.htmlhebben de volgende zin:

In deze release wordt de JRE of Server JRE niet langer aangeboden. Alleen de
JDK wordt aangeboden. Gebruikers kunnen jlink gebruiken om kleinere aangepaste runtimes te maken.

Documentatie over jlink: https://docs.oracle. com/en/java/javase/11/tools/jlink.html

En nog een artikel hierover: https://medium.com/ codefx-weekly/is-jlink-the-future-1d8cb45f6306

Other episodes