Vooraf ingestelde bestanden mogen geen objecten exporteren

Ik heb een carrouselbestand waarin ik index.jswil ophalen en block.build.jswil bouwen, dus mijn webpack.config.jsis:

var config = {
 entry: './index.js',
 output: {
  path: __dirname,
  filename: 'block.build.js',
 },
 devServer: {
  contentBase: './Carousel'
 },
 module : {
  rules : [
   {
    test: /.js$/,
    loader: 'babel-loader',
    exclude: /node_modules/,
    query: {
     presets: ['react', 'es2015'],
     plugins: ['transform-class-properties']
    }
   }
  ]
 }
};
module.exports = config;

Het package.jsondat ik gebruik staat hieronder:

{
 "name": "carousel",
 "version": "1.0.0",
 "description": "",
 "main": "webpack.config.js",
 "dependencies": {
  "@babel/core": "^7.0.0-beta.40",
  "babel-cli": "^6.26.0",
  "babel-loader": "^8.0.0-beta.0",
  "babel-plugin-lodash": "^3.3.2",
  "babel-plugin-react-transform": "^3.0.0",
  "babel-preset-react": "^6.24.1",
  "cross-env": "^5.1.3",
  "lodash": "^4.17.5",
  "react": "^16.2.0",
  "react-dom": "^16.2.0",
  "react-swipeable": "^4.2.0",
  "styled-components": "^3.2.1"
 },
 "scripts": {
  "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1",
  "watch": "webpack --watch",
  "start": "webpack-dev-server --open",
  "build": "webpack"
 },
 "devDependencies": {
  "webpack": "^4.1.1",
  "webpack-cli": "^2.0.10",
  "webpack-dev-server": "^3.1.0"
 },
 "author": "brad traversy",
 "license": "ISC"
}

… maar ik krijg deze foutmelding:

ERROR in ./index.js
Module build failed: Error: Plugin/Preset files are not allowed to export objects, only functions.

Weet iemand hoe dit op te lossen?


Antwoord 1, autoriteit 100%

Je gebruikt een combinatie van Babel 6 en Babel 7. Er is geen garantie voor compatibiliteit tussen verschillende versies:

"@babel/core": "^7.0.0-beta.40",
"babel-cli": "^6.26.0",
"babel-loader": "^8.0.0-beta.0",
"babel-plugin-lodash": "^3.3.2",
"babel-plugin-react-transform": "^3.0.0",
"babel-preset-react": "^6.24.1",

zou moeten zijn

"@babel/core": "^7.0.0-beta.40",
"@babel/cli": "^7.0.0-beta.40",
"babel-loader": "^8.0.0-beta.0",
"babel-plugin-lodash": "^3.3.2",
"babel-plugin-react-transform": "^3.0.0",
"@babel/preset-react": "^7.0.0-beta.40",

en

  query: {
   presets: ['react', 'es2015'],
   plugins: ['transform-class-properties']
  }

zou zijn

  query: {
   presets: ['@babel/react', '@babel/es2015'],
   plugins: ['@babel/proposal-class-properties']
  }

Ik ben ook in de war omdat je @babel/proposal-class-propertiesniet hebt genoemd in je package.json, maar ervan uitgaande dat het daarin staat, zou het moeten ook worden bijgewerkt.


Antwoord 2, autoriteit 50%

Het overkwam mij en een eenvoudige oplossing voor mij was om [email protected]^en @babel/corete verwijderen:

npm uninstall --save babel-loader
npm uninstall --save @babel/core

… en dan versie 7 babel-loader te installeren:

npm install --save-dev [email protected]^7

Antwoord 3, autoriteit 12%

Ook van babel-loaderv8, ze zijn een beetje veranderd:

webpack 4.x | babel-loader 8.x | babe 7.x

npm install -D babel-loader @babel/core @babel/preset-env webpack

webpack 4.x | babel-loader 7.x | babe 6.x

npm install -D [email protected] babel-core babel-preset-env webpack

(hetzelfde voor @babel/preset-reactin plaats van babel-preset-react).


Antwoord 4, autoriteit 12%

Heb hetzelfde probleem in mijn webpack/react-project – het lijkt erop dat er een probleem was met het bestand .babelrc.

Ik heb het bijgewerkt zoals hieronder te zien is en het werkte:

{
  "presets": [
    "@babel/preset-env",
    "@babel/preset-react"
  ],
  "plugins": [
    "transform-class-properties",
    "transform-object-rest-spread"
  ]
}

Antwoord 5, autoriteit 4%

Er zijn upgrades in babel 7 vanaf versie 6, zie https://babeljs.io/docs /nl/v7-migratie. Om het huidige probleem/de huidige fout op te lossen

Installeren

npm install --save-dev @babel/preset-react
npm install --save-dev @babel/preset-env

dan zou in .babelrc de afhankelijkheid voor voorinstellingen eruit moeten zien

{
"presets":["@babel/preset-env", "@babel/preset-react"],
  "plugins": [
  "react-hot-loader/babel", "transform-object-rest-spread"]
}

Antwoord 6, autoriteit 4%

Dat komt doordat er verouderde babel-pakkettenworden gebruikt. Het babel-project is, net als de meeste andere actieve Javascript-projecten, overgegaan op het gebruik van scope-pakketten. Daarom beginnen de pakketnamen met @babel

Als je garen gebruikt, volg dan de onderstaande:

Stap 1: verwijder de oude pakketten

$ yarn remove babel-core babel-loader babel-preset-env babel-preset-react

stap 2: voeg de nieuwe pakketten toe

$ yarn add -D @babel/core babel-loader @babel/preset-env @babel/preset-react

Als je npm gebruikt, volg dan de onderstaande:

stap 1: verwijder de oude pakketten

$ npm uninstall babel-core babel-loader babel-preset-env babel-preset-react

stap 2: voeg de nieuwe pakketten toe

$ npm add -D @babel/core babel-loader @babel/preset-env @babel/preset-react

Stap 3: gemeenschappelijk voor zowel npm als garen

Vergeet niet om na het installeren van de nieuwere pakketten uw .babelrc-voorinstellingen bij te werken van reactnaar @babel/preset-react. Hier is een eenvoudig voorbeeld

{
"presets": [
"@babel/preset-env",
"@babel/preset-react"
]
}

Antwoord 7, autoriteit 3%

dit werkte voor mij:

npm uninstall --save babel-loader
npm uninstall --save @babel/core
npm install --save-dev [email protected]^7

en in babelrc:

"presets" : ["es2015", "react"]  

Antwoord 8, autoriteit 3%

Deze oplossing werkte voor mij:

npm install babel-loader babel-preset-react

vervolgens in .babelrc

{
 "presets": [
  "@babel/preset-env", "@babel/preset-react"
 ]
}

voer vervolgens npm run startuit, webpack genereert de directory dist.


Antwoord 9

Ik had “stage-1” in mijn voorinstellingen in .babelrc, dus ik heb dat verwijderd en de fout verdween


Antwoord 10

Vervang je .babelrc-bestand volgens de code, dit lost mijn probleem op

{
 "presets": ["module:metro-react-native-babel-preset"]
}

Other episodes