Voeg een object toe aan een Array van een aangepaste klasse

Ik ben een beginner in Java en ik probeer een array van een aangepaste klasse te maken.
Laten we zeggen dat ik een klasse heb met de naam auto en ik wil een reeks auto’s maken met de naam Garage. Hoe kan ik elke auto toevoegen aan de garage? Dit is wat ik heb:

car redCar = new Car("Red");
car Garage [] = new Car [100];
Garage[0] = redCar;

Antwoord 1, autoriteit 100%

Als je een array wilt gebruiken, moet je een teller bijhouden met het aantal auto’s in de garage. Gebruik liever een ArrayListin plaats van een array:

List<Car> garage = new ArrayList<Car>();
garage.add(redCar);

Antwoord 2, autoriteit 37%

De array-declaratie moet zijn:

Car[] garage = new Car[100];

Je kunt ook gewoon direct toewijzen:

garage[1] = new Car("Blue");

Antwoord 3, autoriteit 22%

Als je een garage wilt maken en deze wilt vullen met nieuwe auto’s die later toegankelijk zijn, gebruik dan deze code:

for (int i = 0; i < garage.length; i++)
     garage[i] = new Car("argument");

Ook zijn de auto’s later toegankelijk via:

garage[0];
garage[1];
garage[2];
etc.

Other episodes