VIRUALENV – Werkopdracht Niet gevonden

Ik heb deze stappen gevolgd om virtualenv + virtualenvwrapper te instellen:

$ sudo apt-get install python3-pip
$ sudo pip3 install virtualenv
$ sudo pip3 install virtualenvwrapper
$ mkdir ~/.virtualenvs
$ export WORKON_HOME=~/.virtualenvs
$ VIRTUALENVWRAPPER_PYTHON='/usr/bin/python3'
$ source /usr/local/bin/virtualenvwrapper.sh
$ mkvirtualenv venv
$ virtualenv venv

Tot nu toe werkte het prima, maar ik start de schaal opnieuw op en toen probeerde ik workon venven nu zegt het: command not found


Antwoord 1, Autoriteit 100%

Tot nu toe werkte het prima, maar Ik herstart de shell

De reden is omdat je de shell opnieuw hebt opgestart.

Als u wilt dat dit met elke schaal werkt, moet u deze toevoegen aan uw ~/.bashrcbestand:

export WORKON_HOME=~/.virtualenvs
VIRTUALENVWRAPPER_PYTHON='/usr/bin/python3'
source /usr/local/bin/virtualenvwrapper.sh

Nadat u dit hebt toegevoegd, wilt u source ~/.bashrcdus de wijzigingen van kracht. U zult merken dat u toegang hebt tot virtualenvwrapperFACILITEITEN IN ELKE NIEUWE SHELL.


Antwoord 2, Autoriteit 17%

U moet opdrachten

toevoegen

export WORKON_HOME=~/.virtualenvs
VIRTUALENVWRAPPER_PYTHON='/usr/bin/python3'
source /usr/local/bin/virtualenvwrapper.sh

Naar uw ~/.bashrcbestand. Zodat wanneer u begint met Shell deze opdrachten automatisch worden geladen.

Voor de referentie.

Other episodes