Verwijder alle X-asetiketten in GGPLOT [DUPLICEER]

Ik moet alles op de x-as verwijderen, inclusief de labels en vinktekens zodat alleen de Y-as gelabeld is. Hoe zou ik dit doen?

In de onderstaande afbeelding wil ik ‘duidelijkheid’ en alle vinkjes en labels verwijderd, zodat alleen de aslijn er is.

monster ggplot

data(diamonds)
ggplot(data = diamonds, mapping = aes(x = clarity)) + geom_bar(aes(fill = cut))

GGPLOT-kaart:

gewenste diagram:


Antwoord 1, Autoriteit 100%

U moet instellen op element_blank()in theme()elementen U moet

verwijderen

ggplot(data = diamonds, mapping = aes(x = clarity)) + geom_bar(aes(fill = cut))+
  theme(axis.title.x=element_blank(),
        axis.text.x=element_blank(),
        axis.ticks.x=element_blank())

Other episodes