Verschil tussen java.exe en javaw.exe

Onlangs merkte ik op dat sommige applicaties op javawdraaien (niet in java). Wat is het verschil tussen beide en hoe kan ik mijn Swing-applicatie uitvoeren op javaw?


Antwoord 1, autoriteit 100%

java.exe is de opdracht waar het wacht tot de toepassing is voltooid totdat de volgende opdracht wordt uitgevoerd.
javaw.exe is de opdracht die niet wacht tot de toepassing is voltooid. je kunt doorgaan met andere opdrachten.


Antwoord 2, autoriteit 98%

java.exeis de console-app terwijl javaw.exede Windows-app is (zonder console). U kunt geen CONSOLEhebben met javaw.exe.


Antwoord 3, autoriteit 55%

Het verschil zit in het subsysteemdat elk uitvoerbaar bestand is.

  • java.exericht zich op het subsysteem CONSOLE.
  • javaw.exericht zich op het subsysteem WINDOWS.

Antwoord 4, autoriteit 18%

De opdracht javaw.exe is identiek aan java.exe, behalve dat er bij javaw.exe geen bijbehorend consolevenster is

Other episodes