Verschil tussen chr(13) en chr(10)

Wat is het verschil tussen Chr(13)en Chr(10)in Crystal Reports?

Ik weet dat Chr(13)wordt gebruikt als regeleinde. Maar een van onze rapporten gebruikt deze regel:

{Address1} + chr(13) + chr(10) + {Address2}

Antwoord 1, autoriteit 100%

Chr(10)is het Line Feed-teken en Chr(13)is het Carriage Return-teken.

U zult waarschijnlijkgeen verschil merken als u alleen de ene of de andere gebruikt, maar u kunt zich in een situatie bevinden waarin de uitvoer niet goed wordt weergegeven met alleen de een of de ander. Het is dus veiliger om beide op te nemen.


Historisch gezien zou Line Feed een regel naar beneden gaan, maar niet terugkeren naar kolom 1:

This 
  is 
    a 
      test.

Op dezelfde manier zou Carriage Return terugkeren naar kolom 1 maar nieteen regel naar beneden gaan:

This 
is 
a 
test.

Plak dit in een teksteditor en kies vervolgens voor “toon alle tekens”, en je ziet beide tekens aan het einde van elke regel. Beter veilig dan sorry.

Other episodes