Verificatieplugin ‘caching_sha2_password’ kan niet worden geladen

Ik verbind MySQL – 8.0 met MySQL Workbench en krijg de onderstaande foutmelding:

Verificatieplug-in ‘caching_sha2_password’ kan niet worden geladen:
dlopen(/usr/local/mysql/lib/plugin/caching_sha2_password.so, 2): afbeelding
niet gevonden

Ik heb het ook met andere clienttools geprobeerd.

Is er een oplossing hiervoor?


Antwoord 1, autoriteit 100%

u kunt de codering van het wachtwoord als volgt wijzigen.

ALTER USER 'yourusername'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'youpassword';

Antwoord 2, autoriteit 91%

Opmerking: voor MAC OS

  1. Open MySQL vanuit Systeemvoorkeuren > Database initialiseren >
  2. Typ je nieuwe wachtwoord.
  3. Kies ‘Verouderd wachtwoord gebruiken’
  4. Start de server opnieuw.
  5. Verbind nu de MySQL Workbench


Antwoord 3, autoriteit 38%

Voor Windows 10:

Open de opdrachtprompt:

cd "C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin"
C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin> mysql -u root -p
Enter password: *********
mysql> ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'newrootpassword';
Query OK, 0 rows affected (0.10 sec)
mysql> exit

Als alternatief kunt u de configuratie van my.inials volgt wijzigen:

[mysqld]
default_authentication_plugin=mysql_native_password

Start de MySQL-server opnieuw en open de Workbench opnieuw.


Antwoord 4, autoriteit 26%

Ik had hetzelfde probleem, maar het antwoord van Aman Aggarwal werkte niet voor mij met een Docker-container met mysql 8.X.
Ik ben ingelogd in de container

docker exec -it CONTAINER_ID bash

log dan in op mysql als root

mysql --user=root --password

Voer het wachtwoord voor root in (Standaard is ‘root’)
Eindelijk uitvoeren:

ALTER USER 'username' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'password';

Je bent helemaal klaar.


Antwoord 5, autoriteit 20%

Other episodes