verbind met host localhost poort 22: verbinding geweigerd

Tijdens het installeren van hadoop op mijn lokale computer, kreeg ik de volgende fout

ssh -vvv localhost 
OpenSSH_5.5p1, OpenSSL 1.0.0e-fips 6 Sep 2011 
debug1: Reading configuration data /etc/ssh/ssh_config  
debug1: Applying options for * 
debug2: ssh_connect: needpriv 0 
debug1: Connecting to localhost [127.0.0.1] port 22. 
debug1: connect to address 127.0.0.1 port 22: Connection refused 
ssh: connect to host localhost port 22: Connection refused

kan iemand mij helpen deze fout op te lossen, dan het poortnummer te wijzigen


Antwoord 1, autoriteit 100%

Als u Hadoop op Mac OSX installeert, zorg er dan voor dat u Aanmelding op afstandinschakelt onder Systeemvoorkeurenen vervolgens Bestanden delen. Dit werkte op mijn machine.


Antwoord 2, autoriteit 75%

 1. Verwijder SSH met het volgende commando:

  sudo apt-get remove openssh-client openssh-server
  
 2. Installeer SSH opnieuw met:

  sudo apt-get install openssh-client openssh-server
  

Het lost je probleem op.


Antwoord 3, autoriteit 27%

Heeft u sshdgeïnstalleerd? Je kunt dat verifiëren met:

which ssh
which sshd

Voor gedetailleerde informatie kunt u terecht op deze link.


Antwoord 4, autoriteit 18%

Probeer het hele SSH-pakketpakket te installeren:

sudo apt-get install ssh

Ik had de opdracht sshop mijn Ubuntu, maar kreeg dezelfde fout als jij. Na volledige installatie was alles opgelost.


Antwoord 5, autoriteit 10%

Controleer of deze poort open is. Misschien loopt je SSH-demon niet. Zie of SSHD draait. Zo niet, start het dan.


Antwoord 6, Autoriteit 10%

Ik gebruik een Mac, dit werkte voor mij:

Open systeemvoorkeuren, zoek vervolgens naar ‘Sharing’.

Kies Remote Login, zorg ervoor dat het is ingeschakeld om de vereiste gebruikers toe te voegen.

Heb het vanaf hier


Antwoord 7, Autoriteit 9%

Ik deed al de suggestie hierboven en het werkte niet. Dan start ik de SSH-service en het werkt. Dit is wat ik doe:

service ssh restart

Dan draai ik

ssh localhost

Nu kan ik verbinding maken met mijn localhost. Hoop dat het helpt


Antwoord 8, Autoriteit 6%

Als u de service opnieuw opstart, werkt het

$ service sshd restart

Controleer vervolgens

$ ssh localhost

het werkt


Antwoord 9, Autoriteit 5%

Zorg ervoor dat /etc/hosts.allow bevat:

ssh:ALL:allow
sshd:ALL:allow

of

ssh:localhost:allow
sshd:localhost:allow

of – een andere variant

ssh:{host1,host2,host3...}:allow
sshd{host1,host2,host3...}:allow

verzekeren dat de eerste regel in het bestand niet met alle begint: ALL: Deny

Niets kan communiceren met de gastheer … op elke poort.


Antwoord 10, Autoriteit 5%

Ik heb gebruikt:

sudo service ssh start

Dan:

ssh localhost

Antwoord 11, autoriteit 3%

Voor mijn geval (ubuntu 14.04, vers geïnstalleerd), voer ik gewoon de volgende opdracht uit en het werkt!

sudo apt-get install ssh


Antwoord 12, autoriteit 3%

Voor wat het waard is, kreeg ik de volgende foutmelding toen ik probeerde te ssh naar mijn lokale machine, met Ubuntu 16.04 Xenial, vanaf een vm.

ssh: connect to host 192.168.144.18 port 22: Connection refused

Het werd meteen opgelost met:

sudo apt-get install ssh

Let op, vóór de oplossing: ‘welke sshd’ niets retourneerde en ‘welke ssh’ geretourneerd

/usr/bin/ssh

En na de oplossing: ‘welke sshd’ terugkwam

/usr/sbin/sshd

Antwoord 13, autoriteit 2%

Het kan worden veroorzaakt door een van de volgende oorzaken:

 1. SSH-server is niet geïnstalleerd (alleen SSH-client), probeer: apt-get install ssh openssh-client openssh-server
 2. Verbinding wordt geblokkeerd door iptables (Firewall), probeer: ufw allow ssh

Antwoord 14, autoriteit 2%

Ga op mac naar systeeminstellingen->netwerk->delen en sta inloggen op afstand toe.

probeer ssh localhost

Je zou goed moeten zijn.


Antwoord 15, autoriteit 2%

Wat voor mij werkte, is:

sudo mkdir /var/run/sshd
sudo apt-get install --reinstall openssh-server

Ik heb alle bovengenoemde oplossingen geprobeerd, maar op de een of andere manier ontbrak deze map /var/run/sshd nog steeds voor mij. Ik heb Ubuntu 16.04.4 LTS. Ik hoop dat mijn antwoord helpt als iemand hetzelfde probleem heeft.
ubuntusshxenial


Antwoord 16, autoriteit 2%

 1. Voordat u iets installeert/opnieuw installeert, controleert u de status van sshd . . .
sudo systemctl status sshd
 1. Je zou zoiets moeten zien als . . .
● sshd.service - OpenSSH server daemon
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sshd.service; disabled; vendor prese>
  Active: inactive (dead)
   Docs: man:sshd(8)
      man:sshd_config(5)
 1. Schakel gewoon in en start sshd
sudo systemctl enable sshd
sudo systemctl start sshd

Antwoord 17

Mijn poortnummer is anders. ik heb geprobeerd met

ssh localhost -p 8088

dit werkte voor mij


Antwoord 18

Als je nog steeds problemen ondervindt, probeer dan het volgende:

sudo ufw enable  
sudo apt-get install openssh-server

Dit zou ook kunnen werken.


Antwoord 19

Eigenlijk heb ik dit opgelost,
Ik heb zojuist shh daemon geïnstalleerd.

in terminal :

sudo apt-get install openssh-server


Antwoord 20

Een manier om dit te doen is om naar de terminal te gaan

$ sudo gedit /etc/hosts
***enter your ip address ipaddress of your pc localhost 
  ipaddress of your pc localhost(Edit your pc name with localhost) **

en herstart je ssh-service opnieuw met:

$ service ssh restart

Het probleem zal worden opgelost.
Bedankt


Antwoord 21

als je centOS of Red Hat gebruikt, moet je eerst SElinux updaten.
Voer de volgende instructie uit

ausearch -c 'sshd' --raw | audit2allow -M my-sshd

dan moet je

. uitvoeren

semodule -i my-sshd.pp

veel succes


Antwoord 22

Als je zeker weet dat je ssh hebt geïnstalleerd, is het mogelijk dat sshen/of sshdis beëindigd of dat de serverservice niet is gestart. Om te controleren of deze processen actief zijn, gebruikt u:

//this tells you whether your ssh instance is active/inactive
sudo service ssh status

OF

//this list all running processes whose names contain the string "ssh"
sudo ps -A | grep ssh

Het is waarschijnlijk dat sshactief en actief zou zijn, maar sshdniet.
Om ze in te schakelen:

sudo service ssh start

NB;
– sommige systemen hebben een herstartoptie, maar de mijne niet


Antwoord 23

probeer sudo vi /etc/ssh/sshd_config

in de eerste paar leugens vind je

Door pakket gegenereerd configuratiebestand

Zie de manpagina van sshd_config(5) voor details

Naar welke poorten, IP’s en protocollen we luisteren

Poort xxxxx

wijzig poort xxxxx in “Poort 22” en sluit vi af door de wijzigingen op te slaan.

herstart ssh sudo service ssh restart


Antwoord 24

Misschien moet je je /etc/hostsbewerken. Bijvoorbeeld als mijn hostnameub0is, maar de hostnamein /etc/hostsis localhost, het kan voorkomen

connect to host ub0 port 22: Connection refused

Omdat de hostnamein /etc/hostslocalhostis en niet ub0.

Je moet dus voorzichtig zijn met de hostnamebij het opbouwen van gedistribueerde clusters.


Antwoord 25

Voor Linux:

 1. Verwijder SSH met het volgende commando:

  sudo apt-get remove openssh-client openssh-server
  
 2. Installeer SSH opnieuw met:

  sudo apt-get install openssh-client openssh-server
  

Antwoord 26

u moet de configuratie in sshd_config ListenAddress 0.0.0.0 controleren, dit bijwerken en de sshd-service herstarten die het probleem zal oplossen.


Antwoord 27

als je wel kunt pingen en niet kunt sshen, dan is het een firewall. De firewall op 18.4 (niet zeker van andere versies) staat standaard aan en laat alleen poort 8080 toe.

Hier hoe je het oplost

https:/ /linuxconfig.org/how-to-enable-disable-firewall-on-ubuntu-18-04-bionic-beaver-linux


Antwoord 28

Controleer bestand /etc/ssh/sshd_config voor poortnummer. Zorg ervoor dat het 22 is.

Other episodes