Upgrade versie van Panda’s

Ik gebruik Python op een Windows-machine op het volgende pad:

C:\WinPython-64bit-3.4.4.1

Ik probeer te upgraden naar de nieuwste versie van panda’s (momenteel draait ‘0.17.1’) maar ondervind problemen.

Ik heb eerdere berichten bekeken en geprobeerd op de opdrachtregel met :

c:/>pip install --upgrade pandas

maar kreeg net 'pip is not recognised as an internal or external command, operable program or batch file'.


Antwoord 1, autoriteit 100%

probeer

pip3 install --upgrade pandas

Antwoord 2, autoriteit 36%

Eenvoudige oplossing, typ het onderstaande:

conda update pandas 

Typ dit in de shell van uw voorkeur (gebruik in Windows Anaconda Prompt als beheerder).


Antwoord 3, autoriteit 3%

Voeg de map C:\WinPython-64bit-3.4.4.1\python_***\Scripts als volgt toe aan uw systeem PATH-variabele:

  1. Selecteer Start, selecteer Configuratiescherm. dubbelklik op Systeem en selecteer
    het tabblad Geavanceerd.
  2. Klik op Omgevingsvariabelen. …

  3. In het venster Systeemvariabele bewerken (of Nieuwe systeemvariabele) specificeert u
    de waarde van de omgevingsvariabele PATH. …

  4. Opdrachtpromptvenster opnieuw openen

Antwoord 4

Volgens een artikel op Medium zal dit werken:

install --upgrade pandas==1.0.0rc0


Antwoord 5

In mijn geval werd het probleem opgelost door te doen

from pandas_datareader import data as pdr
import yfinance as yf
yf.pdr_override() # <== that's all it takes :-)

Other episodes