Unicode in afwaardering van Github

Ik heb zojuist een mislukte poging gedaan om unicode in Github-markdown (in een README.md-bestand) in mijn project te plaatsen.

Ik heb dit geprobeerd:

(U+262E)

maar het werd niet geïnterpreteerd als unicode. Is er een manier om unicode-tekens in Github-markdown te plaatsen?


Antwoord 1, autoriteit 100%

Ik denk dat het juiste antwoord is om unicode-tekens van de volgende (decimale) vorm te gebruiken

►
˿
ॠ

het bovenstaande wordt:


˿

Probeer het zelf op Github en zie het. U moet de onbewerkte tekenreeksen plakken, niet het unicode-symbool zelf. Het gaat nietom wat er in je editor verschijnt, het gaat erom wat er daadwerkelijk op github.com wordt weergegeven.


Antwoord 2, autoriteit 15%

Er is geen speciale syntaxis, gebruik het teken gewoon rechtstreeks… ☮.


Antwoord 3, autoriteit 9%

U kunt een decimaal of hexadecimaal codepunt of HTML-entiteitsnaam (indien aanwezig) van een unicode-teken gebruiken:

€ € €

wordt weergegeven als

€ € €


Antwoord 4

Dit is niet het volledige antwoord waar OP om vroeg, maar voor het geval je emoji’s voor GitHub-doeleinden wilt, is er hier een kernwaarin wordt uitgelegd hoe u ze kunt invoeren. Het basisidee is gewoon dat je :smile:in je prijsverlaging zou invoeren en dat zou een smiley opleveren. Andere commando’s worden in de kern weergegeven


Antwoord 5

Met behulp van Visual Studio-code Ver.1.62.2, α β Α Βis correct weergegeven in het afprijsvoorbeeldvenster.


Antwoord 6

Als uw editor tekstbestanden opslaat in utf8-codering met een stuklijst-byte-volgorde-markering, lijken Unicode-tekens die u knipt en plakt in orde te worden weergegeven.


Antwoord 7

Als unicode-symbolen vereist zijn in het codeblok in Github, gebruik dan in plaats van het blok “` het <pre>-blok.

Vervangen

```
Some text: &#x2718;
Some text: &#x2713;
```

Met

<pre>
Some text: &#x2718;
Some text: &#x2713;
</pre

Other episodes